Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere SEPTEMBRIE 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Calendarul admiterii

Sesiunea SEPTEMBRIE 2019   -   9 - 27 septembrie

- 9-19 septembrie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică 15 septembrie);

- 20 septembrie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)

- 20 septembrie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

- 21 septembrie: comunicarea rezultatelor admiterii;                                               

- 23-27 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget prin granturi de studii sau pe locuri cu taxă.