Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Admitere LICENŢĂ 2020-2021
Admitere MASTERAT 2020-2021
Admitere DOCTORAT 2020-2021
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini


   ÎN ACEST AN, ADMITEREA SE VA DESFĂŞURA ONLINE: 

 https://admitereonline.uab.ro


PLATFORMA PENTRU ÎNSCRIEREA ONLINE ESTE ACCESIBILĂ DIN DATA DE 8 IULIE 2020, CONFORM CALENDARULUI ADMITERII!

 

INFORMAŢII UTILE

Dragi Candidaţi,

 

-          PLATFORMA PENTRU ÎNSCRIEREA ONLINE VA FI ACCESIBILĂ DIN DATA DE 8 IULIE 2020 (ora 00.00) PÂNĂ ÎN DATA DE 17 IULIE 2020 (ora 24.00), CONFORM CALENDARULUI ADMITERII!


 https://admitereonline.uab.ro


-          Întrucât întregul proces de înscriere se va derula online, nu este necesară prezenţa candidaţilor în Universitate. Comisiile Admiterii vor funcţiona pentru verificarea şi validarea dosarelor înscrise online şi pentru eventuale situaţii speciale întâmpinate de candidaţi (imposibilitatea tehnică de accesare  a  platformei, probleme administrative ş.a.) şi pot fi contactate şi telefonic pentru consultanţă. Comisiile funcţionează de luni până vineri, între orele 9.00-15.00 şi sâmbăta 9.00-13.00. Platforma pentru înscrieri poate fi accesată online 24 din 24 de ore.

              În data de 17 iulie 2020 candidaţii se pot înscrie online până la ora 24.00, oră până la care platforma este accesibilă; comisiile pe facultăţi vor funcţiona în universitate numai până la ora 16.00!

 

-          Taxa unică de înscriere (150 lei) presupune ca orice candidat care doreşte să îşi depună dosare separate la două sau mai multe FACULTĂŢI să utilizeze aceeaşi dovadă a plăţii (chitanţă, ordin de plată etc.) la fiecare dosar depus online. Cu alte cuvinte, taxa se achită o singură dată. Menţionăm că în cadrul unei FACULTĂŢI candidaţii îşi pot depune oricâte opţiuni doresc, pentru una sau mai multe specializări, pentru orice tipuri de locuri (subvenţionate, cu taxă sau cu taxă pentru învăţământul la distanţă), importantă fiind IERARHIA OPŢIUNILOR CANDIDATULUI (se va începe cu cea mai dorită opţiune şi se vor completa şi altele, în ordinea descrescătoare a preferinţelor)!


 

INFORMAŢII UTILE PRIVIND ACHITAREA TAXEI DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE

Taxa unică de înscriere (150 lei)

 

  • card bancar (plata online, direct pe platforma Admiterii - varianta recomandată!);
  • la orice bancă, prin ordin de plată, în contul :

BENEFICIAR:      UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA

COD FISCAL:       5665935

CONT IBAN:        RO80TREZ00220F330500XXXX

DETALII:              CNP CANDIDAT, NUME PRENUME CANDIDAT, cu precizarea:TAXA ADMITERE


  • plata la Casieria Universităţii (doar pentru situaţii speciale)

Documentul justificativ al plăţii se va încărca de către candidaţi în format .pdf  sau .jpg în platforma de înscriere online.

 


 

CALENDARUL ADMITERII LICENŢĂ- SESIUNEA IULIE-AUGUST 2020

 

Perioada

Activitatea

8 iulie - 17 iulie

Înscrierea candidaţilor

18 iulie

Susţinerea interviului motivaţional

Proba de competenţă lingvistică

 

doar la specializările unde este cazul

20 iulie

Afişarea rezultatelor iniţiale ale admiterii

20 iulie - 24 iulie

PRIMA ETAPĂ DE:

ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

şi

ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

 

Studenţii care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget şi care nu se înmatriculează în perioada 20-24 iulie îşi pierd locul obţinut prin concurs, care va fi redistribuit candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere.

27 iulie

Afişarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare

27 iulie - 31 iulie

A DOUA ETAPĂ DE:

ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ÎN URMA REDISTRIBUIRII LOCURILOR BUGETATE NECONFIRMATE DE CANDIDAŢII ADMIŞI INIŢIAL

şi

ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

3 august - 28 august

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor, în zilele lucrătoare)

 

 

 

 

CALENDARUL ADMITERII - MASTERAT - SESIUNEA IULIE-AUGUST 2020

 

 


Perioada

Activitatea

8 iulie - 17 iulie

Înscrierea candidaţilor

18 iulie

Ierarhizarea candidaţilor

20 iulie

Afişarea rezultatelor iniţiale ale admiterii

20 iulie - 24 iulie

PRIMA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

Studenţii care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget şi care nu se înmatriculează în perioada 20-24 iulie îşi pierd locul obţinut prin concurs, care va fi redistribuit candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere.

27 iulie

Afişarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare

27 iulie - 31 iulie

A DOUA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ÎN URMA VACANTĂRII LOCURILOR BUGETATE NECONFIRMATE DE CANDIDAŢII ADMIŞI INIŢIAL

 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

3 august - 28 august

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

(este realizată în cadrul secretariatelor facultăţilor, în zilele lucrătoare)