Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018
Admitere LICENŢĂ 2018-2019
Admitere MASTERAT 2018-2019
Admitere DOCTORAT 2018-2019
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri şi taxe candidaţi români

Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Numărul de locuri şi taxe pentru admiterea la

Studiile universitare de MASTER în anul universitar 2017 - 2018

candidaţi români

Sesiunea Septembrie 2017 

 

Programul de MASTER

NUMĂR DE LOCURI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

 

Finanţate de la buget Candidaţi români

 

 

ROMI

TAXĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

-

1

50

 

 

2.000 lei

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

3

-

49

Literatură şi cultură românească în context european

-

-

45

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

-

-

48

TOTAL FACULTATE

3

1

192

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

-

-

48

 

 

2.300 lei

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

-

-

33

Administrarea dezvoltării regionale durabile

-

-

28

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

-

-

16

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

2

-

7

Fiscalitate şi management financiar**

-

-

20

Marketing şi promovarea vânzărilor

-

-

26

TOTAL FACULTATE

2

-

178

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

-

-

30

 

2.400 lei

Programare avansată şi baze de date

-

1

21

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

-

-

26

Sisteme electronice inteligente avansate

-

-

14

TOTAL FACULTATE

-

1

91

 

 

 FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

-

-

36

 

2.300 lei

 

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

-

-

24

Management educaţional

-

-

-

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate**

9

-

50

Ştiinţe penale şi criminalistică

-

-

48

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

-

-

33

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

-

-

19

TOTAL FACULTATE

9

-

210

 

 

 FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

-

-

46

 2.200 lei

Mediere interculturală şi interreligioasă

-

1

48

TOTAL FACULTATE

-

1

94

 

TOTAL UNIVERSITATE

14

3

765

 

 

 

 

 

 

**programele de masterat au fost aprobate prin Hotarâre de Guvern, în cursul lunii august 2017, urmând a fi publicate în MO.