Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2017
 
Număr de locuri şi taxe candidaţi români de pretutindeni

Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Numărul de locuri şi taxe pentru admiterea la

Studiile universitare de MASTER în anul universitar 2017 - 2018

candidaţi români de pretutindeni

Programul de MASTER

 

 

Candidaţi români de pretutindeni REP MOLDOVA

CU BURSĂ

FĂRĂ BURSĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

0

2

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

0

2

Literatură şi cultură românească în context european

0

3

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

1

2

TOTAL FACULTATE

1

9

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

1

2

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

0

2

Administrarea dezvoltării regionale durabile

0

1

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

0

1

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

1

4

Marketing şi promovarea vânzărilor

0

2

TOTAL FACULTATE

2

12

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

0

1

Programare avansată şi baze de date

1

3

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

0

1

Sisteme electronice inteligente avansate

0

1

TOTAL FACULTATE

1

6

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

1

2

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

0

2

Management educaţional

0

0

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate***

0

3

Ştiinţe penale şi criminalistică

0

2

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

0

1

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

1

2

TOTAL FACULTATE

2

12

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

1

1

Mediere interculturală şi interreligioasă

0

3

TOTAL FACULTATE

1

4

TOTAL UNIVERSITATE

7

43

 

 

 

*** Admiterea se va organiza după apariţia Hotărârii de Guvern în care va fi menţionată cifra de şcolarizare pentru programul de master respectiv