Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018
Admitere LICENŢĂ 2018-2019
Admitere MASTERAT 2018-2019
Admitere DOCTORAT 2018-2019
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Calendarul admiterii

 

Anexa 1.3 - CALENDAR admitere studii universitare de master 2018


CALENDAR ADMITERE 2018 - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Sesiunea IULIE 2018 -  25 iulie - 24 august
25 iulie

Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie25 - 31 iulie Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă

În ziua de sâmbătă 28 iulie programul de lucru este de la ora 09.00-13.00 iar duminică în 29 iulie nu se lucrează la comisiile de admitere
   
1 - 24 august

Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile cu taxă

  Programul de lucru în secretariatele facultăţilor va fi în zilele lucrătoare luni - vineri 08.00 - 16.00

 


 

CALENDAR ADMITERE 2018 - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Sesiunea SEPTEMBRIE 2018 -  10 - 28 septembrie

10 - 20 septembrie

(cu excepţia zilei

de duminică,

16 septembrie)

Înscrierea candidaţilor


21 septembrie Susţinerea probelor orale de interviu - doar pentru candidaţii care optează pentru locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii


22 septembrie

Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie24 - 28 septembrie

Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă