Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2021
Admitere LICENŢĂ 2021-2022
Admitere MASTERAT 2021-2022
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Calendarul admiterii la studii universitare de licenţă şi master pentru cetăţeni români de pretutindeni, în anul universitar 2021-2022

CALENDARUL ADMITERII CANDIDAŢILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI,

SESIUNE IULIE 2021

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Tel. contact: tel. 004 0258 806042; 004 0258 802814, Centrul de Relaţii Internaţionale, de luni până vineri, între orele 8.30-16.00

5 -15 iulie 2021

Înscrierea candidaţilor ON-LINE prin intermediul platformei http://admitererdp.uab.ro

 

16 iulie 2021

Susţinerea interviului motivaţional

doar la specializările unde este cazul

COMUNICAREA REZULTATELOR ADMITERII:

17 iulie 2021

Ierarhizarea candidaţilor înscrişi şi comunicarea rezultatelor prin afişarea lor pe site-ul universităţii, www.uab.ro, secţiunea ADMITERE 2021 - ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI -

CONFIRMAREA LOCULUI ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR:

19 - 21 iulie 2021

Confirmarea de către candidaţi a locurilor pe care au fost declaraţi admişi.

Pentru confirmarea locului, candidatul trebuie să depună la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chişinău, documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.

22 iulie 2021

 

Afişarea rezultatelor admiterii după prima etapă de confirmare a locului

23 iulie - 25 iulie 2021

Confirmarea de către candidaţi a locurilor pe care au fost declaraţi admişi - a doua etapă, în urma reierarhizării candidaţilor.

Pentru confirmarea locului, candidatul trebuie să depună la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chişinău, documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.

26 iulie 2021

 

Afişarea rezultatelor finale ale admiterii.

 

 

 

CALENDARUL ADMITERII CANDIDAŢILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI,

SESIUNE SEPTEMBRIE 2021

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Tel. contact: tel. 004 0258 806042; 004 0258 802814: Centrul de Relaţii Internaţionale, de luni până vineri, între orele 8.30-16.00

1- 5 septembrie 2021

Înscrierea candidaţilor ON-LINE prin intermediul platformei  http://admitererdp.uab.ro/

 

6 septembrie 2021

Susţinerea interviului motivaţional

doar la specializările unde este cazul

COMUNICAREA REZULTATELOR ADMITERII:

7 septembrie 2021

Ierarhizarea candidaţilor înscrişi şi comunicarea rezultatelor prin afişarea lor pe site-ul universităţii, www.uab.ro, secţiunea ADMITERE 2021- ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI

CONFIRMAREA LOCULUI ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR:

8-10 septembrie 2021

Confirmarea de către candidaţi a locurilor pe care au fost declaraţi admişi.

-         Pentru confirmarea locului, candidatul trebuie să depună la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chişinău, documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.

11 septembrie 2021

Publicarea listelor finale cu candidaţii admişi şi care au confirmat locul,  pe site-ul universităţii, www.uab.ro, ADMITERE 2021 - ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI

 

 

 

CALENDARUL ADMITERII CANDIDAŢILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI,

SESIUNE IULIE 2021

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Tel. contact: tel. 004 0258 806042; 004 0258 802814: Centrul de Relaţii Internaţionale, de luni până vineri, între orele 8.30-16.00

8 -17 iulie 2021

Înscrierea candidaţilor ON-LINE prin intermediul platformei  http://admitererdp.uab.ro/

 

18 iulie 2021

Ierarhizarea candidaţilor înscrişi; Comunicarea rezultatelor prin afişarea lor pe site-ul universităţii, www.uab.ro, secţiunea ADMITERE 2021- ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI

CONFIRMAREA LOCULUI ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR:

19 - 21 iulie 2021

Confirmarea de către candidaţi a locurilor pe care au fost declaraţi admişi.

-         Pentru confirmarea locului, candidatul trebuie să depună la comisia de admitere din cadrul UAB (palatul Apor, str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia) sau Bibliotecii Alba Iulia din Chişinău, documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.

22 iulie 2021

Afişarea rezultatelor finale ale admiterii.

 

 

 

 

 

CALENDARUL ADMITERII CANDIDAŢILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI,

SESIUNE SEPTEMBRIE 2021

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

Tel. contact: tel. 004 0258 806042; 004 0258 802814: Centrul de Relaţii Internaţionale, de luni până vineri, între orele 8.30-16.00

1- 5 septembrie 2021

Înscrierea candidaţilor ON-LINE prin intermediul platformei  http://admitererdp.uab.ro/

 

6 septembrie 2021

Ierarhizarea candidaţilor înscrişi

COMUNICAREA REZULTATELOR ADMITERII:

7 septembrie 2021

Comunicarea rezultatelor prin afişarea lor pe site-ul universităţii www.uab.ro, secţiunea ADMITERE 2021 - ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI

CONFIRMAREA LOCULUI ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR:

8-10 septembrie 2021

Confirmarea de către candidaţi a locurilor pe care au fost declaraţi admişi.

-         Pentru confirmarea locului, candidatul trebuie să depună la comisia de admitere din cadrul UAB (palatul Apor, str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia) sau Bibliotecii Alba Iulia din Chişinău, documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.

11 septembrie 2021

Publicarea listelor finale cu candidaţii admişi şi care au confirmat locul,  pe site-ul universităţii, www.uab.ro, ADMITERE 2021 - ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI