Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
Admitere români de pretutindeni - Conţinut dosar - MASTER

 

La înscriere candidaţii vor depune un dosar conţinând următoarele documente:

a)      Cerere de înscriere, conform ANEXEI 3 B la prezentul Regulament;

b)     Copia certificatului de naştere, tradusă în limba română, engleză sau franceză, dacă e cazul;

c)      Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

d)     Copia certificatului de căsătorie, după caz;

e)     Copia Diplomei de Bacalaureat, copia Diplomei de Licenţă sau echivalentă sau, după caz adeverinţa  de absolvire a examenului de licenţă. (pentru absolvenţii anului curent);

f)       Copia Foii matricole/Suplimentului la Diploma de licenţă;

g)      Copie a recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic;

h)     Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4.

i)   Copie după Adeverinţa medicală eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;