Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini

 

Calendarul admiterii LICENŢĂ 2019-2020


V.3 Calendarul admiterii - prima sesiune. Afişarea rezultatelor. Contestaţii

Art.16 - Programul admiterii cuprinde următoarele acţiuni: înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor de examen (la specializările care au astfel de probe), ierarhizarea candidaţilor, comunicarea rezultatelor, rezolvarea contestaţiilor şi înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi cu taxă. Admiterea se organizează în prima sesiune perioada 15 iulie - 23 august 2019 conform următorului calendar:

-          15 iulie - 25 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică  21 iulie);

-         26 iulie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)

-          27 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

-          27 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii;

-         29 iulie - 2 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget  prin granturi de studii sau pe locuri cu taxă;

-       5 august - 23 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).

 

 

Calendarul admiterii MASTERAT 2019-2020


(2) Admiterea se organizează în prima sesiune perioada 15 iulie - 23 august 2019 conform următorului calendar:

-          15 iulie - 25 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică  23 iulie);

-          26 iulie: susţinerea probelor orale de interviu (doar pentru candidaţii care optează pentru locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii); 

-          27 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

-          27 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii;

-         29 iulie - 2 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget  prin granturi de studii sau pe locuri cu taxă;

-        5 august - 23 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).