Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
Admitere LICENŢĂ 2021-2022
Admitere MASTERAT 2021-2022
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri SESIUNEA IULIE 2021

Sesiunea IULIE 2021

ADMITERE 2021-2022

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Specializarea

 

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT, din care:

LOCURI CU TAXĂ (învăţământ cu frecvenţă)

TOTAL BUGET + TAXĂ

Taxa de studii /an   lei/an

Număr de locuri   repartizate statistic

Locuri domenii prioritare

Locuri pentru candidaţii de etnie romă

TOTAL BUGET

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

 

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

10

 

 

10

35

45

2.200

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

8

 

 

8

35

43

2.200

Literatură şi cultură românească în context european

9

 

 

9

40

49

2.200

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european/ English Language, Literature and Culture in the European Context

10

 

 

10

40

50

2.200

Total

37

0

0

37

150

187

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

 

Auditul şi controlul agenţilor economici

9

 

 

9

44

53

2.600

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

9

 

1

10

43

53

2.600

Administrarea dezvoltării regionale durabile

9

 

 

9

24

33

2.600

Administrarea afacerilor/Business Administration (în limba engleză)

10

 

 

10

20

30

3.000

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

9

 

 

9

23

32

2.600

Fiscalitate şi management financiar

10

 

 

10

38

48

2.600

Marketing şi promovarea vânzărilor

10

 

 

10

38

48

2.600

Total FSE

66

0

1

67

230

297

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI


Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

15

 

 

15

34

49

2.600

Programare avansată şi baze de date

3

17

 

20

24

44

2.600

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

10

 

 

10

40

50

2.600

Sisteme electronice inteligente avansate

 

10

 

10

20

30

2.600

Total FSEI

28

27

0

55

118

173

 

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE


Instituţii de drept privat

13

 

 

13

46

59

2.600

Ştiinţe penale şi criminalistică

12

 

 

12

47

59

2.600

Asistenţă managerială şi administrativă

9

 

1

10

38

48

2.600

Management educaţional

11

 

 

11

52

63

2.600

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

10

 

 

10

52

62

2.600

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

9

 

1

10

63

73

2.600

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

9

 

1

10

64

74

2.600

Total FDSS

73

0

3

76

362

438

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

Teologie comparată

12

 

 

12

38

50

2.500

Mediere interculturală şi interreligioasă

12

 

1

13

36

49

2.500

Total FTO

24

0

1

25

74

99