Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
Admitere LICENŢĂ 2021-2022
Admitere MASTERAT 2021-2022
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Specializări LICENŢĂ - LOCURI SCOASE LA CONCURS - SEPTEMBRIE 2020

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Repartizarea locurilor pentru STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ADMITERE 2020-2021

Sesiunea SEPTEMBRIE 2020

 

 

Specializarea

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT, din care:

LOCURI CU TAXĂ,

din care

TOTAL

Taxa de studii /an

LEI

Număr de locuri   repartizate statistic

Locuri pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială

Număr de locuri pentru absolvenţii liceelor din mediul rural

Locuri pentru candidaţii de etnie romă

Învăţământ cu frecvenţă (ZI)

Învăţământ la distanţă

(ID)

 

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

9

 

3

 

38

-

50

2.000

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

7

 

3

 

38

-

48

2.200

Traducere şi interpretare (franceză-engleză)

10

1

4

 

19

-

34

2.000

Total

26

1

10

 

95

-

132

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

8

1

1

 

39

59

 

108

 

2.500

2.200 ID

 

Administrarea afacerilor

 3

 

1

 

38

52

 

94

2.500

2.200 ID

 

Finanţe şi Bănci

12

 

-

 

42

-

54

2.500

Contabilitate şi informatică de gestiune

 3

1

1

 

52

58

115

2.500

2.200 ID

 

Marketing

12

 

1

 

15

-

28

2.500

Administrarea afacerilor

(în limba engleză)

2

 

 

 

50

-

52

2.800

Total FSE

40

2

4

 

236

169

451

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

 12

 

 

 

44

-

56

2.600

Măsurători terestre şi cadastru

5

 

1

 

28

-

34

2.600

Electronică aplicată

8

1

2

 

22

-

33

2.600

Ingineria mediului

15

1

1

 

32

-

49

2.600

Informatică (în limba engleză)

6

 

 

 

25

-

31

3.000

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

13

 

1

 

3

-

17

2.600

Total FSEI

 59

2

5

 

154

-

220

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

-

1

2

-

21

-

24

2.500

Sociologie

-

-

2

1

23

-

26

2.400

Asistenţă socială

-

1

2

-

41

-

44

2.400

Administraţie publică

-

-

-

-

11

-

11

2.400

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

-

-

3

-

22

6 ALBA

16 DEVA

 

47

2.500

2.200 ID

Educaţie fizică şi sportivă

-

 

3

-

5

-

8

2.700

Kinetoterapie şi motricitate specială

-

1

4

1

3

-

9

2.700

Terapie ocupaţională

-

 

1

1

32

-

34

2.500

Total FDSS

-

3

17

3

158

22

203

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

12

1

6

 

48

-

67

2.200

Muzică religioasă

7

 

2

 

7

-

16

2.700

Artă sacră

17

 

2

 

2

-

21

2.500

Total FTO

36

1

10

 

57

 

104

 

Total UAB

 

161

 

9

46

3

700

191

1110