Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 

CALENDARUL ADMITERII - SESIUNEA IULIE-AUGUST 2020 - LICENŢĂ

Perioada

Activitatea

8 iulie - 17 iulie

Înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică 12 iulie)

18 iulie

Susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)

20 iulie

Afişarea rezultatelor iniţiale ale admiterii

20 iulie - 24 iulie

PRIMA ETAPĂ DE:

  • ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

şi

  • ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

 

Studenţii care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget şi care nu se înmatriculează în perioada 20-24 iulie îşi pierd locul de studiu, care va fi redistribuit candidaţilor în aşteptare şi care vor fi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

27 iulie

Afişarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare

27 iulie - 31 iulie

A DOUA ETAPĂ DE:

  • ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ÎN URMA REDISTRIBUIRII LOCURILOR BUGETATE NECONFIRMATE DE CANDIDAŢII ADMIŞI INIŢIAL

şi

  • ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

3 august - 28 august

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor)

 

 

 

CALENDARUL ADMITERII - SESIUNEA IULIE-AUGUST 2020 - MASTERAT

 

Perioada

Activitatea

8 iulie - 17 iulie

Înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică 12 iulie)

18 iulie

Susţinerea probelor orale de interviu (doar pentru candidaţii care optează pentru locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii)

20 iulie

Afişarea rezultatelor admiterii

20 iulie - 31 iulie

  • ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

şi

  • ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

 

Studenţii care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget şi care nu se înmatriculează în perioada 20-31 iulie îşi pierd locul de studiu, care va fi redistribuit candidaţilor în aşteptare şi care vor fi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

3 august - 28 august

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor)