Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2017
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
Admitere LICENŢĂ 2017-2018
Admitere MASTERAT 2017-2018
Admitere DOCTORAT 2017-2018
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri şi taxe candidaţi români

Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Numărul de locuri şi taxe pentru admiterea la

Studiile universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2017 - 2018

candidaţi Români

Sesiunea Septembrie 2017

 

Specializări LICENŢĂ

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ -ID

Finanţate de la bugetul de stat

ROMI

Taxă

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

11

-

34

-

2.000 lei

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

-

1

32

-

2.000 lei

Traducere şi interpretare

6

1

38

-

2.000 lei

Arheologie (în limba engleză)

-

-

30

-

3.000 lei

TOTAL FACULTATE

17

2

134

-

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

4

1

30

62

2.200 lei

ID-1.900 lei

Administrarea afacerilor

3

-

19

64

2.200 lei

ID-1.900 lei

Finanţe şi Bănci

7

-

28

-

2.200 lei

Contabilitate şi informatică de gestiune

6

-

43

55

2.200 lei

ID-1.900 lei

Marketing

7

-

3

-

2.200 lei

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

-

-

33

-

3.300 lei

TOTAL FACULTATE

27

1

156

181

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

-

-

28

-

2.400 lei

Măsurători terestre şi cadastru

3

1

29

-

2.400 lei

Electronică aplicată

-

-

9

-

2.400 lei

Ingineria mediului

9

-

31

-

2.400 lei

Informatică ( în limba engleză)

-

-

30

-

3.600 lei

TOTAL FACULTATE

12

1

127

-

 

 

 FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

-

-

11

-

2.200 lei

Sociologie

9

1

20

-

2.200 lei

Asistenţă socială

-

1

21

-

2.200 lei

Administraţie publică

-

-

17

-

2.200 lei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

-

-

-

-

2.200 lei

ID-1.900 lei

Educaţie fizică şi sportivă

-

-

-

-

2.400 lei

Kinetoterapie şi motricitate specială

-

-

-

-

2.400 lei

Terapie ocupaţională

-

-

18

-

2.200 lei

TOTAL FACULTATE

9

2

87

-

 

 

 FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

18

1

56

-

2.000 lei

Muzică religioasă

8

-

1

-

2.500 lei

TOTAL FACULTATE

26

1

57

-

 

TOTAL UNIVERSITATE

91

7

561

181