Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018
Admitere LICENŢĂ 2018-2019
Admitere MASTERAT 2018-2019
Admitere DOCTORAT 2018-2019
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri şi taxe

 

Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Numărul de locuri şi taxe pentru admiterea la Studiile universitare de

LICENŢĂ în anul universitar 2018 - 2019

 

Specializări LICENŢĂ

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ -ID (cu taxă)

TOTAL LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT, din care:

Finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic)

Finanţate de la bugetul de stat, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

Finanţate de la bugetul de stat, destinate formării cadrelor didactice

TOTAL LOCURI Taxă

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

19

18

-

1

30

-

2.000 lei

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

20

20

-

-

40

-

2.000 lei

Traducere şi interpretare

21

19

-

2

50

-

2.000 lei

Arheologie

(în limba engleză)

-

-

-

-

25

-

3.000 lei

TOTAL FACULTATE

60

57

-

3

145

-

-

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

31

31

-

-

40

75

2.200 lei

ID-1.900 lei

Administrarea afacerilor

27

27

-

-

45

75

2.200 lei

      ID-1.900 lei

Finanţe şi Bănci

25

25

-

-

45

-

2.200 lei

Contabilitate şi informatică de gestiune

36

36

-

-

60

75

2.200 lei

      ID-1.900 lei

Marketing

28

28

-

-

20

-

2.200 lei

Administrarea afacerilor

(în limba engleză)

5

2

-

3

50

-

3.300 lei

TOTAL FACULTATE

152

149

-

3

260

225

 

 

-

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

55

55

-

-

65

 

2.400 lei

Măsurători terestre şi cadastru

23

23

-

-

35

-

2.400 lei

Electronică aplicată

35

35

-

-

13

-

2.400 lei

Ingineria mediului

22

22

-

-

38

-

2.400 lei

Informatică ( în limba engleză)

10

1

9

-

60

-

3.600 lei

Inginerie urbană şi dezvoltare regională*

20

-

20

-

10

-

2.400 lei

TOTAL FACULTATE

165

136

29

-

221

-

-

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

40

40

-

-

108

-

2.200 lei

Sociologie

22

22

-

-

27

-

2.200 lei

Asistenţă socială

18

18

-

-

56

-

2.200 lei

Administraţie publică

22

22

-

-

26

-

2.200 lei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

30

30

-

-

44

50

2.200 lei

ID-1.900 lei

Educaţie fizică şi sportivă

36

33

-

3

13

-

2.400 lei

Kinetoterapie şi motricitate specială

36

36

-

-

13

-

2.400 lei

Terapie ocupaţională

16

16

-

-

43

-

2.200 lei

TOTAL FACULTATE

220

217

-

3

330

50

-

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

36

33

-

3

50

-

2.000 lei

Muzică religioasă

24

24

-

-

6

-

2.500 lei

TOTAL FACULTATE

60

57

-

3

56

-

-

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU CANDIDAŢII DE ETNIE ROMĂ, PENTRU ORICARE DINTRE SPECIALIZĂRILE DE MAI SUS, CONFORM OPŢIUNII CANDIDATULUI

10 LOCURI

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ABSOLVENŢII DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL, PENTRU ORICARE DINTRE SPECIALIZĂRILE DE MAI SUS, CONFORM OPŢIUNII CANDIDATULUI

 23 LOCURI

TOTAL UNIVERSITATE

690

616

29

12

1012

275

-

 

 

* Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la specializarea Inginerie urbană şi dezvoltare regională se va face conform legii, după publicarea Hotărârii de Guvern în care specializarea va fi menţionată cu statut de specializare acreditată.