Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2017
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
Admitere LICENŢĂ 2017-2018
Admitere MASTERAT 2017-2018
Admitere DOCTORAT 2017-2018
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri şi taxe

Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

 

Programul de MASTER

Durata studiilor

NUMĂR LOCURI - locuri subvenţionate + locuri cu taxă

Taxă LEI / AN DE STUDIU

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

4 semestre

45

 

 

 

 

2.000 lei

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

4 semestre

45

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

50

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

4 semestre

50

TOTAL FACULTATE

190

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

4 semestre

50

 

 

 

 

2.300 lei

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

50

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

50

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

4 semestre

50

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

4 semestre

50

Marketing şi promovarea vânzărilor

4 semestre

50

TOTAL FACULTATE

300

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

 

4 semestre

50

 

 

2.400 lei

Programare avansată şi baze de date

4 semestre

50

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

4 semestre

50

Sisteme electronice inteligente avansate

4 semestre

30

TOTAL FACULTATE

180

 

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

2 semestre

75

 

 

 

 

 

2.300 lei

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

4 semestre

50

Management educaţional

4 semestre

50

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

4 semestre

25

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

75

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

50

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

25

TOTAL FACULTATE

350

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

4 semestre

42

 

2.200 lei

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre

44

TOTAL FACULTATE

86

 

TOTAL UNIVERSITATE

1106