Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri

 

ADMITERE 2019-2020

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

Specializarea

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

(Învăţământ cu frecvenţă ZI

Locuri cu TAXĂ

(Învăţământ cu frecvenţă ZI)

Locuri cu TAXĂ

(Învăţământ la distanţă ID)

FACULTATEA DE

ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

20a

40

-

Limba şi literatura română –

Limba şi literatura  engleză

20b

40

-

Traducere şi interpretare

(engleză-franceză)

21c

21

-

Total FIF

61

101

-

FACULTATEA DE 

ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

28d

40

75

Administrarea afacerilor

26

40

75

Finanţe şi Bănci

26

40

-

Contabilitate şi informatică de gestiune

38e

55

75

Marketing

26

19

-

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

5

50

-

Total FSE

149

244

225

FACULTATEA DE

ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

56f

64

-

Măsurători terestre şi cadastru

24

30

-

Electronică aplicată

35g

13

-

Ingineria mediului

25h

30

-

Informatică (în limba engleză)

6i

60

-

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

20j

8

-

Total FSEI

166

205

-

FACULTATEA DE

DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

41k

106

-

Sociologie

20

25

-

Asistenţă socială

20

50

-

Administraţie publică

20

25

-

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

30

43

50*

  50**

Educaţie fizică şi sportivă

37

13

-

Kinetoterapie şi motricitate specială

37

13

-

Terapie ocupaţională

20

39

-

Total FDSS

225

314

50

FACULTATEA DE

TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

31l

60

-

Muzică religioasă

22m

8

-

Artă sacră

16

14

-

Total FTO

69

82

-

Total UAB

670

946

275

Pentru oricare dintre specializările de mai sus, conform opţiunii candidatului, există 50 de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru absolvenţii de licee situate în mediul rural.

 

a– total 20 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 17 repartizate statistic si 3 locuri destinate formării cadrelor didactice

b– total 20 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 17 repartizate statistic si 3 locuri destinate formării cadrelor didactice

c– total 21 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 19 repartizate statistic si 2 locuri destinate formării cadrelor didactice

d– total 28 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 26 repartizate statistic, 1 loc pentru rromi si 1 loc destinat formării cadrelor didactice

e– total 38 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 37 repartizate statistic şi 1 loc destinat formării cadrelor didactice

f– total 56 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 52 repartizate statistic, 2 locuri pentru rromi şi 2 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

g– total 35 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 32 repartizate statistic şi 3 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

h– total 25 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 24 repartizate statistic şi 1 loc pentru rromi

i– total 6 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 0 repartizate statistic şi 6 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

j– total 20 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 2 repartizate statistic şi 18 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

k– total 41 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 40 repartizate statistic şi 1 loc pentru rromi

l– total 31 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 30 repartizate statistic si 1 loc destinat formării cadrelor didactice

m– total 22 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 21 repartizate statistic si 1 loc destinat formării cadrelor didactice

 

 

* Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, locuri la învăţământ la distanţă, locaţia Alba Iulia.

** Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, locuri la învăţământ la distanţă, locaţia Deva, admiterea se va face după apariţia Hotărârii de Guvern cu numărul de locuri aprobate.