Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
Criterii / Probe de aptitudini - LICENŢĂ

ANEXA 6 A

CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENŢĂ an univ. 2017-2018

Denumirea facultăţilor

Programul de studii/specializare - A/AP (Acreditat/Autorizat provizoriu)

Durata studiilor - ani / număr credite

Criterii de selecţie - MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE

Ponderi

Facultatea

de Istorie

şi Filologie

Istorie - A

3 ani / 180 credite

 

 

Media la bacalaureat

100%

Limba şi literatura română-

Limba şi literatura engleză - A

Traducere şi interpretare - AP

Facultatea de Ştiinţe

Economice

Economia, comerţului, turismului şi serviciilor - A zi şi - A ID

3 ani / 180 credite

 

 

Media la bacalaureat

 

 

 

100%

Administrarea afacerilor - A zi şi - A ID

Finanţe şi bănci - A

Contabilitate şi informatică de gestiune - A zi şi - A ID

Marketing - A

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

 

100%

Electronică aplicată - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Facultatea

de Drept

şi Ştiinţe Sociale

 

 

 

Drept - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

100%

Sociologie - A

3 ani / 180 credite

Asistenţă socială - A zi

Administraţie publică - A

Terapie ocupaţională - AP

Educaţie fizică şi sportivă - AP

3 ani / 180 credite

 

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini sportive*

100%

A/R

Kinetoterapie şi motricitate specială - AP

Facultatea

de Teologie Ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Probă eliminatorie**

 

100%

A/R

A/R=Admis/Respins

 

Înmatricularea este condiţionată de promovarea probelor de aptitudini, notate cu admis/respins, .

* Proba aptitudini sportive pentru admiterea la domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la domeniul de licenţă Kinetoterapie, specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială se notează cu admis/respins.

**  Proba pentru admiterea la specializarea Teologie ortodoxă pastorală se notează cu admis/respins

 

 

 

ANEXA 8

PROBA de APTITUDINI SPORTIVE

pentru admiterea la domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, specializarea Educaţie fizică şi sportivă

şi la domeniul de licenţă Kinetoterapie, specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială

notată cu admis/respins

PROBA DE APTITUDINI SPORTIVE cuprinde următoarele teste:

A. - 50 m plat, cu start din picioare;

B. - alergare 800 m plat /fete şi alergare 1000 m plat/ băieţi

C. - Traseu aplicativ, cu notarea prin calificativul admis/respins.

 

DESCRIEREA PROBELOR:

A. - 50 m plat cu start de sus:

- se acordă o singură încercare;

- startul din picioare la semnal sonor;

- candidaţii vor alerga în serii de câte 2, în ordine alfabetică

B. - alergare 1000 m plat/ băieţi şi alergare 800 m/ fete

- se aleargă în serii a câte 10 concurenţi, în ordine alfabetică 

- start din picioare la semnal sonor;

- se acordă o singură încercare;

C. - Traseul aplicativ:  (vezi desenul).

 

PLECARE

1.   alergare;

2.   deplasare în echilibru:  se execută pe banca de gimnastică întoarsă - latura îngustă;

3.     sărituri succesive de pe un picior pe celălalt: în interiorul a patru cercuri, aşezate în zig - zag, cu diametrul de 1 m, situate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt;

4.   târâre cu tracţiune simultană: se execută din poziţia culcat facial pe  banca de gimnastică;

5.   rostogolire înainte:  se execută de pe capătul îndepărtat al băncii de gimnastică pe saltea;

6.   trecere pe sub obstacole:  se execută dintr-o poziţie cât mai joasă pe sub trei obstacole - ştachete - situate la o înălţime de 0,5 m, aşezate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt;

7.   aruncări la ţintă fixă: aruncări libere cu 3 mingi de handbal;

8.   ridicare şi transport de greutăţi: se execută ridicarea şi transportul a două mingi umplute (medicinale) a câte 3kg fiecare - deplasare printre 4  jaloane aşezate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt;

9.   escaladarea lăzii de gimnastică: se execută trecerea liberă peste lada de gimnastică;

10. alergare   de   viteză:  alergare   în   viteză   maximă   până   la   linia   de SOSIRE.

Penalizări:

     cădere de pe bancă la deplasarea în echilibru - 2s;

     sărituri în afara cercurilor - 1s;

     atingerea cu mâna sau cu piciorul lateral în târâre - 2s;

     doborârea ştachetelor - câte 1s;

     lipsa contactului mingilor cu ţinta fixă - câte 1s;

     pierderea mingilor umplute în deplasare - 2s;

     lipsa escaladării  - 2s.

Precizări privind executarea şi aprecierea parcursului aplicativ:

Candidaţii vor parcurge întregul parcurs aplicativ, 52 m (21/10/21m), o singură dată, trebuind să abordeze obligatoriu toate elementele componente în ordinea stabilită.

Parcursul aplicativ se cronometrează, cronometrul fiind pornit de la linia de  PLECARE,  liber, şi se opreşte odată cu trecerea candidatului în concurs a liniei de SOSIRE.

 

 

 

 

PROBA ELIMINATORIE

pentru admiterea la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală (A, B, C)

notată cu admis/respins

 

A) Se certifică auzul muzical, simţul ritmic, memorie muzicală şi calităţile vocale:

- intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;

- reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

 

      B) Se investighează capacitatea de a comunica şi dicţia prin

- participarea la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta: se verifică, prin dialog, capacitatea de a fi persuasiv, receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie, de a aduce argumente.

 

C) Se urmăreşte compatibilitatea   cu cerinţele specifice profesiei de preot printr-o probă psihologică. Se evaluează aptitudinea din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei.