Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2017
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2017
Admitere LICENŢĂ 2017-2018
Admitere MASTERAT 2017-2018
Admitere DOCTORAT 2017-2018
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri şi taxe candidaţi români

Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Numărul de locuri şi taxe pentru admiterea la

Studiile universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2017 - 2018

candidaţi Români

 

Specializări LICENŢĂ

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ -ID

Finanţate de la bugetul de stat

ROMI

Taxă

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

22

1

40

0

2.000 lei

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

22

1

40

0

2.000 lei

Traducere şi interpretare

22

1

40

0

2.000 lei

Arheologie (în limba engleză)

0

0

30

0

3.000 lei

TOTAL FACULTATE

66

3

150

0

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

29

1

43

75

2.200 lei

ID-1.900 lei

Administrarea afacerilor

29

0

44

75

2.200 lei

ID-1.900 lei

Finanţe şi Bănci

29

0

43

0

2.200 lei

Contabilitate şi informatică de gestiune

39

1

56

75

2.200 lei

ID-1.900 lei

Marketing

29

0

19

0

2.200 lei

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

3

0

30

0

3.300 lei

TOTAL FACULTATE

158

2

235

225

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

50

0

50

0

2.400 lei

Măsurători terestre şi cadastru

27

1

29

0

2.400 lei

Electronică aplicată

35

0

10

0

2.400 lei

Ingineria mediului

25

0

31

0

2.400 lei

Informatică ( în limba engleză)

0

0

30

0

3.600 lei

TOTAL FACULTATE

137

1

150

0

 

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

39

1

107

0

2.200 lei

Sociologie

24

1

22

0

2.200 lei

Asistenţă socială

19

1

37

0

2.200 lei

Administraţie publică

23

0

25

0

2.200 lei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

35

0

40

50

2.200 lei

ID-1.900 lei

Educaţie fizică şi sportivă

30

0

18

0

2.400 lei

Kinetoterapie şi motricitate specială

35

0

13

0

2.400 lei

Terapie ocupaţională

17

0

31

0

2.200 lei

TOTAL FACULTATE

222

3

293

50

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

42

1

62

0

2.000 lei

Muzică religioasă

25

0

5

0

2.500 lei

TOTAL FACULTATE

67

1

67

0

 

TOTAL UNIVERSITATE

650

10

895

275