Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Număr de locuri candidaţi români de pretutindeni - LICENŢĂ

 

ANEXA 1 A

 

Repartizarea locurilor / granturilor de studii FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT pentru românii de pretutindeni, în vederea admiterii la ciclul de studii universitare de licenţă în anul universitar 2021-2022

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

AN UNIVERSITAR 2021-2022

LOCURI CANDIDAŢI

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI CU BURSĂ

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ


FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

1

-

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

1

1

Traducere şi interpretare eng germana

10

2

Traducere şi interpretare eng franceza

2

1

TOTAL FACULTATE

14

4


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

1

-

Administrarea afacerilor

1

-

Finanţe şi Bănci

-

-

Contabilitate şi informatică de gestiune

-

-

Marketing

1

-

TOTAL FACULTATE

3

-


FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

1

-

Informatică (în limba engleză)

-

-

Măsurători terestre şi cadastru

1

-

Electronică aplicată

1

1

Ingineria mediului

1

1

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

1

-

TOTAL FACULTATE

5

2


FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

-

-

Sociologie

1

1

Asistenţă socială

1

1

Administraţie publică

-

-

Terapie ocupaţională

1

1

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

-

-

Educaţie fizică şi sportivă

-

-

Kinetoterapie şi motricitate specială

-

-

TOTAL FACULTATE

3

3


FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

1

-

Muzică religiosă

-

-

Artă sacră

-

-

TOTAL FACULTATE

1

-

TOTAL UAB

26

9