Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Admitere LICENŢĂ 2020-2021
Admitere MASTERAT 2020-2021
Admitere DOCTORAT 2020-2021
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini


 

 

INFORMAŢII UTILE - ADMITERE 2020 - SESIUNEA SEPTEMBRIE


INFORMAŢII PRIVIND ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI

 

 

Dragi candidaţi UAB,

 

REZULTATELE ADMITERII se pot consulta aici: http://admitere.uab.ro/

Vrei să afli la ce program de studii ai fost ADMIS?

 

Verifică-ţi NUMĂRULUI DOSARULUI (ID-UL) care apare pe FIŞA DE ÎNSCRIERE şi pe LEGITIMAŢIA DE CONCURS şi caută-l în listele afişate pe site cu rezultatele concursului de Admitere, în ordinea opţiunilor tale!

Vei găsi numărul legitimaţiei tale, specializarea şi tipul de loc pe care ai fost ADMIS!

 

FELICITĂRI! Bucură-te şi vino la UAB cu dosarul complet. ÎNMATRICULEAZĂ-TE şi semnează Contractul de studii!!!


 

IMPORTANT! Universitatea noastră nu percepe nicio taxă de înmatriculare! Doar studenţii admişi pe loc cu taxă sau la ID vor achita, la înmatriculare, ¼ din taxa de şcolarizare anuală, specifică fiecărei specializări.

Candidaţii care se înmatriculează îşi pot depune online cererea pentru cazarea în căminele studenţeşti, până la data de 23 septembrie (http://uab.ro/studenti/ ) 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA COMISIA DIN DEVA: ÎNMATRICULAREA SE FACE LA COMISIILE DIN ALBA IULIA 

INFORMAŢII UTILE PENTRU ÎNMATRICULAREA LA PROGRAMELE DE LICENŢĂ ŞI DOCUMENTELE NECESARE

 

INFORMAŢII UTILE PENTRU ÎNMATRICULAREA LA PROGRAMELE DE MASTERAT ŞI DOCUMENTELE NECESARE


 


 


 

INFORMAŢII UTILE PRIVIND ACHITAREA TAXEI DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE

Taxa unică de înscriere (150 lei) se poate achita astfel:

 

·         - card bancar (plata online, direct pe platforma Admiterii - varianta recomandată!);

·         - la orice bancă, prin ordin de plată, în contul :

BENEFICIAR:      UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA

COD FISCAL:       5665935

CONT IBAN:        RO80TREZ00220F330500XXXX

DETALII:              CNP CANDIDAT, NUME PRENUME CANDIDAT, cu precizarea: TAXA ADMITERE

 


 

Pentru protecţia voastră, dragi viitori studenţi, UAB a pregătit un circuit sigur pentru toţi cei care se vor prezenta pentru confirmarea locurilor şi depunerea dosarelor. Intrarea în clădirile Universităţii şi la Comisii se va face obligatoriu cu mască şi trecând prin procedura de termometrizare, evitându-se aglomeraţia. Veţi fi ajutaţi de către persoanele desemnate să gestioneze fluxul de candidaţi, aşa încât nu se vor crea cozi sau aglomeraţie. La venire şi la plecare vă rugăm să respectaţi cu stricteţe marcajele de direcţionare. Vă mulţumim!

 


 

LOCAŢIILE ŞI PROGRAMUL COMISIILOR ADMITERII


 

Comisie FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE - în incinta Bibliotecii Centrale Universitare, intrare Str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 4

 

                

 

 

 

 


 

Comisii FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE şi FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE - Corpul C al Universităţii (Str. Unirii nr. 15-16), intrare pe poarta principală, dinspre Piaţa Cetăţii

 

 


 

 

Comisie FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI - Corpul C al Universităţii (Str. Unirii nr. 15-16), intrarea se va face pe poarta secundară a Universităţii

 

 

 


 

 

Comisie FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ– sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 13, etaj I

 

 


 

PLATFORMA PENTRU ÎNSCRIEREA ONLINE (https://admitereonline.uab.ro)  A FOST ACCESIBILĂ DIN DATA DE 7 SEPTEMBRIE 2020 (ora 00.00) PÂNĂ ÎN DATA DE

18 SEPTEMBRIE 2020 (ora 17.00), CONFORM CALENDARULUI ADMITERII!CALENDARUL ADMITERII LICENŢĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

Perioada

Activitatea

7 septembrie - 18 septembrie

Înscrierea candidaţilor

19 septembrie

Susţinerea interviului motivaţional

Proba de competenţă lingvistică

 

doar la specializările unde este cazul

21 septembrie

Afişarea rezultatelor admiterii

21 septembrie - 25 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

şi

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

28 septembrie - 30 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor, în zilele lucrătoare)

 

CALENDARUL ADMITERII MASTERAT - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

Perioada

Activitatea

7 septembrie - 18 septembrie

Înscrierea candidaţilor

19 septembrie

Ierarhizarea candidaţilor

21 septembrie

Afişarea rezultatelor admiterii

21 septembrie - 25 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

şi

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

28 septembrie - 30 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor, în zilele lucrătoare)