Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Număr de locuri candidaţi români de pretutindeni - MASTER

 

ANEXA 1 A

 

Repartizarea locurilor / granturilor de studii finanţate de la bugetul de stat pentru românii de pretutindeni, în vederea admiterii la ciclul de studii universitare de master în anul universitar 2021-2022

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

AN UNIVERSITAR 2021-2022

LOCURI CANDIDAŢI

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI CU BURSĂ

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ


FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

-

1

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

-

1

Literatură şi cultură românească în context european

-

1

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

-

-

TOTAL FACULTATE

-

3


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

-

1

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

-

-

Administrarea dezvoltării regionale durabile

 

1

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

 

-

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

 

-

Fiscalitate şi management financiar

 

1

Marketing şi promovarea vânzărilor

 

1

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

-

-

TOTAL FACULTATE

 

4


FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

-

1

Programare avansată şi baze de date

-

-

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

-

1

Sisteme electronice inteligente avansate

 

1

TOTAL FACULTATE

 

3


FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

 

1

Ştiinţe penale şi criminalistică

 

-

Asistenţă managerială şi administrativă

 

1

Management educaţional

 

1

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

 

-

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

 

-

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

 

-

TOTAL FACULTATE

 

3


FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

 

1

Mediere interculturală şi interreligioasă

 

-

TOTAL FACULTATE

-

1

TOTAL UAB

-

14