Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Calendarul admiterii


Anexa 3. CALENDARUL ADMITERII 

 

 

MASTERAT - CALENDARUL ADMITERII - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

Perioada

Activitatea


6 septembrie - 17 septembrieÎnscrierea candidaţilor18 septembrieIerarhizarea candidaţilor


20 septembrieAfişarea rezultatelor admiterii


20 septembrie - 24 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

şi

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ


27 septembrie - 30 septembrieÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor, în zilele lucrătoare)

 

 

Anexa 3. CALENDARUL ADMITERII - SESIUNEA IULIE-AUGUST 2021 - MASTER

 

Activitatea


7 iulie - 16 iulie


Înscrierea candidaţilor


17 iulie


Ierarhizarea candidaţilor


19 iulie


Afişarea rezultatelor iniţiale ale admiterii

19 iulie - 23 iulie

PRIMA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ŞI PE LOCURILE CU TAXĂ

Candidaţii admişi (PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ŞI PE LOCURILE CU TAXĂ) care nu se înmatriculează în perioada 19-23 iulie îşi pierd locul obţinut prin concurs, care va fi redistribuit candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere


26 iulie


Afişarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare

26 iulie - 30 iulie

A DOUA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ÎN URMA VACANTĂRII LOCURILOR BUGETATE NECONFIRMATE DE CANDIDAŢII ADMIŞI INIŢIAL

 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

2 august - 27 august

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

(este realizată în cadrul secretariatelor facultăţilor, în zilele lucrătoare)