Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2021
Admitere LICENŢĂ 2021-2022
Admitere MASTERAT 2021-2022
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri candidaţi români de pretutindeni - LICENŢĂ

 

NUMĂRUL DE LOCURI ALOCATE ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI PENTRU ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022

 

Specializarea

Locuri români de pretutindeni

din care

TOTAL RP

Taxa de studii pentru  locuri cu taxă  /an   lei/an

CU BURSĂ

FĂRĂ BURSĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

6

6

12

2.000

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

1

1

2

2.200

Traducere şi interpretare (franceză-engleză)

5

5

10

2.000

Total

12

12

24

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor            (IF- cu frecvenţă)

3

4

7

2.500

Administrarea afacerilor     (IF- cu frecvenţă)

3

3

6

2.500

Administrarea afacerilor    - în limba engleză

 

 

0

 

Finanţe şi Bănci

3

4

7

2.500

Contabilitate şi informatică de gestiune  (IF- cu frecvenţă)

4

3

7

2.500

Marketing

4

3

7

2.500

Total FSE

17

17

34

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

9

6

15

2.600

Informatică - în limba engleză

 

 

0

3.000

Electronică aplicată

1

4

5

2.600

Ingineria mediului

 

 

0

2.600

 Măsurători terestre şi cadastru

 

 

0

2.600

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

 

 

0

2.600

Total FSEI

10

10

10

 

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

3

3

6

2.500

Sociologie

1

1

2

2.400

Asistenţă socială

2

2

4

2.400

Administraţie publică

1

1

2

2.400

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF - cu frecvenţă) - ALBA IULIA

1

1

2

2.500

Kinetoterapie şi motricitate specială

1

1

2

2.700

Terapie ocupaţională

1

1

2

2.500

Total FDSS

10

10

20

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

1

1

2

2.200

Muzică religioasă

 

 

0

2.700

Artă sacră

 

 

0

2.500

Total FTO

1

1

2

 

Total UAB

50

50

100

 

Cifra şcolarizare

50

50

100