Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Admitere LICENŢĂ 2020-2021
Admitere MASTERAT 2020-2021
Admitere DOCTORAT 2020-2021
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Conţinut dosar înmatriculare LICENŢĂ

Până la data de 30 septembrie, în vederea completării dosarului de înmatricularecandidaţii declaraţi admişi fie pe locurile finanţate de la buget cu bursă sau fără bursă, vor depune următoarele documente personal la universitate: 

 1.  
  1. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original sau, după caz, adeverinţa de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal în original (pentru absolvenţii anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma până la data înmatriculării); 
  2. Foaia matricolă, în original, pentru studiile liceale absolvite
  3. Paşaportul, în copie, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); 
  4. Certificatul de naştereîn copie, (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); 
  5. Certificatul de căsătorie, dacă e cazul, , în copie, (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); 
  6. Actul de identitate emis în Republica Moldova, în copie, (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere)
  7. Carte de identitate provizorie pentru candidaţii care deţin documentul, în copie,  originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere 
  8. Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh, în original, pentru candidaţii la specializările teologice
  9. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original; 
  10. Formularul de confirmare a locului de studii, prevăzut în Anexa 7, în original, 
  11. Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale - conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament, în original. 
  12. Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie, 
  13. 2 fotografii color, dimensiune 3/4;