Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 

Calendarul admiterii la studii universitare de licenţă în anul universitar 2018-2019 - prima sesiune IULIE 2018

 

Admiterea la studii universitare de licenţă se organizează în prima sesiune în perioada 10 iulie - 24 august 2018 conform următorului calendar:

 -         10 iulie - 23 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilelor de duminică, 15 şi 22 iulie);

-         24 iulie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)

-         25 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

-         25 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii;

-         25 iulie - 31 iulie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget  prin granturi de studii sau pe locuri cu taxă;

-         1 august - 24 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).

 

 

 

Ghidul candidatului

 

Mai jos puteţi accesa ghidul candidatului