Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
Admitere LICENŢĂ 2021-2022
Admitere MASTERAT 2021-2022
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri SESIUNEA IULIE 2021

Sesiunea IULIE 2021

ADMITERE 2021-2022

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ


Specializarea

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT, din care:

LOCURI CU TAXĂ

TOTAL BUGET +TAXA

Taxa de studii /an   lei/an

din care

Număr de locuri   repartizate statistic

Nr. locuri  cazuri sociale

Locuri domenii prioritare

Număr de locuri pentru absolvenţii liceelor din mediul rural

Locuri pentru candidaţii de etnie romă

TOTAL locuri buget

Învăţământ cu frecvenţă (ZI)

Învăţământ la distanţă (ID)

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

 

Istorie

40
1

41

17


58

2.000

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

202


22

40


62

2.200

Traducere şi interpretare (engleză - franceză)

18

1


2


21

19


40

2.000

Total

78

1

0

4

1

84

76

0

160

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor


(IF- învăţământ cu frecvenţă)

252


27

41


68

2.500

Economia comerţului, turismului şi serviciilor


(ID -învăţământ la distanţă)


0


75

75

2.200

Administrarea afacerilor    


(IF- învăţământ cu frecvenţă)

24

1


2


27

42


69

2.500

Administrarea afacerilor


(ID- învăţământ la distanţă)


0


75

75

2.200

Administrarea afacerilor    - în limba engleză

20

20

30


50

2800 

Finanţe şi Bănci

25

25

28


53

2.500

Contabilitate şi informatică de gestiune


(IF-învăţământ cu frecvenţă)

34

1


1

1

37

56


93

2.500

Contabilitate şi informatică de gestiune


(ID - învăţământ la distanţă)


0


75

75

2.200

Marketing

25

25

18


43

2.500

Total FSE

153

2

0

5

1

161

215

225

601

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

 

Informatică

21


29

2

1

53

55


108

2.600

Informatică - în limba engleză

20

20

30


50

3.000

Electronică aplicată

33

2
35

10


45

2.600

Ingineria mediului

201


21

35


56

2.600

 Măsurători terestre şi cadastru

24

1


2


27

30


57

2.600

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

20

20

10


30

2.600

Total FSEI

138

3

29

5

1

176

170

0

346

 

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

 

Drept

392

1

42

112


154

2.500

Sociologie

20

20

28


48

2.400

Asistenţă socială

19

1
20

51


71

2.400

Administraţie publică

20

20

28


48

2.400

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar


(IF - învăţământ cu frecvenţă) ALBA IULIA

39

1


2


42

56


98

2.500

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar


(ID - învăţământ la distanţă) ALBA IULIA


0


50

50

2.200

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar


(ID - învăţământ la distanţă) - DEVA


0


50

50

2.200

Educaţie fizică şi sportivă

30

30

20


50

2.700

Kinetoterapie şi motricitate specială

29

1
30

18


48

2.700

Terapie ocupaţională

20

20

38


58

2.500

Total FDSS

216

3

0

4

1

224

351

100

675

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

Teologie ortodoxă pastorală

29

1


2

1

33

40


73

2.200

Muzică religioasă

201


21

9


30

2.700

Artă sacră

201


21

9


30

2.500

Total FTO

69

1

0

4

1

75

58

0

133