Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Orarul şi sălile - interviuri - MASTER

 

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA - ADMITERE 2019


INTERVIU MASTERAT - 20 SEPTEMBRIE 2019

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE
Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană
20.09.2019 ORA 9.00 - Amfiteatrul A7
Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric 20.09.2019 ORA 9.00 - Amfiteatrul A8
Literatură şi cultură românească în context european
20.09.2019 ORA 09,00 - sala Cab. An preg
Limbă, literatură şi cultură engleză în context european
20.09.2019 ORA 10.00 - Sala S8
EXAMENUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU SPECIALIZĂRILE ORGANIZATE ÎN LIMBA ENGLEZĂ 20.09.2019 ORA 09.00 - Sala S8

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Fiscalitate şi management financiar 20.09.2019 ORA 8.30 - LC1 (CORP D ETAJ 1)
Administarea afacerilor (BUSINESS ADMINISTRATION)-competenta lingvistica
20.09.2019 ORA 9,00 - S8 (CORP C ETAJ 1)

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar 20.09.2019 ORA 9,00 - LTI-CORP C, ETAJ I

Programare avansată şi baze de date

20.09.2019 ORA 9,00 - S3- CORP C, ETAJ II
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului 20.09.2019 ORA 9.00 - LABORATOR FIZICĂ- CORP C, ETAJ I

Sisteme electronice inteligente avansate

20.09.2019 ORA 9,00 - LIT - PALATUL APOR, PARTER

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Management educaţional 20.09.2019 ORA 11:00 - Amfiteatrul A5

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată 20.09.2019 ORA 9, Aula Mitr. Simion Stefan (etaj II)
Mediere interculturală şi interreligioasă 20.09.2019 ORA 9, Aula Mitr. Simion Stefan (etaj II)