Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018
Admitere LICENŢĂ 2018-2019
Admitere MASTERAT 2018-2019
Admitere DOCTORAT 2018-2019
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini

 

IMPORTANT!

ÎN ZILELE DE 15, 16 ŞI 17 AUGUST 2018, DECLARATE LIBERE, COMISIILE DE ÎNMATRICULARE NU LUCREAZĂ CU PUBLICUL!


CALENDAR ADMITERE 2018 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

- toate categoriile de candidaţi, inclusiv absolvenţii de licee situate în mediul rural -

Sesiunea IULIE 2018 -  25 iulie - 24 august

 
25 iulie

Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie

   
25 - 31 iulie Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă
  În ziua de sâmbătă 28 iulie programul de lucru este de la ora 09.00-13.00 iar duminică în 29 iulie nu se lucrează la comisiile de admitere
   
1 - 24 august

Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile cu taxă

  Programul de lucru în secretariatele facultăţilor va fi în zilele lucrătoare luni - vineri 08.00 - 16.00

 

 

 


 

 

CALENDAR ADMITERE 2018 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

- toate categoriile de candidaţi, cu excepţia absolvenţilor de licee situate în mediul rural -

Sesiunea SEPTEMBRIE 2018 -  10 - 28 septembrie

10 - 20 septembrie

(cu excepţia zilei de duminică, 16 septembrie)

Înscrierea candidaţilor
   
21 septembrie Susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini-eliminatorie-competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)
   
22 septembrie

Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie

   
24 - 28 septembrie

Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă

   

 


 

CALENDAR VALABIL DOAR PENTRU ABSOLVENŢII DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL

Sesiunea SEPTEMBRIE 2018 -  10 - 14 septembrie

10 - 12 septembrie Înscrierea candidaţilor
   
13 septembrie Susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini-eliminatorie-competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)
   
13 septembrie

Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie

   
14 septembrie Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă
   

 


 

Ghidul candidatului

 

Mai jos puteţi accesa ghidul candidatului