Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
Număr de locuri şi taxe

Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 

Domeniul de studii universitare de master

Programul de MASTER

Durata studiilor

NUMĂR LOCURI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

4 semestre

50

 

2.000 lei

Istorie

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

4 semestre

50

Filologie

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

50

Filologie

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

4 semestre

50

TOTAL FACULTATE

200

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Contabilitate

Auditul şi controlul agenţilor economici

4 semestre

75

 

 

2.300 lei

Contabilitate

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

75

Administrarea afacerilor

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

50

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

4 semestre

50

Finanţe

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

4 semestre

25

Finanţe

Fiscalitate şi management financiar

4 semestre

25

Marketing

Marketing şi promovarea vânzărilor

4 semestre

50

 

TOTAL FACULTATE

350

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Inginerie geodezică

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

4 semestre

50

 

2.400 lei

Informatică

Programare avansată şi baze de date

4 semestre

50

Ingineria mediului

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

4 semestre

50

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Sisteme electronice inteligente avansate

4 semestre

30

TOTAL FACULTATE

180

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Instituţii de drept privat

2 semestre

75

 

 

2.300 lei

Drept

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

75

Ştiinţe administrative

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

4 semestre

50

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

4 semestre

50

Ştiinţe ale educaţiei

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

50

Asistenţă socială

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

4 semestre

75

Sociologie

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

50

 

TOTAL FACULTATE

425

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie

Teologie comparată

4 semestre

50

 

2.200 lei

Teologie

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre

50

 

TOTAL FACULTATE

100

 

TOTAL UNIVERSITATE

1255