Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
LISTE FINALE DE ADMITERE DUPĂ REDISTRIBUIRE
Admitere LICENŢĂ 2020-2021
Admitere MASTERAT 2020-2021
Admitere DOCTORAT 2020-2021
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini


 

INFORMAŢII PRIVIND ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI


 

Dragi candidaţi UAB,


REZULTATELE ADMITERII (LISTELE FINALE) se pot consulta pe site (http://admitere.uab.ro/), conform calendarului oficial al Admiterii.

Vrei să afli la ce program de studii ai fost ADMIS?

Verifică-ţi NUMĂRULUI DOSARULUI care apare pe FIŞA DE ÎNSCRIERE şi pe LEGITIMAŢIA DE CONCURS şi caută-l în listele afişate pe site cu rezultatele concursului de Admitere, în ordinea opţiunilor tale!

Vei găsi numărul legitimaţiei tale, specializarea şi tipul de loc pe care ai fost ADMIS!

FELICITĂRI! Bucură-te şi vino la UAB cu dosarul complet, să faci şi ultimul pas pentru a deveni student: ÎNMATRICULEAZĂ-TE!

 

 

IMPORTANT!


În perioada 3-28 august 2020, dacă ai fost ADMIS pe un loc cu taxă sau la învăţământul la distanţă, te aşteptăm la Universitate ca să–ţi confirmi locul, să te înmatriculezi depunând dosarul complet şi să semnezi Contractul de studii !

 

 *     INFORMAŢII UTILE PENTRU ÎNMATRICULAREA LA PROGRAMELE DE LICENŢĂ ŞI DOCUMENTELE NECESARE

 

*    INFORMAŢII UTILE PENTRU ÎNMATRICULAREA LA PROGRAMELE DE MASTERAT ŞI DOCUMENTELE NECESARE

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA COMISIA DIN DEVA - ÎNMATRICULAREA SE FACE LA ALBA IULIA - Detalii


IMPORTANT! Universitatea noastră nu percepe nicio taxă de înmatriculare! Doar studenţii admişi pe loc cu taxă sau la ID vor achita, la înmatriculare, ¼ din taxa de şcolarizare anuală, specifică fiecărei specializări.

 

 

LOCAŢIILE ŞI PROGRAMUL COMISIILOR DE ÎNMATRICULARE

 (în perioada 3-28 august 2020)


IMPORTANT! Pentru protecţia voastră, dragi viitori studenţi, UAB a pregătit un circuit sigur pentru toţi cei care se vor prezenta pentru confirmarea locurilor şi depunerea dosarelor. Intrarea în clădirile Universităţii şi la Comisii se va face obligatoriu cu mască şi trecând prin procedura de termometrizare, evitându-se aglomeraţia. Veţi fi ajutaţi de către persoanele desemnate să gestioneze fluxul de candidaţi, aşa încât nu se vor crea cozi sau aglomeraţie. La venire şi la plecare vă rugăm să respectaţi cu stricteţe marcajele de direcţionare. Vă mulţumim!


 

 


 

 

CALENDARUL ADMITERII LICENŢĂ- SESIUNEA IULIE-AUGUST 2020

 

Perioada

Activitatea

8 iulie - 17 iulie

Înscrierea candidaţilor

18 iulie

Susţinerea interviului motivaţional

Proba de competenţă lingvistică

 

doar la specializările unde este cazul

20 iulie

Afişarea rezultatelor iniţiale ale admiterii

20 iulie - 24 iulie

PRIMA ETAPĂ DE:

ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

şi

ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

 

Studenţii care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget şi care nu se înmatriculează în perioada 20-24 iulie îşi pierd locul obţinut prin concurs, care va fi redistribuit candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere.

27 iulie

Afişarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare

27 iulie - 31 iulie

A DOUA ETAPĂ DE:

ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ÎN URMA REDISTRIBUIRII LOCURILOR BUGETATE NECONFIRMATE DE CANDIDAŢII ADMIŞI INIŢIAL

şi

ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

3 august - 28 august

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor, în zilele lucrătoare)

 

 

CALENDARUL ADMITERII - MASTERAT - SESIUNEA IULIE-AUGUST 2020

 

 


Perioada

Activitatea

8 iulie - 17 iulie

Înscrierea candidaţilor

18 iulie

Ierarhizarea candidaţilor

20 iulie

Afişarea rezultatelor iniţiale ale admiterii

20 iulie - 24 iulie

PRIMA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

Studenţii care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget şi care nu se înmatriculează în perioada 20-24 iulie îşi pierd locul obţinut prin concurs, care va fi redistribuit candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere.

27 iulie

Afişarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare

27 iulie - 31 iulie

A DOUA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ÎN URMA VACANTĂRII LOCURILOR BUGETATE NECONFIRMATE DE CANDIDAŢII ADMIŞI INIŢIAL

 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

3 august - 28 august

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

(este realizată în cadrul secretariatelor facultăţilor, în zilele lucrătoare)

 

 


CALENDARUL ADMITERII LICENŢĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

Perioada

Activitatea

7 septembrie - 18 septembrie

Înscrierea candidaţilor

19 septembrie

Susţinerea interviului motivaţional

Proba de competenţă lingvistică

 

doar la specializările unde este cazul

21 septembrie

Afişarea rezultatelor admiterii

21 septembrie - 25 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

şi

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

28 septembrie - 30 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor, în zilele lucrătoare)

 

 

 

CALENDARUL ADMITERII MASTERAT - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

Perioada

Activitatea

7 septembrie - 18 septembrie

Înscrierea candidaţilor

19 septembrie

Ierarhizarea candidaţilor

21 septembrie

Afişarea rezultatelor admiterii

21 septembrie - 25 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

şi

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

28 septembrie - 30 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor, în zilele lucrătoare)