Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Număr de locuri SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Sesiunea SEPTEMBRIE 2021

ADMITERE 2021-2022

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

Specializarea

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT, din care:

LOCURI CU TAXĂ,

TOTAL BUGET +TAXA

Taxa de studii /an   lei/an

din care

Număr de locuri   repartizate statistic

Nr. locuri  cazuri sociale

Locuri domenii prioritare

Număr de locuri pentru absolvenţii liceelor din mediul rural

Locuri pentru candidaţii de etnie romă

TOTAL locuri buget

Învăţământ cu frecvenţă (ZI)

Învăţământ la distanţă (ID)

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

9

 

 

 

1

10

15

 

25

2,000

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

4

 

 

2

 

6

40

 

46

2,200

Traducere şi interpretare (franceză-engleză)

12

1

 

2

 

15

18

 

33

2,000

Traducere şi interpretare (germană-engleză)

20

 

 

 

 

20

15

 

35

2,000

Total

45

1

0

4

1

51

88

0

139

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

(IF- cu frecvenţă)

5

 

 

1

 

6

43

 

49

2,500

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

(ID - la distanţă)

 

 

 

 

 

0

 

59

59

2,200

Administrarea afacerilor

(IF- cu frecvenţă)

8

1

 

2

 

11

18

 

29

2,500

Administrarea afacerilor

(ID- la distanţă)

 

 

 

 

 

0

 

48

48

2,200

Administrarea afacerilor    - în limba engleză

10

 

 

 

 

10

30

 

40

2,800

Finanţe şi Bănci

11

 

 

 

 

11

25

 

36

2,500

Contabilitate şi informatică de gestiune

(IF- cu frecvenţă)

4

1

 

 

 

5

55

 

60

2,500

Contabilitate şi informatică de gestiune

(ID - la distanţă)

 

 

 

 

 

0

 

54

54

2,200

Marketing

10

 

 

 

 

10

12

 

22

2,500

Total FSE

48

2

0

3

0

53

183

161

397

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

4

 

 

1

1

6

52

 

58

2,600

Informatică - în limba engleză

7

 

 

 

 

7

29

 

36

3,000

Electronică aplicată

16

2

 

 

 

18

10

 

28

2,600

Ingineria mediului

9

 

 

1

 

10

35

 

45

2,600

 Măsurători terestre şi cadastru

 

1

 

2

 

3

28

 

31

2,600

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

12

 

 

 

 

12

9

 

21

2,600

Total FSEI

48

3

0

4

1

56

163

0

219

 

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

6

 

 

1

 

7

15

 

22

2,500

Sociologie

10

 

 

 

 

10

28

 

38

2,400

Asistenţă socială

4

1

 

 

 

5

44

 

49

2,400

Administraţie publică

 

 

 

 

 

0

12

 

12

2,400

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

(IF - cu frecvenţă) - ALBA IULIA

1

1

 

2

 

4

21

 

25

2,500

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

(ID - la distanţă) ALBA IULIA

 

 

 

 

 

0

 

0

0

2,200

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  

(ID - la distanţă) - DEVA

 

 

 

 

 

0

 

1

1

2,200

Educaţie fizică şi sportivă

1

 

 

 

 

1

1

 

2

2,700

Kinetoterapie şi motricitate specială

2

1

 

 

 

3

3

 

6

2,700

Terapie ocupaţională

4

 

 

 

 

4

37

 

41

2,500

Total FDSS

28

3

0

3

0

34

161

1

196

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

2

 

 

2

 

4

24

 

28

2,200

Muzică religioasă

14

 

 

1

 

15

8

 

23

2,700

Artă sacră

18

 

 

1

 

19

3

 

22

2,500

Total FTO

34

 

 

4

 

38

35

0

73