Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
PROBE DE EXAMEN PENTRU SPECIALIZĂRILE DE LICENŢĂ SAU MASTER
Admitere LICENŢĂ 2018-2019
Admitere MASTERAT 2018-2019
Admitere DOCTORAT 2018-2019
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Orarul şi sălile - interviuri - MASTER

 

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA - ADMITERE 2018


INTERVIU MASTERAT - 24 IULIE 2018

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

24.07.2018 Ora 09.00 - sala amfiteatrul A7
Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric 24.07.2018 Ora 09.00 - sala  Ştefan Apor (Palatul Apor)
Literatură şi cultură românească în context european 24.07.2018 Ora 09.00 - sala S12
Limbă, literatură şi cultură engleză în context european 24.07.2018 Ora 09.00 - sala A1

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici 24.07.2018 Ora 09.00 - sala amfiteatrul A2
Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale 24.07.2018 Ora 09.00 - sala amfiteatrul A2
Bănci, asigurări şi pieţe financiare 24.07.2018 Ora 09.00 - sala Lco.1
Fiscalitate şi management financiar 24.07.2018 Ora 09.00 - sala Lco.1
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii 24.07.2018 Ora 10.30 - sala amfiteatrul A3
Administrarea dezvoltării regionale durabile 24.07.2018 Ora 08.30 - sala amfiteatrul A3
Marketing şi promovarea vânzărilor 24.07.2018 Ora 09.00 - sala L.A.A.

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar 24.07.2018 Ora 9.00 - sala L.T.I.
Sisteme electronice inteligente avansate 24.07.2018 Ora 9.00 - sala L.T.I. - APOR
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului 24.07.2018 Ora 9.00 - sala Lab Fizică
Programare avansată şi baze de date 24.07.2018 Ora 9.00 - sala L.R.I.

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat 24.07.2018 Ora 09.00 - sala amfiteatrul A5
Ştiinţe penale şi criminalistică 24.07.2018 Ora 10.00 - sala amfiteatrul A5
Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat 24.07.2018 Ora 11.00 - sala amfiteatrul A5

Management educaţional

24.07.2018 Ora 11.00 - sala amfiteatrul A7
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici 24.07.2018 Ora 13.00 - sala amfiteatrul A7
Dezvoltarea şi managementul resurselor umane 24.07.2018 Ora 08.30 - Corpul G3
Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate 24.07.2018 Ora 14.00 - Corpul G3

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

   
Teologie comparată   Ora 08.30 - Sala TL 1 (etaj 1)
Mediere interculturală şi interreligioasă   Ora 08.30 - Sala TL 1 (etaj 1)