Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Calendarul admiterii la studii universitare de licenţă pentru cetăţeni români de pretutindeni din Ungaria, Ucraina, Serbia şi Diaspora, în anul universitar 2019-2020

 

ANEXA 2 B

CALENDARUL ADMITERII CANDIDAŢILOR DIN DIASPORA, SERBIA, UCRAINA, UNGARIA,

SESIUNE IULIE 2019

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR SE POATE FACE PRIN UNA DINTRE URMĂTOARELE MODALITĂŢI:

Telefon contact: Centrul de Relaţii Internaţionale, de luni până vineri, între orele 8.30-16.00

08 -21 iulie 2019

Înscrierea candidaţilor ON-LINE prin intermediul platformei ADMITERE ON-LINE

sau

Înscrierea candidaţilor prin transmiterea documentelor prin email, la adresa: relint@uab.ro

sau

Înscrierea candidaţilor prin transmiterea documentelor prin poştă la adresa: Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Centrul de Relaţii Internaţionale (parter), Alba Iulia, jud. Alba, România, cod postal 510009.

15 -20 iulie 2019

Înscrierea candidaţilor la sediul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relaţii Internaţionale (parter)

COMUNICAREA REZULTATELOR ADMITERII:

22 iulie 2019

Ierarhizarea candidaţilor înscrişi şi comunicarea rezultatelor prin afişarea lor pe site-ul universităţii , www.uab.ro, secţiunea ADMITERE 2019 - ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI

CONFIRMAREA LOCULUI ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR:

23 - 28 iulie 2019

Confirmarea de către candidat a locului pe care a fost declarat admis.

Pentru confirmarea locului candidatul trebuie să depună la sediul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relaţii Internaţionale (parter) următoarele documente în original:

-         Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7 la regulamentul de admitere - LINK Formular

-         Actele de studii în original.

Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7, semnat şi scanat, poate fi transmis şi prin email la adresa : relint@uab.ro, urmând ca până la data de 28 iulie 2019 să depună şi actele de studii în original.

 tel. 004 0258 806042

29 iulie 2019

Publicarea listelor finale cu candidaţii admişi şi care au confirmat locul,  pe site-ul universităţii, www.uab.ro, ADMITERE 2019 - ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI


CALENDARUL ADMITERII CANDIDAŢILOR DIN CANDIDAŢILOR DIN DIASPORA, SERBIA, UCRAINA, UNGARIA

SESIUNE IULIE 2019

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR SE POATE FACE PRIN UNA DINTRE URMĂTOARELE MODALITĂŢI:

15 -25 iulie 2019

Înscrierea candidaţilor ON-LINE prin intermediul platformei ADMITERE ON-LINE

sau

Înscrierea candidaţilor prin transmiterea documentelor prin email, la adresa: relint@uab.ro

sau

Înscrierea candidaţilor prin transmiterea documentelor prin poştă la adresa: Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Centrul de Relaţii Internaţionale (parter), Alba Iulia, jud. Alba, România, cod postal 510009.

15 -25 iulie 2019

Înscrierea candidaţilor la sediul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relaţii Internaţionale (parter)

COMUNICAREA REZULTATELOR ADMITERII:

27 iulie 2019

Ierarhizarea candidaţilor înscrişi şi comunicarea rezultatelor prin afişarea lor pe site-ul universităţii [link submeniu Rezultate], www.uab.ro, secţiunea ADMITERE 2019 - ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI

CONFIRMAREA LOCULUI ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR:

29 - 31 iulie 2019

Confirmarea de către candidat a locului pe care a fost declarat admis.

Pentru confirmarea locului candidatul trebuie să depună la sediul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relaţii Internaţionale (parter) următoarele documente în original:

-         Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7 la regulamentul de admitere - LINK Formular

-         Actele de studii în original.

Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7, semnat şi scanat, poate fi transmis şi prin email la adresa relint@uab.ro, urmând ca până la data de 28 iulie 2019 să depună şi actele de studii în original.

-          tel. 004 0258 806042

01 august 2019

Publicarea listelor finale cu candidaţii admişi şi care au confirmat locul,  pe site-ul universităţii, www.uab.ro, ADMITERE 2019 - ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI