Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
Număr de locuri şi taxe


Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Numărul de locuri şi taxe pentru admiterea la Studiile universitare de LICENŢĂ

în anul universitar 2018 - 2019

 

 

Specializări LICENŢĂ

TOTAL LOCURI  - cu frecvenţă zi

Taxă LEI / AN DE STUDIU

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

70

2.000 lei

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

75

2.000 lei

Traducere şi interpretare

100

2.000 lei

Arheologie (în limba engleză)

75

3.000 lei

TOTAL FACULTATE

320

-

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

75+75 ID

2.200 lei

ID-1.900 lei

Administrarea afacerilor

75+75 ID

2.200 lei

      ID-1.900 lei

Finanţe şi Bănci

75

2.200 lei

Contabilitate şi informatică de gestiune

100+75  ID

2.200 lei

      ID-1.900 lei

Marketing

50

2.200 lei

Administrarea afacerilor

(în limba engleză)

60

3.300 lei

TOTAL FACULTATE

435+225 ID

-

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

125

2.400 lei

Măsurători terestre şi cadastru

60

2.400 lei

Electronică aplicată

50

2.400 lei

Ingineria mediului

60

2.400 lei

Informatică ( în limba engleză)

75

3.600 lei

TOTAL FACULTATE

 

 

370

-

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

150

2.200 lei

Sociologie

50

2.200 lei

Asistenţă socială

75

2.200 lei

Administraţie publică

50

2.200 lei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

75+50 ID

2.200 lei

ID-1.900 lei

Educaţie fizică şi sportivă

50

2.400 lei

Kinetoterapie şi motricitate specială

50

2.400 lei

Terapie ocupaţională

60

2.200 lei

TOTAL FACULTATE

560+50 ID

-

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

150

2.000 lei

Muzică religioasă

30

2.500 lei

TOTAL FACULTATE

180

-

TOTAL UNIVERSITATE

1865 zi +

 275 ID

-