Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018
Admitere LICENŢĂ 2018-2019
Admitere MASTERAT 2018-2019
Admitere DOCTORAT 2018-2019
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Conţinut dosar - DOCTORAT

 

 

      La înscriere candidaţii vor depune un dosar conţinând următoarele documentele prevăzute în Regulamentele de admitere a şcolilor doctorale la care se adaugă:

 

1. Cererea de înscriere , conform ANEXEI 1C ;

 

2. Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

 

3. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4.