Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
Calendarul admiterii la studii universitare de licenţă pentru cetăţeni români de pretutindeni din Ungaria, Ucraina, Serbia şi Diaspora, în anul universitar 2018-2019

 

ANEXA 2 B

Calendarul admiterii la studii universitare de licenţă pentru cetăţeni români de pretutindeni din Ungaria, Ucraina,  Serbia şi Diaspora, în anul universitar 2018-2019

 

 

CALENDARUL ADMITERII  - A DOUA SESIUNE SEPTEMBRIE 2018

STUDII DE LICENŢĂ

-se va desfăşura în limita locurilor rămase disponibile după prima sesiune de admitere-

10 - 20 septembrie

Înscrierea candidaţilor - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relaţii Internaţionale (parter)

10 - 20 septembrie

Înscrierea candidaţilor - Transmiterea prin email / poştă a documentelor de înscriere a candidaţilor la adresele menţionate în Regulament

21 septembrie

Susţinerea probelor de aptitudini la sediul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru acele specializări la care se susţin probe de aptitudini eliminatorii, dacă au rămas locuri disponibile pentru aceste specializări în sesiunea septembrie (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Educaţie Fizică şi Sportivă,  Kinetoterapie şi motricitate specială, Teologie ortodoxă pastorală)

 

COMUNICAREA REZULTATELOR ADMITERII:

22 septembrie

Ierarhizarea candidaţilor şi comunicarea rezultatelor admiterii şi a candidaţilor declaraţi admişi, prin afişarea lor pe site-ul instituţiei www.uab.ro

 

 

CONFIRMAREA LOCULUI ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR:

24 - 28 septembrie

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi:

-         la sediul Centrului de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, România, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042

Candidatul trebuie să confirme locul pentru care a fost declarat admis la o specializare, prin transmiterea către universitate a formularului din anexa nr. 7, prin una dintre modalităţile:

-         depunerea documentului în original personal, la sediul Centrului de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, România, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042

SAU

-         depunerea documentului semnat şi scanat prin e-mail, la adresa de email menţionată în regulament (admitere.moldova@uab.ro pentru cetăţeni din Republica Moldova şi relint@uab.ro pentru cetăţeni din Ungaria, Ucraina,  Serbia şi Diaspora)

28 septembrie

Publicarea listelor candidaţilor final admişi şi care au confirmat locul,  pe site-ul instituţiei www.uab.ro