Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
Număr de locuri candidaţi români de pretutindeni - LICENŢĂ (locuri finanţate de la buget cu bursă şi fară bursă, cât şi locuri cu taxă)

 

 

 

PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2018 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018 SUNT DISPONIBILE 10 LOCURI LA STUDII DE LICENŢĂ, LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT CU BURSĂ ŞI SUNT DISPONIBILE 30 DE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT FĂRĂ BURSĂ, LA URMĂTOARELE SPECIALIZĂRI, CONFORM OPŢIUNII CANDIDATULUI: 

 

Specializări LICENŢĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

Traducere şi interpretare

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Administrarea afacerilor

Finanţe şi Bănci

Contabilitate şi informatică de gestiune

Marketing

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

Măsurători terestre şi cadastru

Electronică aplicată

Ingineria mediului

Inginerie urbană şi dezvoltare regională*

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Sociologie

Asistenţă socială

Administraţie publică

Educaţie fizică şi sportivă

Kinetoterapie şi motricitate specială

Terapie ocupaţională

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

Muzică religioasă

Artă sacră*

 

 

 

 

 

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la specializările Inginerie urbană şi dezvoltare regională şi Artă sacră se va face conform legii, după publicarea Hotărârii de Guvern în care specializarea va fi menţionată cu statut de specializare acreditată. 

 

 

Numărul de locuri CU TAXĂ pentru admiterea la Studiile universitare de

LICENŢĂ în anul universitar 2018 - 2019

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI DE PRETUTINDENI

 

Specializări LICENŢĂ

LOCURI CU TAXĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

 

LOCURI CU TAXĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ - ID (cu taxă)

 

Taxă LEI / AN DE STUDIU

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

30

-

2.000 lei

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

40

-

2.000 lei

Traducere şi interpretare

40

-

2.000 lei

Arheologie (în limba engleză)

25

-

3.000 lei

TOTAL FACULTATE

135

-

-

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

30

50

2.200 lei

ID-1.900 lei

Administrarea afacerilor

30

50

2.200 lei

      ID-1.900 lei

Finanţe şi Bănci

30

-

2.200 lei

Contabilitate şi informatică de gestiune

40

50

2.200 lei

      ID-1.900 lei

Marketing

20

-

2.200 lei

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

30

-

3.300 lei

TOTAL FACULTATE

180

150

-

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

55

 

2.400 lei

Măsurători terestre şi cadastru

30

-

2.400 lei

Electronică aplicată

14

-

2.400 lei

Ingineria mediului

30

-

2.400 lei

Informatică ( în limba engleză)

30

-

3.600 lei

Inginerie urbană şi dezvoltare regională*

10TOTAL FACULTATE

169

-

-

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

20

-

2.200 lei

Sociologie

20

-

2.200 lei

Asistenţă socială

30

-

2.200 lei

Administraţie publică

13

-

2.200 lei

Educaţie fizică şi sportivă

12

-

2.400 lei

Kinetoterapie şi motricitate specială

1

-

2.400 lei

Terapie ocupaţională

30

-

2.200 lei

TOTAL FACULTATE

126

0

-

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

30

-

2.000 lei

Muzică religioasă

2

-

2.500 lei

Artă sacră*

20

-

2.500 lei

TOTAL FACULTATE

52

-

-


 

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la specializările Inginerie urbană şi dezvoltare regională şi Artă sacră se va face conform legii, după publicarea Hotărârii de Guvern în care specializarea va fi menţionată cu statut de specializare acreditată.