Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Număr de locuri SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Sesiunea SEPTEMBRIE 2021

ADMITERE 2021-2022

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT


Specializarea

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT, din care:

LOCURI CU TAXĂ (învăţământ cu frecvenţă)

TOTAL BUGET + TAXĂ

Taxa de studii /an   lei/an

Număr de locuri   repartizate statistic

Locuri domenii prioritare

Locuri pentru candidaţii de etnie romă

TOTAL BUGET

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

 

 

 

0

34

34

2,200

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

5

 

 

5

34

39

2,200

Literatură şi cultură românească în context european

2

 

 

2

40

42

2,200

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european/ English Language, Literature and Culture in the European Context

 

 

 

0

38

38

2,200

Total

7

0

0

7

146

153

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

 

 

 

0

35

35

2,600

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

 

 

 

0

22

22

2,600

Administrarea dezvoltării regionale durabile

 

 

 

0

24

24

2,600

Administrarea afacerilor/Business Administration (în limba engleză)

5

 

 

5

11

16

3,000

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

 

 

 

0

24

24

2,600

Fiscalitate şi management financiar

 

 

 

0

36

36

2,600

Marketing şi promovarea vânzărilor

 

 

 

0

33

33

2,600

Total FSE

5

0

0

5

185

190

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

1

 

 

1

29

30

2,600

Programare avansată şi baze de date

 

 

 

0

11

11

2,600

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

 

 

 

0

34

34

2,600

Sisteme electronice inteligente avansate

 

 

 

0

13

13

2,600

Total FSEI

1

0

0

1

87

88

 

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

 

 

 

 

38

38

2,600

Ştiinţe penale şi criminalistică

 

 

 

 

11

11

2,600

Asistenţă managerială şi administrativă

 

 

1

1

13

14

2,600

Management educaţional

 

 

 

 

20

20

2,600

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

 

 

 

 

41

41

2,600

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

 

 

1

1

56

57

2,600

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

1

 

1

2

34

36

2,600

Total FDSS

1

0

3

4

213

217

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

 

 

 

0

38

38

2,500

Mediere interculturală şi interreligioasă

 

 

 

0

36

36

2,500

Muzică religioasă şi folclor muzical

6

 

1

7

20

27

2,500

Total FTO

6

0

1

7

74

101