Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
Număr de locuri candidaţi români de pretutindeni - MASTER (locuri finanţate de la buget cu bursă şi fară bursă, cât şi locuri cu taxă)

Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Numărul de locuri şi taxe pentru admiterea la

Studiile universitare de MASTER în anul universitar 2017 - 2018

candidaţi români de pretutindeni

Sesiunea SEPTEMBRIE 2017  

 

Românii de pretutindeni, înscrişi la programele universitare de licenţă şi masterat, indiferent de anul academic în care au fost admişi, care la finalizarea anului universitar întrunesc numărul minim de credite transferabile aprobat de senatul UAB şi prevăzut în Regulamentul activităţii studenţilor, îşi pot menţine finanţarea iniţială cu condiţia promovării anului universitar.

 

 

 Programul de MASTER

Candidaţi români de pretutindeni

REP. MOLDOVA

CU BURSĂ

FĂRĂ BURSĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

-

2

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

-

2

Literatură şi cultură românească în context european

-

3

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

-

2

TOTAL FACULTATE

-

9

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

-

4

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

-

2

Administrarea dezvoltării regionale durabile

-

1

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

-

1

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

-

-

Marketing şi promovarea vânzărilor

-

2

TOTAL FACULTATE

-

10

 

 FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

-

0

Programare avansată şi baze de date

-

1

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

-

1

Sisteme electronice inteligente avansate

-

0

TOTAL FACULTATE

-

2

 

 FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

-

0

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

-

1

Management educaţional

-

0

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate***

-

3

Ştiinţe penale şi criminalistică

-

1

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

-

1

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

-

0

TOTAL FACULTATE

-

6

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

-

1

Mediere interculturală şi interreligioasă

-

3

TOTAL FACULTATE

-

4

TOTAL UNIVERSITATE

-

31

 

Admitere români de pretutindeni

Locuri cu plata taxelor de şcolarizare în lei

Şcolarizarea românilor de pretutindeni pe locuri de studii cu plata taxei în lei se realizează în universitate conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2017-2018, la programe de studii acreditate, în limita numărului de locuri şi a cifrei de şcolarizare aprobată de senatul universitar, în funcţie de capacitatea de şcolarizare.

Numărul de locuri este postat la linkul http://admitere.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=43&l=ro.

Taxa de şcolarizare este în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români

http://admitere.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=43&l=ro