Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018
Admitere LICENŢĂ 2018-2019
Admitere MASTERAT 2018-2019
Admitere DOCTORAT 2018-2019
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Calendarul admiterii la studii universitare de licenţă şi master pentru cetăţeni români de pretutindeni din Ungaria, Ucraina, Serbia şi Diaspora, în anul universitar 2018-2019

 

ANEXA 2 B

Calendarul admiterii la studii universitare de licenţă şi master pentru cetăţeni români de pretutindeni din Ungaria, Ucraina,  Serbia şi Diaspora, în anul universitar 2018-2019

 

CALENDARUL ADMITERII PRIMA SESIUNE IULIE-AUGUST 2018

STUDII DE LICENŢĂ,

SPECIALIZĂRI LA CARE NU SUNT NECESARE PROBE DE APTITUDINI ELIMINATORII

şi

SPECIALIZĂRI LA CARE SUNT NECESARE PROBE DE APTITUDINI ELIMINATORII

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Educaţie Fizică şi Sportivă,  Kinetoterapie şi motricitate specială, Teologie ortodoxă pastorală

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR PRIN UNA DINTRE URMĂTOARELE MODALITĂŢI:

10 -23 iulie

Înscrierea candidaţilor - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relaţii Internaţionale (parter)

10 - 23 iulie

Înscrierea candidaţilor - Transmiterea prin email / poştă a documentelor de înscriere a candidaţilor la adresele menţionate în Regulament

24 iulie

Susţinerea probelor de aptitudini la sediul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru acele specializări la care se susţin probe de aptitudini eliminatorii (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Educaţie Fizică şi Sportivă,  Kinetoterapie şi motricitate specială, Teologie ortodoxă pastorală)

 

COMUNICAREA REZULTATELOR ADMITERII:

25 iulie

Ierarhizarea candidaţilor şi comunicarea rezultatelor admiterii şi a candidaţilor declaraţi admişi, prin afişarea lor pe site-ul instituţiei www.uab.ro

 

CONFIRMAREA LOCULUI ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR:

25 - 31 iulie

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi:

-         la sediul Centrului de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, România, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042

Candidatul trebuie să confirme locul pentru care a fost declarat admis la o specializare, prin transmiterea către universitate a formularului din anexa nr. 7, prin una dintre modalităţile:

-         depunerea documentului în original personal, la sediul Centrului de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, România, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042

SAU

-         depunerea documentului semnat şi scanat prin e-mail, la adresa de email menţionată în regulament (admitere.moldova@uab.ro pentru cetăţeni din Republica Moldova şi relint@uab.ro pentru cetăţeni din Ungaria, Ucraina,  Serbia şi Diaspora)

1 august

Publicarea listelor candidaţilor final admişi şi care au confirmat locul,  pe site-ul instituţiei www.uab.ro