Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2017
 
Calendarul admiterii

 

Admiterea 2017

 se organizează conform următorului calendar:

 

      (2) Admiterea se organizează în prima sesiune perioada 17 iulie - 25 august 2017 conform următorului calendar:

-          17 - 27 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică, 23 iulie);

-          28 iulie: susţinerea probelor orale de interviu;

-          29 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

-          31 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii;

-          31 iulie - 4 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă;

-         7 - 25 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).