Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
LISTE FINALE DE ADMITERE DUPĂ REDISTRIBUIRE
Admitere LICENŢĂ 2020-2021
Admitere MASTERAT 2020-2021
Admitere DOCTORAT 2020-2021
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri

Sesiunea SEPTEMBRIE 2019

ADMITERE 2019-2020

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ


 

Specializări

LICENŢĂ

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

(Învăţământ cu frecvenţă ZI

Locuri cu TAXĂ

(Învăţământ cu frecvenţă ZI)

Locuri cu TAXĂ

(Învăţământ la distanţă ID)

FACULTATEA DE

ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

13a

20

-

Limba şi literatura română –

Limba şi literatura  engleză

8b

20

-

Traducere şi interpretare

(engleză-franceză)

9

20

-

Total FIF

30

60

-

FACULTATEA DE 

ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

2

30

40

Administrarea afacerilor

8

30

40

Finanţe şi Bănci

9

30

-

Contabilitate şi informatică de gestiune

2

40

30

Marketing

11

15

-

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

-

25

-

Total FSE

32

170

110

FACULTATEA DE

ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

10c

40

-

Măsurători terestre şi cadastru

3

30

-

Electronică aplicată

9

18

-

Ingineria mediului

15

20

-

Informatică (în limba engleză)

6d

20

-

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

8e

8

-

Total FSEI

51

136

-

FACULTATEA DE

DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

14

11

-

Sociologie

5

15

-

Asistenţă socială

-

25

-

Administraţie publică

-

12

-

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

5

26

1 (Alba Iulia)

50 (Deva)

Educaţie fizică şi sportivă

-

-

-

Kinetoterapie şi motricitate specială

-

1

-

Terapie ocupaţională

8

15

-

Total FDSS

32

105

51

FACULTATEA DE

TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

3f

20

-

Muzică religioasă

8g

8

-

Artă sacră

3

7

-

Total FTO

14

35

-

Total UAB

159

506

161

Locuri disponibile pentru absolvenţii de licee situate în mediul rural - 6 locuri pentru specializările de mai sus, cu excepţia specializării Educaţie fizică şi sportivă

 

a– total 13 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 10 repartizate statistic si 3 locuri destinate formării cadrelor didactice

b– total 8 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 7 repartizate statistic si 1 loc destinat formării cadrelor didactice

c– total 10 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 7 repartizate statistic si 3 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

d– total 6 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 6 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

e– total 8 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 2 repartizate statistic şi 6 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

f– total 3 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 2 repartizate statistic şi 1 loc destinat formării cadrelor didactice

g– total 8 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 7 repartizate statistic si 1 loc destinat formării cadrelor didactice