Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Calendarul admiterii

 

CALENDARUL ADMITERII 2021

 

LICENŢĂ - CALENDARUL ADMITERII - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

Activitatea

 

6 septembrie - 17 septembrie


 

Înscrierea candidaţilor

 

18 septembrie

 

Susţinerea interviului motivaţional, doar la specializările unde este cazul

Proba de competenţă lingvistică, doar la specializările unde este cazul

 

20 septembrie


Afişarea rezultatelor admiterii

 

20 septembrie - 24 septembrie


 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ŞI PE LOCURI CU TAXĂ

 

27 septembrie - 30 septembrie

 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor, în zilele lucrătoare)

 

_____________________

 

CALENDARUL ADMITERII - SESIUNEA IULIE-AUGUST 2021 - LICENŢĂ

 

Activitatea


7 iulie - 16 iulie


Înscrierea candidaţilor

17 iulie

Susţinerea interviului motivaţional, doar la specializările unde este cazul

Proba de competenţă lingvistică, doar la specializările unde este cazul


19 iulie


Afişarea rezultatelor iniţiale ale admiterii

19 iulie - 23 iulie

PRIMA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ŞI A CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI PE LOCURILE CU TAXĂ

 

Candidaţii admişi (PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET şi PE LOCURILE CU TAXĂ) care nu se înmatriculează în perioada 19-23 iulie îşi pierd locul obţinut prin concurs, care va fi redistribuit candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere


26 iulie


Afişarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare

26 iulie - 30 iulie

A DOUA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ÎN URMA VACANTĂRII LOCURILOR BUGETATE NECONFIRMATE DE CANDIDAŢII ADMIŞI INIŢIAL

 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

2 august - 27 august

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

(este realizată în cadrul secretariatelor facultăţilor, în zilele lucrătoare)