Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Criterii / Probe de aptitudini

 

Anexa 1.3 - CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENŢĂ an univ. 2020-2021

Denumirea facultăţilor

Programul de studii/specializare - A/AP (Acreditat/Autorizat provizoriu)

Durata studiilor - ani / număr credite

Criterii de selecţie - MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE

Ponderi

Facultatea

de Istorie

şi Filologie

Istorie - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

100%

Limba şi literatura română-

Limba şi literatura engleză - A

Traducere şi interpretare (engleză - franceză) - A

Facultatea de Ştiinţe Economice

Economia, comerţului, turismului şi serviciilor - A zi şi - A ID

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

 

 

 

100%

Administrarea afacerilor - A zi şi - A ID

Finanţe şi bănci - A

Contabilitate şi informatică de gestiune - A zi şi - A ID

Marketing - A

Administrarea afacerilor (în limba engleză) - AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

100%

Măsurători terestre şi cadastru - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Electronică aplicată - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Ingineria mediului - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Informatică (în limba engleză) - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

Inginerie urbană şi dezvoltare regională - AP

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

100%

Facultatea

de Drept

şi Ştiinţe Sociale

 

 

Drept - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

100%

Sociologie - A

3 ani / 180 credite

Asistenţă socială - A 

Administraţie publică - A

Terapie ocupaţională - A

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - A zi şi AP ID la Alba Iulia; AP ID la Deva

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini vocaţionale

100%

A/R

Educaţie fizică şi sportivă - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini sportive

100%

A/R

 

Kinetoterapie şi motricitate specială - AP

Facultatea

de Teologie Ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală - A

4 ani / 240 credite

Probă eliminatorie

Media la bacalaureat

Probă scrisă

A/R

50%

50%

Muzică religioasă - AP

3 ani / 180 credite

Probe vocaţionale

Probă scrisă

60%

40%

 

Artă sacră - AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Probă practică de desen

50%

50%

A/R=Admis/Respins; A - Acreditat; AP - Autorizat provizoriu

 

 

 

 

 

 

Anexa 1.3.1 - CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENŢĂ an univ. 2020-2021 a absolvenţilor de licee situate în mediul rural

 

Denumirea facultăţilor

Programul de studii/specializare - A/AP (Acreditat/Autorizat provizoriu)

Durata studiilor - ani / număr credite

Criterii de selecţie a absolvenţilor de licee situate în mediul rural - MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE

Ponderi

Facultatea

de Istorie

şi Filologie

Istorie - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

100%

Limba şi literatura română-

Limba şi literatura engleză - A

Traducere şi interpretare (engleză - franceză) - A

Facultatea de Ştiinţe

Economice

Economia, comerţului, turismului şi serviciilor - A zi şi - A ID

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

 

 

 

100%

Administrarea afacerilor - A zi şi - A ID

Finanţe şi bănci - A

Contabilitate şi informatică de gestiune - A zi şi - A ID

Marketing - A

Administrarea afacerilor (în limba engleză)-AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

 

100%

Măsurători terestre şi cadastru - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Electronică aplicată - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Ingineria mediului - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Informatică (în limba engleză) - AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

100%

Facultatea

de Drept

şi Ştiinţe Sociale

Drept - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

100%

Sociologie - A

3 ani / 180 credite

Asistenţă socială - A 

Administraţie publică - A

Terapie ocupaţională - A

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - A zi şi AP ID

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini vocaţionale

100%

A/R

Educaţie fizică şi sportivă - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini sportive

100%

A/R

Kinetoterapie şi motricitate specială - AP

Facultatea

de Teologie Ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală - A

4 ani / 240 credite

Probă eliminatorie

Media la bacalaureat

Probă scrisă

A/R

50%

50%

Muzică religioasă - AP

3 ani / 180 credite

Probe vocaţionale

Probă scrisă

60%

40%

Artă sacră-AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Probă practică de desen

50%

50%

A/R=Admis/Respins; A - Acreditat; AP - Autorizat provizoriu