Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
Număr de locuri candidaţi români de pretutindeni - MASTER (locuri finanţate de la buget cu bursă şi fară bursă, cât şi locuri cu taxă)

 

PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2018 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018 SUNT DISPONIBILE 17 LOCURI LA STUDII DE MASTER, LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT FĂRĂ BURSĂ, LA URMĂTOARELE SPECIALIZĂRI, CONFORM OPŢIUNII CANDIDATULUI: 

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

AN UNIVERSITAR 2018-2019

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

Literatură şi cultură românească în context european

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

Administrarea dezvoltării regionale durabile

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

Fiscalitate şi management financiar

Marketing şi promovarea vânzărilor

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

Programare avansată şi baze de date

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

Sisteme electronice inteligente avansate

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

Ştiinţe penale şi criminalistică

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

Management educaţional

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

Mediere interculturală şi interreligioasă

 

 

NUMĂRUL DE LOCURI CU TAXĂ

PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI DE PRETUTINDENI

 ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

SESIUNEA SEPTEMBRIE  2018

 

Domeniul de studii universitare de master

Programul de MASTER

Durata studiilor

LOCURI CU TAXĂ

Taxă LEI / AN DE STUDIU

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

4 semestre

40

 

 

2.000 lei

Istorie

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

4 semestre

40

Filologie

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

40

Filologie

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

4 semestre

40

TOTAL FACULTATE

160

-

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Contabilitate

Auditul şi controlul agenţilor economici

4 semestre

40

 

 

 

2.300 lei

Contabilitate

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

40

Administrarea afacerilor

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

25

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

4 semestre

25

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor / Business Administration (în limba engleză)

4 semestre

18

Finanţe

Fiscalitate şi management financiar

4 semestre

33

Marketing

Marketing şi promovarea vânzărilor

4 semestre

28

TOTAL FACULTATE

209

-

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Inginerie geodezică

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

 

4 semestre

30

 

 

2.400 lei

Informatică

Programare avansată şi baze de date

4 semestre

32

Ingineria mediului

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

4 semestre

34

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Sisteme electronice inteligente avansate

4 semestre

17

TOTAL FACULTATE

113

 

-

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Instituţii de drept privat

2 semestre

30

 

 

 

2.300 lei

Drept

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

30

Ştiinţe administrative

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

4 semestre

24

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

4 semestre

20

Ştiinţe ale educaţiei

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

15

Asistenţă socială

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

4 semestre

50

Sociologie

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

15

 

TOTAL FACULTATE

184

-

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie

Teologie comparată

4 semestre

40

 

2.200 lei

Teologie

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre

40

 

TOTAL FACULTATE

80

-

TOTAL UNIVERSITATE

746

-