Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Calendarul admiterii

 

        (2) Admiterea se organizează în prima sesiune perioada 15 iulie - 23 august 2019 conform următorului calendar:

 

-          15 iulie - 25 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică  23 iulie);

-          26 iulie: susţinerea probelor orale de interviu (doar pentru candidaţii care optează pentru locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii); 

-          27 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

-          27 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii;

-          29 iulie - 2 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget  prin granturi de studii sau pe locuri cu taxă;

-         5 august - 23 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).