Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Calendarul admiterii la studii universitare de licenţă pentru cetăţeni români de pretutindeni din Ungaria, Ucraina, Serbia şi Diaspora, în anul universitar 2019-2020

 


 

 

CALENDARUL ADMITERII CANDIDAŢILOR DIN CANDIDAŢILOR DIN DIASPORA, SERBIA, UCRAINA, UNGARIA

SESIUNE LICENTA 2019

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR SE POATE FACE PRIN UNA DINTRE URMĂTOARELE MODALITĂŢI:

Telefon contact: Centrul de Relaţii Internaţionale, de luni până vineri, între orele 8.30-16.00

30 iulie - 19 septembrie 2019

Înscrierea candidaţilor ON-LINE prin intermediul platformei ADMITERE ON-LINE

sau

Înscrierea candidaţilor prin transmiterea documentelor prin email, la adresa: relint@uab.ro

sau

Înscrierea candidaţilor prin transmiterea documentelor prin poştă la adresa: Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Centrul de Relaţii Internaţionale (parter), Alba Iulia, jud. Alba, România, cod postal 510009.

30 iulie - 19 septembrie 2019

Înscrierea candidaţilor la sediul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Centrul de Relaţii Internaţionale (parter)

20 septembrie 2019

Susţinerea probelor de aptitudini la sediul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru acele specializări la care se susţin probe de aptitudini eliminatorii, dacă au rămas locuri disponibile după prima sesiune.

COMUNICAREA REZULTATELOR ADMITERII:

21 septembrie 2019

Ierarhizarea candidaţilor înscrişi şi comunicarea rezultatelor prin afişarea lor pe site-ul universităţii, www.uab.ro, secţiunea ADMITERE 2019 - ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI

CONFIRMAREA LOCULUI ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR:

23 - 27 septembrie 2019

Confirmarea de către candidat a locului pe care a fost declarat admis.

Pentru confirmarea locului candidatul trebuie să depună la sediul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relaţii Internaţionale (parter) următoarele documente în original:

-         Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7 la regulamentul de admitere -

-         Actele de studii în original.

28 septembrie 2019

Publicarea listelor finale cu candidaţii admişi şi care au confirmat locul,  pe site-ul universităţii, www.uab.ro, ADMITERE 2019 - ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI

 

 

 

CALENDARUL ADMITERII CANDIDAŢILOR DIN CANDIDAŢILOR DIN DIASPORA, SERBIA, UCRAINA, UNGARIA

SESIUNE SEPTEMBRIE 2019

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR SE POATE FACE PRIN UNA DINTRE URMĂTOARELE MODALITĂŢI:

30 iulie - 19 septembrie 2019

Înscrierea candidaţilor ON-LINE prin intermediul platformei ADMITERE ON-LINE

sau

Înscrierea candidaţilor prin transmiterea documentelor prin email, la adresa: relint@uab.ro

sau

Înscrierea candidaţilor prin transmiterea documentelor prin poştă la adresa: Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Centrul de Relaţii Internaţionale (parter), Alba Iulia, jud. Alba, România, cod postal 510009.

30 iulie - 19 septembrie 2019

Înscrierea candidaţilor la sediul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Centrul de Relaţii Internaţionale (parter)

COMUNICAREA REZULTATELOR ADMITERII:

21 septembrie 2019

Ierarhizarea candidaţilor înscrişi şi comunicarea rezultatelor prin afişarea lor pe site-ul universităţii www.uab.ro, secţiunea ADMITERE 2019 - ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI

CONFIRMAREA LOCULUI ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR:

23 - 27 septembrie 2019

Confirmarea de către candidat a locului pe care a fost declarat admis.

Pentru confirmarea locului candidatul trebuie să depună la sediul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relaţii Internaţionale (parter) următoarele documente în original:

-         Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7 la regulamentul de admitere -

-         Actele de studii în original.

28 septembrie 2019

Publicarea listelor finale cu candidaţii admişi şi care au confirmat locul,  pe site-ul universităţii, www.uab.ro, ADMITERE 2019 - ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI