Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2021
Admitere LICENŢĂ 2021-2022
Admitere MASTERAT 2021-2022
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri candidaţi români de pretutindeni - MASTER

 

NUMĂRUL DE LOCURI ALOCATE PENTRU ADMITEREA  ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022

 

Specializarea

Locuri români de pretutindeni

din care

TOTAL RP

Taxa de studii /an   lei/an

CU BURSĂ

FĂRĂ BURSĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

0

1

1

2.200

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

0

1

1

2.200

Literatură şi cultură românească în context european

2

1

 3

2.200

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european/ English Language, Literature and Culture in the European Context

0

0

0

2.200

Total

2

3

5

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

1

1

2

2.600

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

1

1

2

2.600

Administrarea dezvoltării regionale durabile

1

1

2

2.600

Administrarea afacerilor/Business Administration (în limba engleză)

0

 

0

3.000

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

1

2

3

2.600

Fiscalitate şi management financiar

1

1

2

2.600

Marketing şi promovarea vânzărilor

1

1

2

2.600

Total FSE

6

7

13

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

0

1

1

2.600

Programare avansată şi baze de date

2

4

6

2.600

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

0

0

0

2.600

Sisteme electronice inteligente avansate

 

 

0

2.600

Total FSEI

2

5

7

 

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

1

0

1

2.600

Ştiinţe penale şi criminalistică

0

1

1

2.600

Asistenţă managerială şi administrativă

0

2

2

2.600

Management educaţional

0

0

0

2.600

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

0

0

0

2.600

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

1

1

2

2.600

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

0

1

1

2.600

Total FDSS

2

5

7

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

0

0

0

2.500

Mediere interculturală şi interreligioasă

1

0

1

2.500

Total FTO

1

0

1

 

Total UAB

13

20

33

 

Cifra scolarizare

13

20

33