Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere SEPTEMBRIE 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini


 

Calendarul admiterii LICENŢĂ 2019-2020

Calendarul Admiterii - a doua sesiune

 

Admiterea se organizează în cea de a doua sesiune perioada 9 septembrie - 27 septembrie 2019 conform următorului calendar:

- 9-19 septembrie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică 15 septembrie);

-20 septembriesusţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)

- 20 septembrie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

-21 septembrie: comunicarea rezultatelor admiterii;                                               

- 23-27 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget prin granturi de studii sau pe locuri cu taxă.

 

 

Calendarul admiterii MASTERAT 2019-2020

Calendarul Admiterii - a doua sesiune

 

Admiterea se organizează în cea de a doua sesiune perioada 9 septembrie - 27 septembrie 2019 conform următorului calendar:

- 9-19 septembrie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică 15 septembrie);

-20 septembriesusţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)

- 20 septembrie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

-21 septembrie: comunicarea rezultatelor admiterii;                                               

- 23-27 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget prin granturi de studii sau pe locuri cu taxă.