Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
Admitere români de pretutindeni - Conţinut dosar - MASTER

     Admitere români de pretutindeni - Conţinut dosar - MASTER

Locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă

 

     La înscriere candidaţii vor depune un dosar conţinând următoarele documente:

1. Cerere de înscriere, conform ANEXEI 3 B;

2. Copia certificatului de naştere, tradusă în limba română, engleză sau franceză, dacă e cazul;

3. Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

4. Copia certificatului de căsătorie, după caz;

5. Copia Diplomei de Bacalaureat, copia Diplomei de Licenţă sau echivalentă sau, după caz adeverinţa  de absolvire a examenului de licenţă. (pentru absolvenţii anului curent);

6. Copia Foii matricole/Suplimentului la Diploma de licenţă;

7. Copiile după Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh

7. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4.

8.  Copie după Adeverinţa medicală eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

 

 

 

 

Conţinut dosar - MASTER Locuri cu plata taxelor de şcolarizare în lei

Dosarul de candidatură conţine, pe lângă documentele specificate pentru locuri fără plata taxelor şi următoarele:

a)      Copia actului de identitate care atestă domiciliul stabil în străinătate;

b)      Declaraţie pe propria răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din ţara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislaţiei în vigoare, conform Anexei nr. 9 din REGULAMENTUL DE ADMITERE ŞI ŞCOLARIZARE A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018