Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Admitere LICENŢĂ 2020-2021
Admitere MASTERAT 2020-2021
Admitere DOCTORAT 2020-2021
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Conţinut dosar înmatriculare MASTER

Până la data de 30 septembrie 2020, în vederea completării dosarului de înmatriculare, candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget cu bursă sau fără bursă, vor depune următoarele documente personal la universitate: 

 1. Certificatul de naştere, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); 
 2. Paşaportul, în copie, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); 
 3. Certificatului de căsătorieacolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);  
 4. Actul de identitate emis în Republica Moldova, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); 
 5. Diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original sau Adeverinţa de absolvire în original pentru candidaţii care au absolvit studiile de licenţă în anul curent; 
 6. Suplimentul la Diploma de licenţă, certificat în conformitate cu originalul  
 7. Copia Diplomei de Bacalaureat şi copia Foii matricole, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);  
 8. Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic; 
 9. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original 
 10. Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;  
 11. 2 fotografii color, dimensiune 3/4;