Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2017
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
Admitere LICENŢĂ 2017-2018
Admitere MASTERAT 2017-2018
Admitere DOCTORAT 2017-2018
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Criterii / Probe de aptitudini

 

Anexa 1.3 - CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENŢĂ an univ. 2017-2018


Denumirea facultăţilor

Programul de studii/specializare - A/AP (Acreditat/Autorizat provizoriu)

Durata studiilor - ani / număr credite

Criterii de selecţie - MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE

Ponderi

Facultatea

de Istorie

şi Filologie

Istorie - A

 

 

3 ani / 180 credite

 

Media la bacalaureat

100%

Limba şi literatura română-

Limba şi literatura engleză - A

Traducere şi interpretare - AP

Arheologie (în limba engleză) - AP

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

Facultatea de Ştiinţe

Economice

Economia, comerţului, turismului şi serviciilor - A zi şi - A ID

 

 

3 ani / 180 credite

 

 

 

 

 

Media la bacalaureat

 

 

 

100%

Administrarea afacerilor - A zi şi - A ID

Finanţe şi bănci - A

Contabilitate şi informatică de gestiune - A zi şi - A ID

Marketing - A

Administrarea afacerilor (în limba engleză)-AP

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică - A

 

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat sau

Nota obţinută la concursul in4it-UAB 2017, în cazul în care s-a obţinut unul dintre premiile I,II, III sau menţiune1.

100%

Măsurători terestre şi cadastru - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Electronică aplicată - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Ingineria mediului - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Informatică (în limba engleză) - AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

 

Facultatea

de Drept

şi Ştiinţe Sociale

 

Drept - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

100%

Sociologie - A

 

 

3 ani / 180 credite

 

Asistenţă socială - A zi

Administraţie publică - A

Terapie ocupaţională - AP

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - A zi şi - AP ID

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini vocaţionale

100%

A/R

Educaţie fizică şi sportivă - AP

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini sportive

100%

A/R

Kinetoterapie şi motricitate specială - AP

Facultatea

de Teologie Ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Probă scrisă

Probă eliminatorie

50%

50%

A/R

Muzică religioasă - AP

3 ani / 180 credite

Probe vocaţionale

Probă scrisă

60%

40%