Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere SEPTEMBRIE 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Calendarul admiterii

Sesiunea SEPTEMBRIE 2019   -   9 - 27 septembrie

 

9 - 19 septembrie (cu excepţia zilei de duminică, 15 septembrie)   - Înscrierea candidaţilor

20 septembrie  - Susţinerea probelor orale de interviu   - doar pentru candidaţii care optează pentru locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii

21 septembrie - Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie

23 - 27 septembrie  - Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă