Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Achitare prima tranşă taxă de studii - locuri cu taxă sau ID

 

INFORMAŢII UTILE PRIVIND ACHITAREA PRIMEI TRANŞE DIN TAXA DE STUDII


 

MODALITĂŢI DE PLATĂ:


  • card bancar

  • la orice bancă, prin ordin de plată, în contul:


CONT IBAN:        RO80TREZ00220F330500XXXX

 

BENEFICIAR:      UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA


COD FISCAL:       5665935

 

DETALII OBLIGATORII: CNP CANDIDAT, NUME şi PRENUME CANDIDAT, cu precizarea: TAXĂ STUDII - DENUMIREA SPECIALIZĂRII


  • plata la Casieria Universităţii (SE POATE FACE DOAR CU BANI CASH)

 

Documentul justificativ al plăţii se va ataşa la dosarul de înmatriculare.