Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2017
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
Admitere LICENŢĂ 2017-2018
Admitere MASTERAT 2017-2018
Admitere DOCTORAT 2017-2018
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Documente pentru înscriere

 

Documentele de înscriere la admitere se depun de către candidat la Comisiile de admitere - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

-       prima fază a admiterii este înscrierea, pe baza unei Cereri de înscriere

-       faza a doua a admiterii este înmatricularea, pe baza unei Cereri de înmatriculare, la care se ataşează şi documentele candidatului 

 

Extras din Metodologia de admitere MASTER

Dosarul candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă conţine următoarele documente:

-         Diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original.

-         Supliment la diplomă de licenţă (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere).

-         Diploma de bacalaureat (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere).

-       Cartea de identitate în copie xerox.

-       Certificatul de naştere (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere).

-       Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere).

-         Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie.

-         Binecuvântarea ierarhului (în cazul specializărilor teologice).

-       2 fotografii dimensiune 3/4.

-       dosar tip plic.

(Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pebază de procură.)