Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018
Admitere LICENŢĂ 2018-2019
Admitere MASTERAT 2018-2019
Admitere DOCTORAT 2018-2019
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri candidaţi români de pretutindeni - LICENŢĂ (locuri finanţate de la buget cu bursă şi fară bursă, cât şi locuri cu taxă)

ANEXA 1 A

 

Repartizarea locurilor / granturilor de studii FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT pentru românii de pretutindeni, în vederea admiterii la ciclul de studii universitare de licenţă în anul universitar 2018-2019

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

AN UNIVERSITAR 2018-2019

LOCURI CANDIDAŢI

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI CU BURSĂ

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

2

2

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

5

2

Traducere şi interpretare

6

2

TOTAL FACULTATE

13

6

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

6

1

Administrarea afacerilor

5

1

Finanţe şi Bănci

4

1

Contabilitate şi informatică de gestiune

3

1

Marketing

5

1

TOTAL FACULTATE

23

5

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

3

1

Măsurători terestre şi cadastru

2

1

Electronică aplicată

2

0

Ingineria mediului

2

2

TOTAL FACULTATE

9

4

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

2

1

Sociologie

2

1

Asistenţă socială

2

1

Administraţie publică

3

1

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

0

1

Educaţie fizică şi sportivă

0

1

Kinetoterapie şi motricitate specială

0

1

Terapie ocupaţională

2

1

TOTAL FACULTATE

11

8

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

2

2

TOTAL FACULTATE

2

2

TOTAL UNIVERSITATE

58

25

 

 

 

Numărul de locuri CU TAXĂ pentru admiterea la Studiile universitare de

LICENŢĂ în anul universitar 2018 - 2019

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI DE PRETUTINDENI

 

Specializări LICENŢĂ

LOCURI CU TAXĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

 

LOCURI CU TAXĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ - ID (cu taxă)

 

Taxă LEI / AN DE STUDIU

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

30

-

2.000 lei

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

40

-

2.000 lei

Traducere şi interpretare

50

-

2.000 lei

Arheologie

(în limba engleză)

25

-

3.000 lei

TOTAL FACULTATE

145

-

-

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

40

75

2.200 lei

ID-1.900 lei

Administrarea afacerilor

45

75

2.200 lei

      ID-1.900 lei

Finanţe şi Bănci

45

-

2.200 lei

Contabilitate şi informatică de gestiune

60

75

2.200 lei

      ID-1.900 lei

Marketing

20

-

2.200 lei

Administrarea afacerilor

(în limba engleză)

50

-

3.300 lei

TOTAL FACULTATE

260

225

-

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

65

 

2.400 lei

Măsurători terestre şi cadastru

35

-

2.400 lei

Electronică aplicată

13

-

2.400 lei

Ingineria mediului

38

-

2.400 lei

Informatică ( în limba engleză)

60

-

3.600 lei

TOTAL FACULTATE

221

-

-

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

108

-

2.200 lei

Sociologie

27

-

2.200 lei

Asistenţă socială

56

-

2.200 lei

Administraţie publică

26

-

2.200 lei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

44

50

2.200 lei

ID-1.900 lei

Educaţie fizică şi sportivă

13

-

2.400 lei

Kinetoterapie şi motricitate specială

13

-

2.400 lei

Terapie ocupaţională

43

-

2.200 lei

TOTAL FACULTATE

330

50

-

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

50

-

2.000 lei

Muzică religioasă

6

-

2.500 lei

TOTAL FACULTATE

56

-

-