Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2017
 
Calendarul admiterii

 

Admiterea 2017

se organizează conform următorului calendar

 

Art.16 - Programul admiterii cuprinde următoarele acţiuni: înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor de examen (la specializările care au astfel de probe), ierarhizarea candidaţilor, comunicarea rezultatelor, rezolvarea contestaţiilor şi înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi cu taxă. Admiterea se organizează în prima sesiune perioada 17 iulie - 25 august 2017 conform următorului calendar:

 

-          17 - 27 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică, 23 iulie);

-          28 iulie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)

-          29 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

-          31 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii;

-          31 iulie - 4 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă;

-          7 - 25 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).