Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Admitere LICENŢĂ 2020-2021
Admitere MASTERAT 2020-2021
Admitere DOCTORAT 2020-2021
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Calendarul admiterii

 

CALENDARUL ADMITERII LICENŢĂ - SESIUNEA IULIE-AUGUST 2020

 

Perioada

Activitatea

8 iulie - 17 iulie

Înscrierea candidaţilor

18 iulie

Susţinerea interviului motivaţional

Proba de competenţă lingvistică

 

doar la specializările unde este cazul

20 iulie

Afişarea rezultatelor iniţiale ale admiterii

20 iulie - 24 iulie

PRIMA ETAPĂ DE:

ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

şi

ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

 

Studenţii care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget şi care nu se înmatriculează în perioada 20-24 iulie îşi pierd locul obţinut prin concurs, care va fi redistribuit candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere.

27 iulie

Afişarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare

27 iulie - 31 iulie

A DOUA ETAPĂ DE:

ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ÎN URMA REDISTRIBUIRII LOCURILOR BUGETATE NECONFIRMATE DE CANDIDAŢII ADMIŞI INIŢIAL

şi

ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

3 august - 28 august

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor, în zilele lucrătoare)

 

 

 

 

CALENDARUL ADMITERII LICENŢĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

Perioada

Activitatea

7 septembrie - 18 septembrie

Înscrierea candidaţilor

19 septembrie

Susţinerea interviului motivaţional

Proba de competenţă lingvistică

 

doar la specializările unde este cazul

21 septembrie

Afişarea rezultatelor admiterii

21 septembrie - 25 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

şi

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

28 septembrie - 30 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor, în zilele lucrătoare)