Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
PROBE DE EXAMEN PENTRU SPECIALIZĂRILE DE LICENŢĂ SAU MASTER
Admitere LICENŢĂ 2018-2019
Admitere MASTERAT 2018-2019
Admitere DOCTORAT 2018-2019
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri şi taxe

 

Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 

Domeniul de studii universitare de master

Programul de MASTER

Durata studiilor

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

TOTAL LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT, din care:

Finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic)

Finanţate de la bugetul de stat, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

TOTAL LOCURI Taxă

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

4 semestre

8

8

-

40

 

 

 

 

2.000 lei

Istorie

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

4 semestre

9

9

-

40

Filologie

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

9

9

-

40

Filologie

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

4 semestre

10

10

-

40

TOTAL FACULTATE

36

36

-

160

-

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Contabilitate

Auditul şi controlul agenţilor economici

4 semestre

9

8

1

40

 

 

 

 

2.300 lei

Contabilitate

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

9

9

-

40

Administrarea afacerilor

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

10

9

1

30

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor / Business Administration (în limba engleză)

4 semestre

-

-

-

15

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

4 semestre

10

9

1

35

Finanţe

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

4 semestre

5

4

1

15

Finanţe

Fiscalitate şi management financiar

4 semestre

8

7

1

22

Marketing

Marketing şi promovarea vânzărilor

4 semestre

10

9

1

40

TOTAL FACULTATE

61

55

6

237

-

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Inginerie geodezică

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

 

4 semestre

11

10

1

39

 

 

2.400 lei

Informatică

Programare avansată şi baze de date

4 semestre

15

13

2

35

Ingineria mediului

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

4 semestre

10

9

1

40

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Sisteme electronice inteligente avansate

4 semestre

10

9

1

20

TOTAL FACULTATE

46

41

5

134

 

-

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Instituţii de drept privat

2 semestre

16

13

3

60

 

 

 

 

 

2.300 lei

Drept

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

10

10

-

60

Ştiinţe administrative

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

4 semestre

10

9

1

38

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

4 semestre

9

9

-

40

Ştiinţe ale educaţiei

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

9

9

-

40

Asistenţă socială

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

4 semestre

10

9

1

64

Sociologie

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

10

9

1

40

 

TOTAL FACULTATE

74

68

6

342

-

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie

Teologie comparată

4 semestre

12

12

-

40

 

2.200 lei

Teologie

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre

11

11

-

40

 

TOTAL FACULTATE

23

23

-

80

-

 

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU CANDIDAŢII DE ETNIE ROMĂ, PENTRU ORICARE DINTRE SPECIALIZĂRILE DE MAI SUS, CONFORM OPŢIUNII CANDIDATULUI - 5 LOCURI

TOTAL UNIVERSITATE

245

223

17

953

-