Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare de MASTER în anul universitar 2018-2019 a candidaţilor români de pretutindeni

 

ANEXA 6 B

 

CRITERIILE DE SELECŢIE

pentru admiterea în ciclul de studii universitare de MASTER în anul universitar 2018-2019

a candidaţilor români de pretutindeni

 

Nr.

crt.

Programul de masterat acreditat

Durata studiilor

 

Criterii de selecţie

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

1.

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

4 semestre

 

 

Medie examen de licenţă 100%

2.

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

4 semestre

3.

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

4.

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

4 semestre

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

1.

Auditul şi controlul agenţilor economici

4 semestre

 

 

 

Medie examen de licenţă 100%

2.

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

3.

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

4.

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

4 semestre

5.

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

4 semestre

6.

Fiscalitate şi management financiar

4 semestre

7.

Marketing şi promovarea vânzărilor

4 semestre

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

1.

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

4 semestre

 

Medie examen de licenţă 100%

2.

Programare avansată şi baze de date

4 semestre

3.

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

4 semestre

4.

Sisteme electronice inteligente avansate

4 semestre

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

1.

Instituţii de drept privat

2 semestre

 

 

Medie examen de licenţă 100%

2.

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

3.

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

4 semestre

4.

Management educaţional

4 semestre

5.

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

6.

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

4 semestre

7.

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

1.

Teologie comparată

4 semestre

Medie examen de licenţă 100%

2.

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre