Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Criterii / Probe de aptitudini

 

Anexa 1.3 - CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENŢĂ an univ. 2020-2021

Denumirea facultăţilor

Programul de studii/specializare - A/AP (Acreditat/Autorizat provizoriu)

Durata studiilor - ani / număr credite

Criterii de selecţie - MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE

Ponderi

Facultatea

de Istorie

şi Filologie

Istorie - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

100%

Limba şi literatura română-

Limba şi literatura engleză - A

Traducere şi interpretare (engleză - franceză) - A

Facultatea de Ştiinţe Economice

Economia, comerţului, turismului şi serviciilor - A zi şi - A ID

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

 

 

 

100%

Administrarea afacerilor - A zi şi - A ID

Finanţe şi bănci - A

Contabilitate şi informatică de gestiune - A zi şi - A ID

Marketing - A

Administrarea afacerilor (în limba engleză) - AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

100%

Măsurători terestre şi cadastru - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Electronică aplicată - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Ingineria mediului - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Informatică (în limba engleză) - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

Inginerie urbană şi dezvoltare regională - AP

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

100%

Facultatea

de Drept

şi Ştiinţe Sociale

 

 

Drept - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

100%

Sociologie - A

3 ani / 180 credite

Asistenţă socială - A 

Administraţie publică - A

Terapie ocupaţională - A

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - A zi şi AP ID la Alba Iulia; AP ID la Deva

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini vocaţionale

100%

A/R

Educaţie fizică şi sportivă - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini sportive

100%

A/R

 

Kinetoterapie şi motricitate specială - AP

Facultatea

de Teologie Ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală - A

4 ani / 240 credite

Probă eliminatorie

Media la bacalaureat

Probă scrisă

A/R

50%

50%

Muzică religioasă - AP

3 ani / 180 credite

Probe vocaţionale

Probă scrisă

60%

40%

 

Artă sacră - AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Probă practică de desen

50%

50%

A/R=Admis/Respins; A - Acreditat; AP - Autorizat provizoriu

 

 

 

 

 

 

Anexa 1.3.1 - CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENŢĂ an univ. 2020-2021 a absolvenţilor de licee situate în mediul rural

 

Denumirea facultăţilor

Programul de studii/specializare - A/AP (Acreditat/Autorizat provizoriu)

Durata studiilor - ani / număr credite

Criterii de selecţie a absolvenţilor de licee situate în mediul rural - MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE

Ponderi

Facultatea

de Istorie

şi Filologie

Istorie - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

100%

Limba şi literatura română-

Limba şi literatura engleză - A

Traducere şi interpretare (engleză - franceză) - A

Facultatea de Ştiinţe

Economice

Economia, comerţului, turismului şi serviciilor - A zi şi - A ID

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

 

 

 

100%

Administrarea afacerilor - A zi şi - A ID

Finanţe şi bănci - A

Contabilitate şi informatică de gestiune - A zi şi - A ID

Marketing - A

Administrarea afacerilor (în limba engleză)-AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

 

100%

Măsurători terestre şi cadastru - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Electronică aplicată - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Ingineria mediului - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Informatică (în limba engleză) - AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

100%

Facultatea

de Drept

şi Ştiinţe Sociale

Drept - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

100%

Sociologie - A

3 ani / 180 credite

Asistenţă socială - A 

Administraţie publică - A

Terapie ocupaţională - A

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - A zi şi AP ID

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini vocaţionale

100%

A/R

Educaţie fizică şi sportivă - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini sportive

100%

A/R

Kinetoterapie şi motricitate specială - AP

Facultatea

de Teologie Ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală - A

4 ani / 240 credite

Probă eliminatorie

Media la bacalaureat

Probă scrisă

A/R

50%

50%

Muzică religioasă - AP

3 ani / 180 credite

Probe vocaţionale

Probă scrisă

60%

40%

Artă sacră-AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Probă practică de desen

50%

50%

A/R=Admis/Respins; A - Acreditat; AP - Autorizat provizoriu

 

 

 

Anexa nr. 2

 

 

PROBA DE APTITUDINI VOCAŢIONALE

(comunicare, dicţie, aptitudini muzicale şi plastice)

pentru admiterea la

domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei,

specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

notată cu admis/respins

 

A) Se certifică auzul muzical, simţul ritmic, memorie muzicală şi calităţile vocale:

- intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;

- reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

 

B) Se cere să se execute: un desen după natură-culoare, cu două obiecte stabilite de comisie;

- scrierea de mână, cu cerneală, cu toc obişnuit sau stilou, a alfabetului limbii române, cu litere mici şi mari precum şi copierea unui text stabilit de comisie.

 

      C) Se investighează capacitatea de a comunica şi dicţia

- proba cu valenţe artistice în care candidaţii să demonstreze minime disponibilităţi imaginative: dramatizarea unui fragment în proză, recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie;

- participarea la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta: se verifică, prin dialog, capacitatea de a fi persuasiv, receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie, de a aduce argumente.

 

NOTĂ:

1.      Proba de aptitudini vocaţionale este o probă eliminatorie şi se notează cu admis/respins. Participarea candidaţilor la etapa de ierarhizare este condiţionată de obţinerea calificativului „admis", altfel sunt eliminaţi din concurs.

2.      Candidaţii care sunt: absolvenţi de Liceu Pedagogic - profil pedagogic şi absolvenţi ai Colegiului universitar de institutori (cu diplomă de învăţător/educator/institutor) sunt exceptaţi de la proba eliminatorie de aptitudini vocaţionale. Absolvenţii tuturor celorlalte tipuri de licee, inclusiv cei ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic susţin proba eliminatorie de aptitudini vocaţionale.

 

 

Anexa nr. 3

 

PROBA ELIMINATORIE

pentru admiterea la

specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală (A, B, C)

notată cu admis/respins

 

A) Se certifică auzul muzical, simţul ritmic, memorie muzicală şi calităţile vocale:

- intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;

- reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

 

      B) Se investighează capacitatea de a comunica şi dicţia prin:

- participarea la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta: se verifică, prin dialog, capacitatea de a fi persuasiv, receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie, de a aduce argumente.

 

C) Se urmăreşte compatibilitatea  cu cerinţele specifice profesiei de preot printr-o probă psihologică. Se evaluează aptitudinea din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei.

 

 

TEMATICA pentru PROBA SCRISĂ

la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală

pondere 50% din media de admitere

 

1.      Sfânta Scriptură şi Sfânta tradiţie. Raportul dintre ele.

2.      Despre Sfânta Treime: temeiuri biblice şi contribuţii patristice la definirea acestei dogme.

3.      Crearea lumii văzute. Crearea omului.

4.      Starea primordială a omului. Chip şi asemănare.

5.      Unirea ipostatică şi consecinţele ei.

6.      Răscumpărarea şi aspectele ei.

7.      Mântuirea subiectivă.

8.      Biserica, întemeierea, constituţia şi însuşirile ei.

9.      Sfintele Taine, consideraţii generale şi particulare.

10.  Sfânta Euharistie: caracterul de taină şi cel de jertfă.

 

Bibliografie:

1.      Pr. prof. dr. George Remete, Dogmatică Ortodoxă, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 1996 şi urm.

2.      Pr. prof. dr. Isidor Todoran, Arhid. prof. dr. Ioan Zagrean, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile Teologice), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991 şi ediţiile următoare (Cluj şi Galaţi).

                        

 

 

Anexa nr. 4

 

PROBA de APTITUDINI SPORTIVE

pentru admiterea la

domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, specializarea Educaţie fizică şi sportivă

şi la domeniul de licenţă Kinetoterapie, specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială

notată cu admis/respins

 

PROBA DE APTITUDINI SPORTIVE cuprinde următoarele teste:

A. - 50 m plat, cu start din picioare;

B. - alergare 800 m plat /fete şi alergare 1000 m plat/ băieţi

C. - Traseu aplicativ, cu notarea prin calificativul admis/respins.

DESCRIEREA PROBELOR:

A. - 50 m plat cu start de sus:

- se acordă o singură încercare;

- startul din picioare la semnal sonor;

- candidaţii vor alerga în serii de câte 2, în ordine alfabetică

B. - alergare 1000 m plat/ băieţi şi alergare 800 m/ fete

- se aleargă în serii a câte 10 concurenţi, în ordine alfabetică 

- start din picioare la semnal sonor;

- se acordă o singură încercare;

C. - Traseul aplicativ:  (vezi desenul).

PLECARE

1.   alergare;

2.   deplasare în echilibru:  se execută pe banca de gimnastică întoarsă - latura îngustă;

3.     sărituri succesive de pe un picior pe celălalt: în interiorul a patru cercuri, aşezate în zig - zag, cu diametrul de 1 m, situate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt;

4.   târâre cu tracţiune simultană: se execută din poziţia culcat facial pe  banca de gimnastică;

5.   rostogolire înainte:  se execută de pe capătul îndepărtat al băncii de gimnastică pe saltea;

6.   trecere pe sub obstacole:  se execută dintr-o poziţie cât mai joasă pe sub trei obstacole - ştachete - situate la o înălţime de 0,5 m, aşezate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt;

7.   aruncări la ţintă fixă: aruncări libere cu 3 mingi de handbal;

8.   ridicare şi transport de greutăţi: se execută ridicarea şi transportul a două mingi umplute (medicinale) a câte 3kg fiecare - deplasare printre 4  jaloane aşezate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt;

9.   escaladarea lăzii de gimnastică: se execută trecerea liberă peste lada de gimnastică;

10. alergare   de   viteză:  alergare   în   viteză   maximă   până   la   linia   de SOSIRE.

Penalizări:

  • cădere de pe bancă la deplasarea în echilibru - 2s;
  • sărituri în afara cercurilor - 1s;
  • atingerea cu mâna sau cu piciorul lateral în târâre - 2s;
  • doborârea ştachetelor - câte 1s;
  • lipsa contactului mingilor cu ţinta fixă - câte 1s;
  • pierderea mingilor umplute în deplasare - 2s;
  • lipsa escaladării - 2s.

Precizări privind executarea şi aprecierea parcursului aplicativ:

Candidaţii vor parcurge întregul parcurs aplicativ, 52 m (21/10/21m), o singură dată, trebuind să abordeze obligatoriu toate elementele componente în ordinea stabilită.

Parcursul aplicativ se cronometrează, cronometrul fiind pornit de la linia de  PLECARE,  liber, şi se opreşte odată cu trecerea candidatului în concurs a liniei de SOSIRE.

Criterii specifice pentru sportivii de mare performanţă:

Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la concursuri internaţionale şi naţionale pot fi înmatriculaţi, fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul Educaţiei Naţionale,  în următoarele condiţii:

a. La specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut:

-       distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri artistice de nivel continental, mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu;

-       premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale în unul din ultimii patru ani de studii.

b. La facultăţile de educaţie fizică şi sport, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut următoarele performanţe sportive:

-       locurile I la Campionatele Mondiale sau Olimpiade (concursuri recunoscute de către MEN) în unul din ultimii patru ani de studii;

-       locurile II, III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi locurile I, II şi III la Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori) în unul din ultimii doi ani de studii;

-       sportivii calificaţi cu jocurile sportive (seniori, tineret, juniori) la turneele finale ale Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale şi Campionatelor Europene.

c. La specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut: - premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, recunoscute de MEN, în cel puţin unul din ultimii doi ani de şcolarizare Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - Specializarea Educaţie Fizică şi Sport este autorizată să stabilească reguli de înscriere, fără susţinerea admiterii, pe locuri cu taxă şi pentru: locurile IV, V, VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori).

Notă:

Pentru susţinerea probelor practice (sportive) candidaţii au obligaţia să prezinte la înscriere, adeverinţă medicală cu specificaţia „Apt pentru efort fizic".

 

 

Anexa nr. 5

 

 PROBA de COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

pentru admiterea la programe de studii în limba engleză

notată cu admis/respins

 

English Language Test

 

Prior to admission to accredited study programmes in English, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia will organise an English language test.

 

Topics:

1.                  LIFE AND STUDY AT UNIVERSITY

2.                  WORK AND JOBS

3.                  TECHNOLOGY

4.                  PERSONALITY

5.                  MONEY

6.                  NATURAL DISASTERS

7.                  MEDIA AND ENTERTAINMENT

8.                  TOURISM AND THE ENVIRONMENT

9.                  TECHNOLOGY AND YOUNG PEOPLE

10.              THE ENVIRONMENT

11.              THE FAMILY

12.              RELATIONSHIPS

13.              MEDIA AND CURRENT AFFAIRS

14.              COMPUTERS AND CYBERSPACE

15.              HEALTH

 

Recommended bibliography:

Alexander L.G. : Longman Advanced Grammar, Longman, 1993.

Close, R.A.: Workbook (to A University Grammar of English), Longman, 1974.

Gethin, Hugh: Grammar in Context, Longman, 1992.

Graver, B.D.: Advanced English Practice, OUP.

Jordan, R.R. (1997/2005). English for Academic Purposes. Cambridge University Press.  

Leech, Geoffrey, An A_Z of English Grammar and Usage, Nelson, 1989.

Michael McCarthy & Felicity O"Dell. 2007. English Phrasal Verbs in Use: Advanced. Cambridge University Press

Miller, Jim. (2009). An introduction to English syntax (2nd ed.). Edinburgh: Edinburgh University Press.

Murphy, Raymond: English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge UP, 1985

O"Connell, Sue, Advanced English - Revised and Updated, Longman.

Quirk R. et al.: A Grammar of Contemporary English, Longman, 1985.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Longman, 1973.

Sidney Greenbaum & Randolph Quirk. 1990. A Student"s Grammar of the English Language. Longman.

Storton, L. (2006). New English file. Intermediate test booklet. Oxford: Oxford University Press.

Swan, Michael: Practical English Usage, OUP.

Thompson A. J., Martinet A.V.: A Practical English Grammar, London, OUP, 1969.

Vince, Michael (1994). Advanced Language Practice. Oxford: Heinemann ELT

Vince, Michael: Intermediate Language Practice. English Grammar and Vocabulary, Oxford: Macmillan, 2003.

 

Anexa nr. 6

 

PROBE de ADMITERE

domeniul de licenţă Muzică,

programul de studiu Muzică religioasă

 

            a. Proba vocaţională(orală): 60%

-          Repertoriu liber ales-vocal sau  instrumental;

-          Auz muzical: intonarea unor intervalelor simple. Reproducerea unor formule ritmice.

-          Solfegiu: intonarea la prima vedere a unui solfegiu elementar în cheia sol - gama DO Major sau La minor.

b. Proba scrisă - Teoria muzicii bizantine şi lineare: 40%

-          Dictarea unor intervale muzicale.

-          Dictarea unui ritm.

-          Dictarea unei melodii.

Bibliografie:

1. Cântările Sfintei Liturghii, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1999.

2.  Victor Giuleanu, Victor Iuşceanu, Teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1962.

3. Constantin Rîpă, Teoria superioară a muzicii-Sisteme tonale, vol. I, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2001.

4. Constantin Rîpă, Teoria superioară a muzicii-Ritmul, vol. II, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2002.

5. Jules Arnoud, Solfegii, vol. I, GRAFOART, Bucureşti, 2008. 

6. Constantin Rîpă, Adam Domin, Culegere de melodii, Cluj - Napoca, Ed. Meda Musica, 2016.

 

 

Anexa nr. 7

 TEMATICA pentru PROBA practică de DESEN

pentru admiterea la

domeniul de licenţă Arte vizuale, specializarea Artă sacră

 

pondere probă: 50% din media de admitere

 

Studiul desenului (practic): Realizarea unei naturi statice stabilite de comisie şi executate în tehnica creion sau cărbune, pe suport de hârtie albă cu dimensiunea 50/70 cm. Fiecare candidat va avea asupra lui următoarele materiale: creion, cărbune, gumă, ascuţitoare şi bandă adezivă.

 

Criteriile de evaluare:

-  Punerea în pagină, raport plin gol: 4 puncte

-  Justa proporţionare şi surprinderea elementelor caracteristice; Redarea prin valoraţie a luminii şi umbrei: 3 puncte

-  Modularea liniei, expresivitatea elementelor de limbaj plastic: 2 puncte

-  Din oficiu: 1 punct.

 

 

FIŞA DE CONSULTAŢII MEDICALE PENTRU ADMITERE: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ/ KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ CICLUL DE LICENŢĂ