Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENŢĂ a românilor de pretutindeni, în anul universitar 2018-2019

 

Anexa 6 A

- CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENŢĂ

a românilor de pretutindeni, în anul universitar 2018-2019

 

 

Denumirea facultăţilor

Programul de studii/specializare -

Durata studiilor - ani / număr credite

Criterii de selecţie - MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE

Ponderi

Facultatea

de Istorie

şi Filologie

Istorie 

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

100%

Limba şi literatura română-

Limba şi literatura engleză  

Traducere şi interpretare

Facultatea de Ştiinţe

Economice

Economia, comerţului, turismului şi serviciilor

(IF şi ID)

 

3 ani / 180 credite

 

 

 

Media la bacalaureat

 

 

 

100%

Administrarea afacerilor (IF şi ID)

 

Finanţe şi bănci

Contabilitate şi informatică de gestiune (IF şi ID)

 

Marketing

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

 

100%

Măsurători terestre şi cadastru

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Electronică aplicată

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Ingineria mediului

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Facultatea

de Drept

şi Ştiinţe Sociale

 

 

Drept

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

100%

Sociologie

3 ani / 180 credite

Asistenţă socială 

Administraţie publică

Terapie ocupaţională

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

(IF şi ID)

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini vocaţionale*

100%

A/R

Educaţie fizică şi sportivă - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini sportive*

100%

A/R

 

Kinetoterapie şi motricitate specială - AP

 

Facultatea

de Teologie Ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Probă scrisă

Probă eliminatorie*

50%

50%

A/R

Muzică religioasă - AP

3 ani / 180 credite

Probe vocaţionale

Probă scrisă

60%

40%

 

A/R=Admis/Respins

 

Înmatricularea este condiţionată de promovarea probelor de aptitudini, notate cu admis/respins, .

* Probele de aptitudini vocaţionale şi sportive se notează cu admis/respins.

**  Proba eliminatorie pentru admiterea la specializarea Teologie ortodoxă pastorală se notează cu admis/respins