Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018
Admitere LICENŢĂ 2018-2019
Admitere MASTERAT 2018-2019
Admitere DOCTORAT 2018-2019
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri şi taxe candidaţi români

 

NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 

Specializări LICENŢĂ 2018-2019

TOTAL LOCURI  - cu frecvenţă zi / învăţământ la distanţă ID

Taxă LEI / AN DE STUDIU

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

70

2.000 lei

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

75

2.000 lei

Traducere şi interpretare

100

2.000 lei

Arheologie (în limba engleză)

75

3.000 lei

TOTAL FACULTATE

320

-

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

75+75 ID

2.200 lei

ID-1.900 lei

Administrarea afacerilor

75+75 ID

2.200 lei

      ID-1.900 lei

Finanţe şi Bănci

75

2.200 lei

Contabilitate şi informatică de gestiune

100+75  ID

2.200 lei

      ID-1.900 lei

Marketing

50

2.200 lei

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

60

3.300 lei

TOTAL FACULTATE

435+225 ID

-

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

125

2.400 lei

Măsurători terestre şi cadastru

60

2.400 lei

Electronică aplicată

50

2.400 lei

Ingineria mediului

60

2.400 lei

Informatică (în limba engleză)

75

3.600 lei

TOTAL FACULTATE

370

-

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

150

2.200 lei

Sociologie

50

2.200 lei

Asistenţă socială

60

2.200 lei

Administraţie publică

50

2.200 lei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

75+50 ID

2.200 lei

ID-1.900 lei

Educaţie fizică şi sportivă

50

2.400 lei

Kinetoterapie şi motricitate specială

50

2.400 lei

Terapie ocupaţională

50

2.200 lei

TOTAL FACULTATE

535+50 ID

-

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

150

2.000 lei

Muzică religioasă

30

2.500 lei

TOTAL FACULTATE

180

-

TOTAL UNIVERSITATE

1840 zi +

 275 ID

-