Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Admitere LICENŢĂ 2020-2021
Admitere MASTERAT 2020-2021
Admitere DOCTORAT 2020-2021
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Calendarul admiterii

 

CALENDARUL ADMITERII - MASTERAT - SESIUNEA IULIE-AUGUST 2020

 


Perioada

Activitatea

8 iulie - 17 iulie

Înscrierea candidaţilor

18 iulie

Ierarhizarea candidaţilor

20 iulie

Afişarea rezultatelor iniţiale ale admiterii

20 iulie - 24 iulie

PRIMA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

Studenţii care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget şi care nu se înmatriculează în perioada 20-24 iulie îşi pierd locul obţinut prin concurs, care va fi redistribuit candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere.

27 iulie

Afişarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare

27 iulie - 31 iulie

A DOUA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ÎN URMA VACANTĂRII LOCURILOR BUGETATE NECONFIRMATE DE CANDIDAŢII ADMIŞI INIŢIAL

 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

3 august - 28 august

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

(este realizată în cadrul secretariatelor facultăţilor, în zilele lucrătoare)

 

 

CALENDARUL ADMITERII - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

Perioada

Activitatea

7 septembrie - 18 septembrie

Înscrierea candidaţilor

19 septembrie

Ierarhizarea candidaţilor

21 septembrie

Afişarea rezultatelor admiterii

21 septembrie - 25 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

şi

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

28 septembrie - 30 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor, în zilele lucrătoare)