Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Calendarul admiterii la studii universitare de licenţă şi master pentru cetăţeni români de pretutindeni, în anul universitar 2021-2022

 

 

 

 

CALENDARUL ADMITERII CANDIDAŢILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI,

SESIUNE SEPTEMBRIE 2021

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Tel. contact: tel. 004 0258 806042; 004 0258 802814: Centrul de Relaţii Internaţionale, de luni până vineri, între orele 8.30-16.00

1- 5 septembrie 2021

Înscrierea candidaţilor ON-LINE prin intermediul platformei  http://admitererdp.uab.ro/

 

6 septembrie 2021

Susţinerea interviului motivaţional

doar la specializările unde este cazul

COMUNICAREA REZULTATELOR ADMITERII:

7 septembrie 2021

Ierarhizarea candidaţilor înscrişi şi comunicarea rezultatelor prin afişarea lor pe site-ul universităţii, www.uab.ro, secţiunea ADMITERE 2021- ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI

CONFIRMAREA LOCULUI ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR:

8-10 septembrie 2021

Confirmarea de către candidaţi a locurilor pe care au fost declaraţi admişi.

-         Pentru confirmarea locului, candidatul trebuie să depună la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chişinău, documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.

11 septembrie 2021

Publicarea listelor finale cu candidaţii admişi şi care au confirmat locul,  pe site-ul universităţii, www.uab.ro, ADMITERE 2021 - ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI

 

 

 

 

CALENDARUL ADMITERII CANDIDAŢILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI,

SESIUNE SEPTEMBRIE 2021

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Tel. contact: tel. 004 0258 806042; 004 0258 802814: Centrul de Relaţii Internaţionale, de luni până vineri, între orele 8.30-16.00

1 -18 septembrie 2021

Înscrierea candidaţilor ON-LINE prin intermediul platformei https://admitererdp.uab.ro/

 

20 septembrie 2021

Ierarhizarea candidaţilor înscrişi şi comunicarea rezultatelor prin afişarea lor pe site-ul universităţii, www.uab.ro, secţiunea ADMITERE 2021 - ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI -

CONFIRMAREA LOCULUI ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR:

20 - 24 septembrie 2021

Confirmarea de către candidaţi a locurilor pe care au fost declaraţi admişi.

Pentru confirmarea locului, candidatul trebuie să depună la comisia de admitere din cadrul UAB (palatul Apor, str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia) documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.

27 septembrie 2021

Publicarea listelor finale cu candidaţii admişi şi care au confirmat locul,  pe site-ul universităţii, www.uab.ro, ADMITERE 2021 - ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI