Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri

 

ADMITERE 2019-2020

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

 

SPECIALIZAREA

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

Locuri cu TAXĂ

 

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

9

40

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

8

40

Literatură şi cultură românească în context european

8

40

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

11a

40

Total FIF

36

160

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

9b

40

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

10

40

Administrarea dezvoltării regionale durabile

9c

30

Administrarea afacerilor/Business Administration

(în limba engleză)

5d

20

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

9e

30

Fiscalitate şi management financiar

10f

20

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

-

20

Marketing şi promovarea vânzărilor

10g

38

Total FSE

62

238

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

11h

39

Programare avansată şi baze de date

16i

34

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

10j

30

Sisteme electronice inteligente avansate

13k

37

Total FSEI

50

140

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

16l

70

Ştiinţe penale şi criminalistică

10

50

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

10m

30

Management educaţional

9

41

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

9

40

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

10n

40

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

10o

60

Total FDSS

74

331

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

12p

60

Mediere interculturală şi interreligioasă

11

40

Total FTO

23

100

Total UAB

245

969

 

a- total 11 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 10 repartizate statistic si 1 loc pentru rromi

b- total 9 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 7 repartizate statistic şi 2 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

c- total 9 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 8 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

d- total 5 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 4 repartizate statistic si 1 loc pentru rromi

e- total 9 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 8 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

f- total 10 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 9 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

g- total 10 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 9 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

h- total 11 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 10 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

i- total 16 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 13 repartizate statistic, 1 loc pentru rromi şi 2 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

j- total 10 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 9 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

k- total 13 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 12 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

l- total 16 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 12 repartizate statistic, 1 loc pentru rromi şi 3 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

m- total 10 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 9 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

n- total 10 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 9 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

o- total 10 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 9 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

p- total 12 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 11 repartizate statistic si 1 loc pentru rromi