Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018
Admitere LICENŢĂ 2018-2019
Admitere MASTERAT 2018-2019
Admitere DOCTORAT 2018-2019
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri candidaţi români de pretutindeni - MASTER (locuri finanţate de la buget cu bursă şi fară bursă, cât şi locuri cu taxă)

ANEXA 1 B

 

Repartizarea locurilor / granturilor de studii finanţate de la bugetul de stat pentru românii de pretutindeni, în vederea admiterii la ciclul de studii universitare de master în anul universitar 2018-2019

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

AN UNIVERSITAR 2018-2019

LOCURI CANDIDAŢI

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI CU BURSĂ

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

1

1

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

0

2

Literatură şi cultură românească în context european

1

1

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

0

2

TOTAL FACULTATE

2

6

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

1

1

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

0

1

Administrarea dezvoltării regionale durabile

1

1

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

0

1

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

1

1

Fiscalitate şi management financiar

0

1

Marketing şi promovarea vânzărilor

1

1

TOTAL FACULTATE

4

7

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

0

1

Programare avansată şi baze de date

0

1

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

0

1

Sisteme electronice inteligente avansate

0

1

TOTAL FACULTATE

0

4

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

1

1

Ştiinţe penale şi criminalistică

0

2

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

1

1

Management educaţional

0

1

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

0

1

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

0

1

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

0

1

TOTAL FACULTATE

2

8

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

0

1

Mediere interculturală şi interreligioasă

0

1

TOTAL FACULTATE

0

2

TOTAL UNIVERSITATE

8

27

 

 

NUMĂRUL DE LOCURI CU TAXĂ

PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI DE PRETUTINDENI

 

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

Domeniul de studii universitare de master

Programul de MASTER

Durata studiilor

LOCURI CU TAXĂ

Taxă LEI / AN DE STUDIU

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

4 semestre

40

 

 

 

 

2.000 lei

Istorie

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

4 semestre

40

Filologie

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

40

Filologie

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

4 semestre

40

TOTAL FACULTATE

160

-

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Contabilitate

Auditul şi controlul agenţilor economici

4 semestre

40

 

 

 

 

2.300 lei

Contabilitate

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

40

Administrarea afacerilor

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

30

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

4 semestre

35

Finanţe

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

4 semestre

15

Finanţe

Fiscalitate şi management financiar

4 semestre

22

Marketing

Marketing şi promovarea vânzărilor

4 semestre

40

TOTAL FACULTATE

222

-

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Inginerie geodezică

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

 

4 semestre

39

 

 

2.400 lei

Informatică

Programare avansată şi baze de date

4 semestre

35

Ingineria mediului

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

4 semestre

40

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Sisteme electronice inteligente avansate

4 semestre

20

TOTAL FACULTATE

134

 

-

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Instituţii de drept privat

2 semestre

60

 

 

 

 

 

2.300 lei

Drept

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

60

Ştiinţe administrative

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

4 semestre

38

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

4 semestre

40

Ştiinţe ale educaţiei

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

40

Asistenţă socială

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

4 semestre

64

Sociologie

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

40

 

TOTAL FACULTATE

342

-

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie

Teologie comparată

4 semestre

40

 

2.200 lei

Teologie

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre

40

 

TOTAL FACULTATE

80

-

TOTAL UNIVERSITATE

938

-