Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2017
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2017
Admitere LICENŢĂ 2017-2018
Admitere MASTERAT 2017-2018
Admitere DOCTORAT 2017-2018
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri candidaţi români de pretutindeni - LICENŢĂ (locuri finanţate de la buget cu bursă şi fară bursă, cât şi locuri cu taxă)

Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Numărul de locuri şi taxe pentru admiterea la

Studiile universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2017 - 2018

candidaţi români de pretutindeni

 

1.      UAB poate redistribui locurile alocate iniţial pe ţări, care au rămas neocupate în urma organizării concursului de admitere, în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi la concurs;

2.      În cazul în care, UAB are mai mulţi candidaţi decât numărul de locuri alocate, poate solicita MEN suplimentarea numărului de locuri, cu respectarea capacităţii de şcolarizare. Suplimentarea se va realiza în funcţie de numărul de locuri rămase disponibile;

3.      Românii de pretutindeni, înscrişi la programele universitare de licenţă şi masterat, indiferent de anul academic în care au fost admişi, care la finalizarea anului universitar întrunesc numărul minim de credite transferabile aprobat de senatul UAB şi prevăzut în Regulamentul activităţii studenţilor, îşi pot menţine finanţarea iniţială cu condiţia promovării anului universitar.

 

 

Specializări LICENŢĂ

REPUBLICA MOLDOVA CU BURSĂ

REPUBLICA MOLDOVA FĂRĂ BURSĂ

UNGARIA CU BURSĂ*

UNGARIA FĂRĂ BURSĂ*

UCRAINA

.

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

1

2

 

 

 

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

1

2

 

 

 

Traducere şi interpretare

2

1

 

 

 

Arheologie (în limba engleză)

0

0

 

 

 

TOTAL FACULTATE

4

5

 

 

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

0

2

 

 

 

 

 

 

Administrarea afacerilor

1

1

 

 

 

 

 

 

Finanţe şi Bănci

1

2

 

 

 

Contabilitate şi informatică de gestiune

1

2

 

 

 

 

 

 

Marketing

1

1

 

 

 

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

0

0

 

 

 

 

 

 

TOTAL FACULTATE

4

8

 

 

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

3

2

 

 

 

Măsurători terestre şi cadastru

0

0

2

1

 

Electronică aplicată

2

3

 

 

 

Ingineria mediului

0

0

 

 

 

Informatică ( în limba engleză)

0

0

 

 

 

TOTAL FACULTATE

5

5

2

1

 

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

1

2

 

 

 

Sociologie

1

2

 

 

 

Asistenţă socială

1

2

 

 

 

 

 

 

Administraţie publică

1

1

 

 

 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

0

0

 

 

 

 

 

 

Educaţie fizică şi sportivă

0

2

 

 

 

Kinetoterapie şi motricitate specială

1

1

 

 

 

Terapie ocupaţională

0

2

 

 

 

TOTAL FACULTATE

5

12

 

 

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

2

0

 

 

1

Muzică religioasă

0

0

 

 

 

TOTAL FACULTATE

2

0

 

 

1

TOTAL UNIVERSITATE

20

30

2

1

1

* Locurile nu au fost aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale

 

 

Admitere români de pretutindeni

Locuri cu plata taxelor de şcolarizare în lei

Şcolarizarea românilor de pretutindeni pe locuri de studii cu plata taxei în lei se realizează în universitate conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2017-2018, la programe de studii acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu, în limita numărului de locuri şi a cifrei de şcolarizare aprobată de senatul universitar, în funcţie de capacitatea de şcolarizare.

Numărul de locuri este postat la linkul http://admitere.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=40&l=ro.

Taxa de şcolarizare este în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români

http://admitere.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=40&l=ro