Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Criterii de selecţie

ANEXA 2

CRITERIILE DE SELECŢIE PENTRU ADMITEREA ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

 

Denumirea facultăţilor

Programul de studii/specializare - A/AP (Acreditat/ Autorizat provizoriu)

Durata studiilor - ani / număr credite

Criterii de selecţie - MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE

Ponderi

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie pe ultimul loc

Facultatea

de Istorie

şi Filologie

Istorie - A

3 ani

180 credite

Media la bacalaureat

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

Traducere şi interpretare (franceză-engleză)

Traducere şi interpretare (germană-engleză)

Facultatea de Ştiinţe

Economice

Economia, comerţului, turismului şi serviciilor

- A zi şi - A ID

3 ani

180 credite

Media la bacalaureat

100%

 

 

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Administrarea afacerilor

- A zi şi - A ID

Finanţe şi bănci - A

Contabilitate şi informatică de gestiune

- A zi şi - A ID

Marketing - A

Administrarea afacerilor

(în limba engleză)- AP

3 ani

180 credite

Proba de competenţă lingvistică - engleză

 

Media la bacalaureat

A/R

100%

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică - A

3 ani

180 credite

Media la bacalaureat

 

 

100%

 

 

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Măsurători terestre şi cadastru - A

4 ani

 240 credite

Media la bacalaureat

Electronică aplicată - A

4 ani

240 credite

Media la bacalaureat

Ingineria mediului - A

4 ani

240 credite

Media la bacalaureat

Informatică

(în limba engleză) - A

3 ani

180 credite

Proba de competenţă lingvistică - engleză

 

Media la bacalaureat

 

A/R

100%

 

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Inginerie urbană şi dezvoltare regională - AP

4 ani

240 credite

 

 

Media la bacalaureat

 

 

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Facultatea

de Drept

şi Ştiinţe Sociale

 

 

Drept - A

4 ani

240 credite

Media la bacalaureat

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Sociologie - A

3 ani

180 credite

Asistenţă socială - A

Administraţie publică - A

Terapie ocupaţională - A

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - A zi şi AP ID la Alba Iulia, AP ID la Deva

3 ani

180 credite

Media la bacalaureat

 

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Educaţie fizică şi sportivă - A

3 ani

180 credite

Media la bacalaureat

 

 

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului

 

Kinetoterapie şi motricitate specială - AP

3 ani

180 credite

Media la bacalaureat

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Facultatea

de Teologie Ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală - A

4 ani

240 credite

Interviu motivaţional

 

Media la bacalaureat

 

A/R

 

100%

 

a)nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba şi literatura română

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Muzică religioasă - A

3 ani

180 credite

Interviu motivaţional

 

Media la bacalaureat

 

A/R

 

100%

 

a)nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba şi literatura română

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Artă sacră - AP

3 ani

180 credite

Interviu motivaţional: verificarea aptitudinilor socio-umane şi evaluarea portofoliului de lucrări (5 lucrări in arta creionului si 5 lucrări in culoare).

 

Media la Bacalaureat

 

A/R

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

a)nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba şi literatura română

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.