Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Admitere români de pretutindeni - Conţinut dosar - MASTER

 

Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conţine următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg):

  1. Fişa de înscriere (se generează din aplicaţia de înscriere on-line;
  2. Certificatul de naştere, tradus în limba română, engleză sau franceză, dacă e cazul;
  3. Paşaportul, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
  4. Certificatul de căsătorie, după caz;
  5. Diploma de Bacalaureat,
  6. Diplomei de Licenţă sau echivalentă sau, după caz adeverinţa  de absolvire a examenului de licenţă. (pentru absolvenţii anului curent);
  7. Foaia matricolă aferentă Diplomei de Bacalaureat;
  8. Suplimentul la Diploma de licenţă;
  9.  Certificatul de botez pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic, după caz;
  10. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4.