Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
Admitere români de pretutindeni - Conţinut dosar - LICENŢĂ

     Admitere români de pretutindeni - Conţinut dosar - LICENŢĂ - REPUBLICA MOLDOVA

Locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă

     La înscriere, candidaţii vor depune un dosar de înscriere conţinând următoarele documente:

1. Cerere de înscriere, conform ANEXEI 3 A

2. Copia certificatului de naştere, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă e cazul;

3. Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

4. Copia certificatului de căsătorie, după caz;

5. Copia Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverinţa de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal, în cazul pentru absolvenţilor anului curent;

6. Copia Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;

7. Pentru specializările teologice: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;

8. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 .

9. Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale, conform ANEXEI 5. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea candidaţilor la cele două specializări.

10. Copie după Adeverinţa medicală eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie, cu excepţia candidaţilor la specializările Educaţie fizică şi sportivă şi

Kinetoterapie şi motricitate specială.

 

Admitere români de pretutindeni

Locuri cu plata taxelor de şcolarizare în lei

Şcolarizarea românilor de pretutindeni pe locuri de studii cu plata taxei în lei se realizează în universitate conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2017-2018, la programe de studii acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu, în limita numărului de locuri şi a cifrei de şcolarizare aprobată de senatul universitar, în funcţie de capacitatea de şcolarizare.

Numărul de locuri este postat la linkul http://admitere.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=40&l=ro.

Taxa de şcolarizare este în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români

http://admitere.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=40&l=ro

 

Conţinut dosar - LICENŢĂ Locuri cu plata taxelor de şcolarizare în lei

Dosarul de candidatură conţine, pe lângă documentele specificate pentru locuri fără plata taxelor şi următoarele:

a)    Copia actului de identitate care atestă domiciliul stabil în străinătate;

b)    Declaraţie pe propria răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din ţara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislaţiei în vigoare, conform Anexei nr. 9 din REGULAMENTUL DE ADMITERE ŞI ŞCOLARIZARE A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018