Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018
Admitere LICENŢĂ 2018-2019
Admitere MASTERAT 2018-2019
Admitere DOCTORAT 2018-2019
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Afişarea rezultatelor. Contestaţii

Afişarea rezultatelor. Contestaţii


(1) Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu, în funcţie de categoria de locuri (cu bursă şi fără bursă).

 

(2) Rezultatele admiterii se fac publice prin afişarea listelor la sediul Universităţii/ şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa: www.uab.ro, secţiunea Admitere 2017.

 

(3) Universitatea nu răspunde de corectitudinea informaţiilor transmise telefonic sau pe alte căi. Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

 

(4) Universitatea se obligă să restituie, conform art. 142(8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea de taxe, dosarele candidaţilor declaraţi respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, după afişarea rezultatelor final.

 

(5) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la Comisia de admitere a studenţilor străini.

 

(6) Contestaţiile se depun în termen de cel mult 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor şi se soluţionează de către Comisia centrală de admitere în termen de cel mult 2 zile de la încheierea termenului de depunere.

 

(7) Decizia luată de Comisia centrală de admitere în urma analizării contestaţiei este definitivă.

 

(8) După stabilirea rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

 

(9) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu poate fi modificat.

 

(10) Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmiţând la instituţia de învăţământ formularul din ANEXA NR. 7, prin una din următoarele modalităţi:

 

            a) depunerea documentului în original personal, la sediul Centrului de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, România, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

 

            b) depunerea documentului semnat şi scanat prin e-mail, la adresa admitere.moldova@uab.ro.