Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
Număr de locuri şi taxe

 

 

Numărul de locuri şi taxe pentru admiterea la Studiile universitare de

LICENŢĂ în anul universitar 2018 - 2019

SEPTEMBRIE 2018

 

 

Specializări LICENŢĂ

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

 

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ -ID (cu taxă)

 

TOTAL LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT, din care:

Finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic)

Finanţate de la bugetul de stat, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

Finanţate de la bugetul de stat, destinate formării cadrelor didactice

TOTAL LOCURI Taxă

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

 

Istorie

10

9

-

1

30

-

2.000 lei

 

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

4

2

-

-

40

-

2.000 lei

 

Traducere şi interpretare

13

11

-

2

40

-

2.000 lei

 

Arheologie

(în limba engleză)

-

-

-

-

25

-

3.000 lei

 

TOTAL FACULTATE

27

22

-

3

135

-

-

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

13

13

-

-

30

50

2.200 lei

ID-1.900 lei

 

Administrarea afacerilor

6

3

-

3

30

50

2.200 lei

     ID-1.900 lei

 

Finanţe şi Bănci

6

6

-

-

30

-

2.200 lei

 

Contabilitate şi informatică de gestiune

1

-

-

-

40

50

2.200 lei

     ID-1.900 lei

 

Marketing

12

12

-

-

20

-

2.200 lei

 

Administrarea afacerilor

(în limba engleză)

-

-

-

-

30

-

3.300 lei

 

TOTAL FACULTATE

38

34

-

3

180

150

 

 

-

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

 

Informatică

21

14

7

-

55

 

2.400 lei

 

Măsurători terestre şi cadastru

6

6

-

-

30

-

2.400 lei

 

Electronică aplicată

10

10

-

-

14

-

2.400 lei

 

Ingineria mediului

7

7

-

-

30

-

2.400 lei

 

Informatică ( în limba engleză)

-

-

-

-

30

-

3.600 lei

 

Inginerie urbană şi dezvoltare regională*

20

-

20

-

10

-

2.400 lei

 

TOTAL FACULTATE

64

37

27

-

169

-

-

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

 

Drept

-

-

-

-

20

-

2.200 lei

 

Sociologie

4

4

-

-

20

-

2.200 lei

 

Asistenţă socială

-

-

-

-

30

-

2.200 lei

 

Administraţie publică

-

-

-

-

13

-

2.200 lei

 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

-

-

-

-

-

-

2.200 lei

ID-1.900 lei

 

Educaţie fizică şi sportivă

5

5

-

-

12

-

2.400 lei

 

Kinetoterapie şi motricitate specială

5

5

-

-

1

-

2.400 lei

 

Terapie ocupaţională

-

-

-

-

30

-

2.200 lei

 

TOTAL FACULTATE

14

14

-

-

126

-

-

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

Teologie ortodoxă pastorală

6

3

-

3

30

-

2.000 lei

 

Muzică religioasă

7

7

-

-

2

-

2.500 lei

 

Artă sacră*

10

10

-

-

20

 

 

 

TOTAL FACULTATE

23

20

-

3

52

-

-

 

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU CANDIDAŢII DE ETNIE ROMĂ, PENTRU ORICARE DINTRE SPECIALIZĂRILE DE MAI SUS, CONFORM OPŢIUNII CANDIDATULUI

5 LOCURI

 

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ABSOLVENŢII DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL, PENTRU ORICARE DINTRE SPECIALIZĂRILE DE MAI SUS, CONFORM OPŢIUNII CANDIDATULUI

18 LOCURI

 

TOTAL UNIVERSITATE

166

127

27

9

662

150

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la specializările Inginerie urbană şi dezvoltare regională şi Artă sacră se face conform HOTĂRÂRII nr. 692 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019