Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
Număr de locuri şi taxe

 

NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER ÎN

ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

SESIUNEA SEPTEMBRIE  2018

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI - ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, ZI

 

 

Domeniul de studii universitare de master

Programul de MASTER

 

 

Durata studiilor

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

LOCURI CU TAXĂ

 

 

Taxă LEI / AN DE STUDIU

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

4 semestre

0

40

 

 

 

 

2.000 lei

Istorie

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

4 semestre

1

40

Filologie

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

0

40

Filologie

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

4 semestre

4

40

TOTAL FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

5

160

-

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Contabilitate

Auditul şi controlul agenţilor economici

4 semestre

0

40

 

 

 

 

2.300 lei

Contabilitate

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

0

40

Administrarea afacerilor

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

1

25

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor / Business Administration (în limba engleză)

4 semestre

0

18

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

4 semestre

0

25

Finanţe

Fiscalitate şi management financiar

4 semestre

2

33

Marketing

Marketing şi promovarea vânzărilor

4 semestre

0

28

TOTAL FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

3

209

-

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Inginerie geodezică

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

 

4 semestre

0

30

 

 

2.400 lei

Informatică

Programare avansată şi baze de date

4 semestre

0

32

Ingineria mediului

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

4 semestre

0

34

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Sisteme electronice inteligente avansate

4 semestre

2

17

TOTAL FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

2

113

-

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Instituţii de drept privat

2 semestre

0

30

 

 

 

 

 

2.300 lei

Drept

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

0

30

Ştiinţe administrative

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

4 semestre

0

24

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

4 semestre

0

20

Ştiinţe ale educaţiei

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

0

15

Asistenţă socială

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

4 semestre

0

50

Sociologie

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

0

15

 

TOTAL FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

0

184

-

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie

Teologie comparată

4 semestre

0

40

 

2.200 lei

Teologie

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre

0

40

 

TOTAL FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

0

80

-

 

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU CANDIDAŢII DE ETNIE ROMĂ, PENTRU ORICARE DINTRE SPECIALIZĂRILE DE MAI SUS, CONFORM OPŢIUNII CANDIDATULUI - 5 LOCURI

 

TOTAL UNIVERSITATE

10

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

746

LOCURI CU TAXĂ

-