Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2017
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2017
Admitere LICENŢĂ 2017-2018
Admitere MASTERAT 2017-2018
Admitere DOCTORAT 2017-2018
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Număr de locuri şi taxe

Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Numărul de locuri şi taxe pentru admiterea la Studiile universitare de LICENŢĂ

în anul universitar 2017 - 2018

 

Specializări LICENŢĂ

TOTAL LOCURI  - cu frecvenţă zi - locuri subvenţionate+locuri cu taxă

Taxă LEI / AN DE STUDIU

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

50

2.000 lei

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

60

2.000 lei

Traducere şi interpretare

60

2.000 lei

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura  engleză

25

2.000 lei

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  franceză

25

2.000 lei

Arheologie (în limba engleză)

25

3.000 lei

TOTAL FACULTATE

245

-

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

75+50 ID

2.200 lei

ID-1.900 lei

Administrarea afacerilor

75+75 ID

2.200 lei

      ID-1.900 lei

Finanţe şi Bănci

75

2.200 lei

Contabilitate şi informatică de gestiune

100+75  ID

2.200 lei

      ID-1.900 lei

Marketing

50

2.200 lei

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

60

3.300 lei

TOTAL FACULTATE

435+200 ID

-

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

125

2.400 lei

Măsurători terestre şi cadastru

60

2.400 lei

Electronică aplicată

50

2.400 lei

Ingineria mediului

60

2.400 lei

Informatică ( în limba engleză)

75

3.600 lei

TOTAL FACULTATE

370

-

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

150

2.200 lei

Sociologie

50

2.200 lei

Asistenţă socială

60

2.200 lei

Administraţie publică

50

2.200 lei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

75+50 ID

2.200 lei

ID-1.900 lei

Educaţie fizică şi sportivă

50

2.400 lei

Kinetoterapie şi motricitate specială

50

2.400 lei

Terapie ocupaţională

50

2.200 lei

TOTAL FACULTATE

535+50 ID

-

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

83

2.000 lei

Muzică religioasă

30

2.500 lei

TOTAL FACULTATE

113

-

TOTAL UNIVERSITATE

1698+250 ID

-