Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
Calendarul de desfăşurare a admiterii cetăţenilor din Republica Moldova la studii universitare de licenţă şi master în anul universitar 2017-2018

Calendarul de desfăşurare a admiterii cetăţenilor din Republica Moldova la studii universitare de licenţă şi master în anul universitar 2017-2018

 

CALENDARUL ADMITERII  - A DOUA SESIUNE

-se va desfăşura în limita locurilor rămase disponibile după prima sesiune de admitere-

4 - 21 septembrie

Înscrierea candidaţilor - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relaţii Internaţionale (parter)

4 - 21 septembrie

Înscrierea candidaţilor - Transmiterea prin email / poştă a documentelor de înscriere a candidaţilor la adresele menţionate în Regulament

22 septembrie

Susţinerea probelor de aptitudini pentru specializările Educaţie Fizică şi Sportivă, Kinetoterapie şi motricitate special şi Teologie ortodoxă pastorală, la sediul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Susţinerea interviului pentru admiterea la masterat

23 septembrie

Ierarhizarea candidaţilor

25 septembrie

Comunicarea rezultatelor admiterii şi a candidaţilor declaraţi admişi, prin afişarea lor pe site-ul instituţiei www.uab.ro

26 septembrie - 30 septembrie

Perioada de confirmare a locului de către fiecare candidat declarat admis la o specializare, prin transmiterea la universitate a formularului din anexa nr. 7 la Regulamentul de admitere şi şcolarizare a românilor de pretutindeni în cadrul universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2017-2018.

Transmiterea formularului se va realiza prin modalităţile precizate în Regulament.

26 septembrie - 30 septembrie

Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi la specializările care nu presupun probe de aptitudini 

26 septembrie - 30 septembrie

Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi la specializările care presupun probe de aptitudini