Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2017
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2017
Admitere LICENŢĂ 2017-2018
Admitere MASTERAT 2017-2018
Admitere DOCTORAT 2017-2018
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri şi taxe candidaţi români

Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Numărul de locuri şi taxe pentru admiterea la

Studiile universitare de MASTER în anul universitar 2017 - 2018

candidaţi români

 

Programul de MASTER

NUMĂR DE LOCURI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

 

Finanţate de la buget Candidaţi români

 

 

ROMI

TAXĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

8

1

50

 

 

2.000 lei

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

8

0

50

Literatură şi cultură românească în context european

9

0

50

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

9

0

50

TOTAL FACULTATE

34

1

200

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

9

0

50

 

 

2.300 lei

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

9

0

50

Administrarea dezvoltării regionale durabile

9

1

39

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

9

0

40

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

9

0

36

Marketing şi promovarea vânzărilor

9

0

40

TOTAL FACULTATE

54

1

255

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

10

0

39

 

2.400 lei

Programare avansată şi baze de date

12

1

34

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

8

0

41

Sisteme electronice inteligente avansate

9

0

19

TOTAL FACULTATE

39

1

133

 

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

13

0

59

 

2.300 lei

 

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

8

0

40

Management educaţional

9

0

41

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate***

9

0

50

Ştiinţe penale şi criminalistică

13

1

58

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

9

0

41

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

9

0

38

TOTAL FACULTATE

70

1

327

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

12

0

50

 2.200 lei

Mediere interculturală şi interreligioasă

11

1

50

TOTAL FACULTATE

23

1

100

 

TOTAL UNIVERSITATE

220

5

1015

 

 

 

 

 

 

*** Admiterea se va organiza după apariţia Hotărârii de Guvern în care va fi menţionată cifra de şcolarizare pentru programul de master respectiv