Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2017
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
Admitere LICENŢĂ 2017-2018
Admitere MASTERAT 2017-2018
Admitere DOCTORAT 2017-2018
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Calendarul admiterii

 

Admiterea 2017

se organizează conform următorului calendar

ADMITERE - SESIUNEA DE TOAMNĂ:

perioada 4 septembrie - 30 septembrie 2017

 

- 4-21 septembrie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilelor de duminică, 10 şi 17 septembrie);

- 22 septembrie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/ eliminatorii/ competenţă lingvistică (la specializările unde este cazul);

- 23 septembrie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

- 25 septembrie: comunicarea rezultatelor admiterii;

- 25-30 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă.