Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Admitere LICENŢĂ 2020-2021
Admitere MASTERAT 2020-2021
Admitere DOCTORAT 2020-2021
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Criterii de selecţie

CRITERIILE DE SELECŢIE

pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENŢĂ

(anul universitar 2020-2021)

 

Denumirea facultăţilor

Programul de studii/specializare - A/AP (Acreditat/ Autorizat provizoriu)

Durata studiilor - ani / număr credite

Criterii de selecţie - MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE

Ponderi

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie pe ultimul loc

Facultatea

de Istorie

şi Filologie

Istorie - A

3 ani

180 credite

Media la bacalaureat

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului

Limba şi literatura română-

Limba şi literatura engleză - A

Traducere şi interpretare - A

Facultatea de Ştiinţe

Economice

Economia, comerţului, turismului şi serviciilor

- A zi şi - A ID

3 ani

180 credite

Media la bacalaureat

100%

 

 

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Administrarea afacerilor

- A zi şi - A ID

Finanţe şi bănci - A

Contabilitate şi informatică de gestiune

- A zi şi - A ID

Marketing - A

Administrarea afacerilor

(în limba engleză)- AP

3 ani

180 credite

Proba de competenţă lingvistică - engleză


Media la bacalaureat

A/R

100%

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică - A

3 ani

180 credite

Media la bacalaureat
100%

 

 

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Măsurători terestre şi cadastru - A

4 ani

 240 credite

Media la bacalaureat

Electronică aplicată - A

4 ani

240 credite

Media la bacalaureat

Ingineria mediului - A

4 ani

240 credite

Media la bacalaureat

Informatică

(în limba engleză) - A

3 ani

180 credite

Proba de competenţă lingvistică - engleză


Media la bacalaureat


A/R100%


a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Inginerie urbană şi dezvoltare regională - AP

4 ani

240 crediteMedia la bacalaureat100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Facultatea

de Drept

şi Ştiinţe Sociale

 

 

Drept - A

4 ani

240 credite

Media la bacalaureat

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Sociologie - A

3 ani

180 credite

Asistenţă socială - A

Administraţie publică - A

Terapie ocupaţională - A

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - A zi şi AP ID la Alba Iulia, AP ID la Deva

3 ani

180 credite

Media la bacalaureat


100%


a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Educaţie fizică şi sportivă - A

3 ani

180 credite

Media la bacalaureat


100%


a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului

 

Kinetoterapie şi motricitate specială - AP

3 ani

180 credite

Media la bacalaureat

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Facultatea

de Teologie Ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală

 - A

4 ani

240 credite

Interviu motivaţional


Media la bacalaureat


A/R


100%


a)nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba şi literatura română

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Muzică religioasă - A

3 ani

180 credite

Interviu motivaţional


Media la bacalaureat


A/R


100%


a)nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba şi literatura română

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Artă sacră - AP

3 ani

180 credite

Interviu motivaţional: verificarea aptitudinilor socio-umane şi evaluarea portofoliului de lucrări (5 lucrări in arta creionului si 5 lucrări in culoare).


Media la Bacalaureat


A/R


 

100%


a)nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba şi literatura română

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

 


Anexa nr. 4

 

 PROBA de COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

pentru admiterea la programe de studii în limba engleză

notată cu admis/respins

 

English Language Test

 

Prior to admission to accredited study programmes in English, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia will organise an English language test.

 

Topics:

1.                  LIFE AND STUDY AT UNIVERSITY

2.                  WORK AND JOBS

3.                  TECHNOLOGY

4.                  PERSONALITY

5.                  MONEY

6.                  NATURAL DISASTERS

7.                  MEDIA AND ENTERTAINMENT

8.                  TOURISM AND THE ENVIRONMENT

9.                  TECHNOLOGY AND YOUNG PEOPLE

10.              THE ENVIRONMENT

11.              THE FAMILY

12.              RELATIONSHIPS

13.              MEDIA AND CURRENT AFFAIRS

14.              COMPUTERS AND CYBERSPACE

15.              HEALTH

 

Recommended bibliography:

Alexander L.G. : Longman Advanced Grammar, Longman, 1993.

Close, R.A.: Workbook (to A University Grammar of English), Longman, 1974.

Gethin, Hugh: Grammar in Context, Longman, 1992.

Graver, B.D.: Advanced English Practice, OUP.

Jordan, R.R. (1997/2005). English for Academic Purposes. Cambridge University Press.  

Leech, Geoffrey, An A_Z of English Grammar and Usage, Nelson, 1989.

Michael McCarthy & Felicity O’Dell. 2007. English Phrasal Verbs in Use: Advanced. Cambridge University Press

Miller, Jim. (2009). An introduction to English syntax (2nd ed.). Edinburgh: Edinburgh University Press.

Murphy, Raymond: English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge UP, 1985

O’Connell, Sue, Advanced English – Revised and Updated, Longman.

Quirk R. et al.: A Grammar of Contemporary English, Longman, 1985.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Longman, 1973.

Sidney Greenbaum & Randolph Quirk. 1990. A Student’s Grammar of the English Language. Longman.

Storton, L. (2006). New English file. Intermediate test booklet. Oxford: Oxford University Press.

Swan, Michael: Practical English Usage, OUP.

Thompson A. J., Martinet A.V.: A Practical English Grammar, London, OUP, 1969.

Vince, Michael (1994). Advanced Language Practice. Oxford: Heinemann ELT

Vince, Michael: Intermediate Language Practice. English Grammar and Vocabulary, Oxford: Macmillan, 2003.


Anexa nr. 5

 

Interviu motivaţional

pentru admiterea la

specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală (A, B, C,D)

notat cu admis/respins

 

A)    Chestionare asupra principalelor teme de cunoştinţe dogmatice

1.      Sfânta Scriptură şi Sfânta tradiţie. Raportul dintre ele.

2.      Despre Sfânta Treime: temeiuri biblice şi contribuţii patristice la definirea acestei dogme.

3.      Crearea lumii văzute. Crearea omului.

4.      Starea primordială a omului. Chip şi asemănare.

5.      Unirea ipostatică şi consecinţele ei.

6.      Răscumpărarea şi aspectele ei.

7.      Mântuirea subiectivă.

8.      Biserica, întemeierea, constituţia şi însuşirile ei.

9.      Sfintele Taine, consideraţii generale şi particulare.

10.  Sfânta Euharistie: caracterul de taină şi cel de jertfă.

 

Bibliografie:

1.      Pr. prof. dr. George Remete, Dogmatică Ortodoxă, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 1996 şi urm.

2.      Pr. prof. dr. Isidor Todoran, Arhid. prof. dr. Ioan Zagrean, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile Teologice), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991 şi ediţiile următoare (Cluj şi Galaţi).

 

      B) Se investighează capacitatea de a comunica, dicţia şi auzul muzical prin:

- participarea la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta: se verifică, prin dialog, capacitatea de a fi persuasiv, receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie, de a aduce argumente.

    - intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;

- reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

 

C) Se urmăreşte compatibilitatea cu cerinţele specifice profesiei de preot printr-o probă psihologică. Se evaluează aptitudinea din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei.

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 6

 

Interviu motivaţional

domeniul de licenţă Muzică,

programul de studiu Muzică religioasă

notat cu Admis /Respins

           

a.      Repertoriu liber ales-vocal sau  instrumental;Auz muzical: intonarea unor intervalelor simple. Reproducerea unor formule ritmice. Solfegiu: intonarea la prima vedere a unui solfegiu elementar în cheia sol - gama DO Major sau La minor.

b.      Intervale muzicale, rtim, melodie

 

 

Bibliografie:

1. Cântările Sfintei Liturghii, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1999.

2.  Victor Giuleanu, Victor Iuşceanu, Teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1962.

3. Constantin Rîpă, Teoria superioară a muzicii-Sisteme tonale, vol. I, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2001.

4. Constantin Rîpă, Teoria superioară a muzicii-Ritmul, vol. II, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2002.

5. Jules Arnoud, Solfegii, vol. I, GRAFOART, Bucureşti, 2008. 

6. Constantin Rîpă, Adam Domin, Culegere de melodii, Cluj - Napoca, Ed. Meda Musica, 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa nr. 7

 

 

Interviu motivaţional

pentru admiterea la

domeniul de licenţă Arte vizuale, specializarea Artă sacră

notat cu Admis /Respins

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  
    1. Verificarea aptitudinilor socio-umane şi evaluarea portofoliului de lucrări

(5 lucrări in arta creionului si 5 lucrări in culoare).

 

- Punerea în pagină, raport plin gol

-  Justa proporţionare şi surprinderea elementelor caracteristice; Redarea prin valoraţie a luminii şi umbrei

-  Modularea liniei, expresivitatea elementelor de limbaj plastic

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa nr. 8

 

 

FIŞA DE CONSULTAŢII MEDICALE

PENTRU ADMITERE: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ/ KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

CICLUL DE LICENŢĂ

 

Ziua ________luna________anul________

 

A.      DATE DE IDENTITATE

 

Nume ________________________Prenume ___________________________________

 

sexul M/F. Născut (ă) în anul ______________ luna ________________ ziua __________

 

în oraşul/comuna ______________________________ judeţul _____________________

 

fiul/fiica lui ___________________________ şi al (a) _____________________________

 

domiciliat in judeţul ______________________, localitatea ________________________

str. _______________________________ nr._________

 

CNP_____________________________ , posesorul cărţii de identitate seria ______

 

nr.____________ eliberat de poliţia _____________________

 

 

B.      REZULTATELE EXAMINĂRII MEDICULUI DE FAMILIE

 

• ANTECEDENTELE PERSONALE (se vor preciza boli cronice şi stări patologice ce contraindică efortul fizic sportiv)

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

 APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV

 

Semnătura şi parafa medicului

 

 

C.      REZULTATELE EXAMENULUI CARDIOLOGIC (clinic de specialitate Şi test de efort)

 

Nr. fişei ______________________Data _____________________

 

 

Concluzii examen clinic _______________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

 

Concluzii test de efort ________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV

 

Semnătura şi parafa medicului

 

 

 

 

 

 

D.      CONCLUZIILE COMISIEI MEDICALE DE ADMITERE

 

APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV

 

Semnătura şi parafa medicului

 

 

 

 

 

 


Anexa nr. 9

                                                                            ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

510009, Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen Nr. 5, judeţul Alba

Tel: +40 258 806130 • Fax: +40 258 812630 • E-mail: cond@uab.ro

 

INFORMAREA

Candidatului/studentului la admiterea / înmatricularea în învăţământul superior în anul universitar 2020 - 2021

în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE

 

 UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi drepturile pe care le aveţi în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR).

            „Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

            Categorii de date personale prelucrate de către Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia:

1.      Date personale de identificare (nume, prenume, domiciliu, mediul de domiciliu, data şi locul naşterii, sex, telefon, e-mail, CNP, cetăţenie, etnie, date act identitate/paşaport (serie, număr, valabilitate, emitent), semnătură olografă, poză, lucrări elaborate). Datele sunt necesare pentru înscrierea şi parcurgerea etapelor de admitere în anul universitar 2020 – 2021; întocmirea contractului de studii şi derularea rapaportului contractual cu Operatorul; cazare cămin studenţesc, prelucrări statistice, raportări către  autorităţi şi instituţii ale statului, în bazele de date UMS şi RMUR, poza este necesară pentru eliberarea actelor de studii, legitimaţii. Pentru transparenţa examenelor pentru o perioadă limitată de timp vor fi afişate la avizierele facultăţilor şi pe site-ul instituţiei diferite informaţii cu caracter personal legate de susţinerea acestora.

  1. Date cu caracter personal privind familia (starea civilă, nume şi prenume părinţi); datele sunt prelucrate în bazele de date UMS, RMUR şi statistic.
  2. Date cu caracter personal privind starea socială specială din grupuri dezavantajate/medii defavorizate; orfan (de un părinte); orfan (de ambii părinţi); provenit din familie monoparentală; provenit din case de copii/din plasament familial; prelucrarea datelor se face în scopul acordării de facilităţi financiare, burse, prelucrare în bazele de date UMS şi RMUR, statistic.
  3. Date cu caracter personal privind educaţia date privind şcolaritatea studentului, date privind pregătirea anterioară a studentului (absolvent de liceu/facultate), date de tip administrativ, date privind absolventul; datele sunt prelucrate pentru a se cunoaşte parcursul educaţional în UMS, raportare Registrul Matricol Unic din România RMUR, statistic.
  4. Date cu caracter personal privind sănătatea date privind starea de sănătate sau afecţiunile medicale declarate în adeverinţele/documentele medicale şi care rezultă din analizele medicale efectuate la accesul în sistemul de învăţământ superior, prelucrare în baza de date RMUR.
  5. Imaginea, vocea, înregistrările video ale persoanelor fizice şi adresa IP (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile operatorului, adresa IP captată la utilizarea website-urilor, aplicaţiilor Operatorului şi imaginea si vocea in cadrul platformelor on-line utilizate de UAB). Datele sunt necesare si în vederea asigurării pazei şi protecţiei în locaţiile Operatorului, a îmbunătăţirii serviciilor oferite, soluţionării reclamaţiilor precum şi în vederea asigurării funcţionalităţilor tehnice ale platformelor online utilizate de Operator. Imaginea dumneavoastră poate fi captată în cursul evenimentelor organizate în cadrul UAB şi poate fi utilizată pentru campaniile de promovare a instituţiei, pentru prezentarea evenimentelor desfăşurate de către Universitate pe site-uri web proprii, pliante de prezentare, reţele de socializare ale instituţiei.

Începând cu data de 25 mai 2018, ne-am aliniat la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera lor circulaţie, stipulate în Regulamentul 2016/679/UE, astfel te informăm cu privire la:

 

1.      Identitatea şi datele de contact ale operatorului: Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia, cu sediul în str. Gabriel Bethlen, nr.5, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, reprezentată legal prin Rector - prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz, cod fiscal 5665935, tel: +40 258 806130, fax: +40 258 812630, e-mail: cond@uab.ro

 

2.      Pentru orice întrebări sau nemulţumiri te poţi adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor, prin e-mail la protectiadatelor@uab.ro.

 

3.      Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării:

Ø      art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament - persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal

Ø      art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte

Ø      art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului

Ø      art. 6 alin. 1 lit. f din Regulament prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil

 

Prelucrarea este necesară în scop educaţional, în scopul înscrierii în învăţământul superior, executării contractelor şi a raporturilor juridice specifice procesului de învăţământ, raportare în bazele de date UMS, RMUR, pentru activităţile necesare în vederea îndeplinirii scopului pentru care instituţia a fost creată, fiind folosite şi pentru analize, prelucrări statistice şi arhivare, comunicări sau raportări către autorităţile, instituţiile sau agenţiile de stat abilitate, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului, soluţionarea petiţiilor, solicitărilor şi a potenţialelor litigii, în interesul legitim al Universităţii pentru recuperarea creanţelor, asigurarea măsurilor de securitate.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele realizate în baza prezentei o vom realiza numai după informarea şi consimţământul dumneavoastră.

4.      Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal în îndeplinirea activităţii comunicăm aceste date către:

Ø      angajaţii operatorului cu drept de acces;

Ø      colaboratori, furnizorii /prestatorii implicaţi în mod direct/indirect (dezvoltatori de servicii IT, bănci, servicii de medicina muncii, securitate şi sănătate în muncă), parteneri practică, evenimente / conferinţe, organizatori tabere, alte facilităţi;

Ø      Ministerului Educaţiei şi Cercetării îi sunt raportate datele nominal prin UEFISCDI;

Ø      Ministerului Educatiei şi Cercetării – altor entităţi subordonate/în coordonare;

Ø      baze de date (cercetare ştiinţifică);

Ø      furnizor Platformă Soft Antiplagiat agreeat de MEC (conform contract încredinţare)

Ø      autorităţile statului (inclusiv autorităţi fiscale, organele statului competente în materie penală), Casa de Asigurări de Sănătate, etc. ca urmare a unei obligaţii legale a operatorului;

Ø      instanţe judecătoreşti sau arbitrale, notari publici, avocaţi, executori judecătoreşti, alte servicii autorizate, experţi judiciari, în cazuri punctuale.

5.      În desfăşurarea activităţii curente, UAB nu transferă date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională. Orice solicitare de transmitere de informaţii care conţin date cu caracter personal nu poate fi satisfăcută decât cu informarea şi consimţământul candidatului/studentului.

UAB transferă date cu caracter personal pe platforma furnizorului de Soft Antiplagiat, conform contractului de încredinţare.

În plus faţă de informaţiile menţionate anterior, vă comunicăm că:

(a). Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este până la expirarea termenelor de arhivare legale.

(b). Regulamentul menţionat conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal: ”Dreptul de acces”, ”Dreptul la rectificare”, Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), “obligaţia operatorului de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal, “Dreptul la restricţionarea prelucrării”, “Dreptul la portabilitatea datelor”, “Dreptul de a se opune”, “persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.”

 

 

 

 

(c). Datele cu caracter personal prelucrate pentru unul sau mai multe scopuri specifice sau datele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, se prelucrează numai în baza consimţământului acordat. Totodată, ai dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 

(d). Dacă eşti de părere că ţi-am încălcat vreun drept privind acest subiect, te poţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

(e). Furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie necesară pentru înscrierea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2020 - 2021. Candidatul / studentul este obligat să furnizeze aceste date cu caracter personal în caz contrar, consecinţele nerespectării acestei obligaţii fiind imposibilitatea înscrierii / derulării contractului de şcolarizare.

 (f) Nu utilizăm în cadrul Universităţii „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia, un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

 

Vom stabili măsuri tehnice şi procedurale, pentru a proteja şi pentru a asigura confidenţialitatea, integritatea şi accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi vom preveni încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Informarea dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal este însoţită de Anexa 1 – Declaraţie de consimţământ.

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

 

 

Subsemnatul/a, (numele) _____________________________________ (prenumele) __________________________ (numele anterior) __________________________ cu domiciliul în _____________________judeţul (sectorul) _________________ str. ______________________ nr. ___, bl. ___, ap. ___,  posesor al actului de identitate seria __ nr. _____ CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

în calitate de candidat la admitere în anul universitar 2020 – 2021 / student în cadrul Universităţii „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia

        consimt în mod expres şi neechivoc

       nu consimt

 că datele mele cu caracter personal menţionate în Informarea ce însoţeste prezenta declaraţie de consimţământ, să fie prelucrate prin orice mijloace, inclusiv prin intermediul platformelor on-line utilizate de UAB, în conformitate cu legislaţia europeană (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal) de către instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia. Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal până la expirarea termenelor de arhivare legale.

De asemenea,

         consimt în mod expres şi neechivoc

         nu consimt

ca ulterior absolvirii, să fiu contactat prin telefon şi/sau email pentru monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, iar datele mele personale să fie prelucrate în interesul învăţământului (studii, raportări).

 

Nume şi prenume:

 

Dată:                                                                                              

                                                                                                                                Semnătură: