Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Calendarul admiterii

 

        (2) Admiterea se organizează în prima sesiune perioada 15 iulie - 23 august 2019 conform următorului calendar:

 

Sesiunea IULIE 2019    - 15 iulie - 23 august

15 - 25 iulie (cu excepţia zilei  de duminică, 21 iulie) Înscrierea candidaţilor

26 iulie    - Susţinerea probelor orale de interviu   - doar pentru candidaţii care optează pentru locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii

26-27 iulie - Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie

29 iulie - 2 august - Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă

5 - 23 august - Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile cu taxă

 

 

Sesiunea SEPTEMBRIE 2019   -   9 - 27 septembrie

 

9 - 19 septembrie (cu excepţia zilei de duminică, 15 septembrie)   - Înscrierea candidaţilor

20 septembrie  - Susţinerea probelor orale de interviu   - doar pentru candidaţii care optează pentru locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii

21 septembrie - Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie

23 - 27 septembrie  - Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă