Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2019
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Specializări LICENŢĂ

Specializări

LICENŢĂ

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

(Învăţământ cu frecvenţă ZI

Locuri cu TAXĂ

(Învăţământ cu frecvenţă ZI)

Locuri cu TAXĂ

(Învăţământ la distanţă ID)

Taxă LEI / AN DE STUDIU

FACULTATEA DE

ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

20a

40

-

2.000 lei

Limba şi literatura română –

Limba şi literatura  engleză

20b

40

-

2.200 lei

Traducere şi interpretare

(engleză-franceză)

21c

21

-

2.000 lei

Total FIF

61

101

-

 

FACULTATEA DE 

ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

28d

40

75

2.500 lei

ID-2.200 lei

Administrarea afacerilor

26

40

75

2.500 lei

ID-2.200 lei

Finanţe şi Bănci

26

40

-

2.500 lei

Contabilitate şi informatică de gestiune

38e

55

75

2.500 lei

ID-2.200 lei

Marketing

26

19

-

2.500 lei

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

5

50

-

2.800 lei

Total FSE

149

244

225

 

FACULTATEA DE

ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

56f

64

-

2.600 lei

Măsurători terestre şi cadastru

24

30

-

2.600 lei

Electronică aplicată

35g

13

-

2.600 lei

Ingineria mediului

25h

30

-

2.600 lei

Informatică (în limba engleză)

6i

60

-

3.000 lei

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

20j

8

-

2.600 lei

Total FSEI

166

205

-

 

FACULTATEA DE

DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

41k

106

-

2.500 lei

Sociologie

20

25

-

2.400 lei

Asistenţă socială

20

50

-

2.400 lei

Administraţie publică

20

25

-

2.400 lei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

30

43

50*

  50**

2.500 lei

ID-2.200 lei

Educaţie fizică şi sportivă

37

13

-

2.700 lei

Kinetoterapie şi motricitate specială

37

13

-

2.700 lei

Terapie ocupaţională

20

39

-

2.500 lei

Total FDSS

225

314

50

 

FACULTATEA DE

TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

31l

60

-

2.200 lei

Muzică religioasă

22m

8

-

2.700 lei

Artă sacră

16

14

-

2.500 lei

Total FTO

69

82

-

 

Total UAB

670

946

275

 

Pentru oricare dintre specializările de mai sus, conform opţiunii candidatului, există 50 de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru absolvenţii de licee situate în mediul rural.

 

a– total 20 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 17 repartizate statistic si 3 locuri destinate formării cadrelor didactice

b– total 20 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 17 repartizate statistic si 3 locuri destinate formării cadrelor didactice

c– total 21 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 19 repartizate statistic si 2 locuri destinate formării cadrelor didactice

d– total 28 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 26 repartizate statistic, 1 loc pentru rromi si 1 loc destinat formării cadrelor didactice

e– total 38 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 37 repartizate statistic şi 1 loc destinat formării cadrelor didactice

f– total 56 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 52 repartizate statistic, 2 locuri pentru rromi şi 2 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

g– total 35 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 32 repartizate statistic şi 3 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

h– total 25 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 24 repartizate statistic şi 1 loc pentru rromi

i– total 6 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 0 repartizate statistic şi 6 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

j– total 20 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 2 repartizate statistic şi 18 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

k– total 41 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 40 repartizate statistic şi 1 loc pentru rromi

l– total 31 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 30 repartizate statistic si 1 loc destinat formării cadrelor didactice

m– total 22 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 21 repartizate statistic si 1 loc destinat formării cadrelor didactice

 

 

 

* Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, locuri la învăţământ la distanţă, locaţia Alba Iulia.

** Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, locuri la învăţământ la distanţă, locaţia Deva, admiterea se va face după apariţia Hotărârii de Guvern cu numărul de locuri aprobate.