Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere SEPTEMBRIE 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri

 

Sesiunea SEPTEMBRIE 2019

ADMITERE 2019-2020

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

 

Specializări

MASTER

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

Locuri cu TAXĂ

FACULTATEA DE

ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

5

15

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

1

15

Literatură şi cultură românească

în context european

1

15

Limbă, literatură şi cultură engleză

în context european

(English Language, Literature and Culture in the European Context)

2

15

Total FIF

9

60

FACULTATEA DE 

ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

-

25

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

-

25

Administrarea dezvoltării regionale durabile

-

20

Administrarea afacerilor/Business Administration

(în limba engleză)

-

10

Administrarea afacerilor în comerţ,

turism şi servicii

-

20

Fiscalitate şi management financiar

4

20

Marketing şi promovarea vânzărilor

-

20

Total FSE

4

140

FACULTATEA DE

ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale

şi management imobiliar

-

20

Programare avansată şi baze de date

-

25

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

2

20

Sisteme electronice inteligente avansate

4

16

Total FSEI

6

81

FACULTATEA DE

DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

-

34

Ştiinţe penale şi criminalistică

-

34

Asistenţă managerială şi administrativă

-

26

Management educaţional

2

7

Psihopedagogia educaţiei timpurii

şi a şcolarităţii mici

-

9

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale

şi de sănătate

-

30

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

-

30

Total FDSS

2

170

FACULTATEA DE

TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

1

20

Mediere interculturală şi interreligioasă

1

20

Total FTO

2

40

Total UAB

23

491

Locuri disponibile pentru candidaţii de etnie rromă - 1 loc pentru Specializarea Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană.