Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere SEPTEMBRIE 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Specializări LICENŢĂ

Sesiunea SEPTEMBRIE 2019

ADMITERE 2019-2020

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

Specializări

LICENŢĂ

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

(Învăţământ cu frecvenţă ZI

Locuri cu TAXĂ

(Învăţământ cu frecvenţă ZI)

Locuri cu TAXĂ

(Învăţământ la distanţă ID)

Taxă LEI / AN DE STUDIU

FACULTATEA DE

ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

13a

20

-

2.000 lei

Limba şi literatura română –

Limba şi literatura  engleză

8b

20

-

2.200 lei

Traducere şi interpretare

(engleză-franceză)

9

20

-

2.000 lei

Total FIF

30

60

-

 

FACULTATEA DE 

ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

2

30

40

2.500 lei

ID-2.200 lei

Administrarea afacerilor

8

30

40

2.500 lei

ID-2.200 lei

Finanţe şi Bănci

9

30

-

2.500 lei

Contabilitate şi informatică de gestiune

2

40

30

2.500 lei

ID-2.200 lei

Marketing

11

15

-

2.500 lei

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

-

25

-

2.800 lei

Total FSE

32

170

110

 

FACULTATEA DE

ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

10c

40

-

2.600 lei

Măsurători terestre şi cadastru

3

30

-

2.600 lei

Electronică aplicată

9

18

-

2.600 lei

Ingineria mediului

15

20

-

2.600 lei

Informatică (în limba engleză)

6d

20

-

3.000 lei

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

8e

8

-

2.600 lei

Total FSEI

51

136

-

 

FACULTATEA DE

DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

14

11

-

2.500 lei

Sociologie

5

15

-

2.400 lei

Asistenţă socială

-

25

-

2.400 lei

Administraţie publică

-

12

-

2.400 lei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

5

26

1 (Alba Iulia)

50 (Deva)

2.500 lei

ID-2.200 lei

Educaţie fizică şi sportivă

-

-

-

2.700 lei

Kinetoterapie şi motricitate specială

-

1

-

2.700 lei

Terapie ocupaţională

8

15

-

2.500 lei

Total FDSS

32

105

51

 

FACULTATEA DE

TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

3f

20

-

2.200 lei

Muzică religioasă

8g

8

-

2.700 lei

Artă sacră

3

7

-

2.500 lei

Total FTO

14

35

-

 

Total UAB

159

506

161

 

Locuri disponibile pentru absolvenţii de licee situate în mediul rural - 6 locuri pentru specializările de mai sus, cu excepţia specializării Educaţie fizică şi sportivă

 

 

a– total 13 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 10 repartizate statistic si 3 locuri destinate formării cadrelor didactice

b– total 8 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 7 repartizate statistic si 1 loc destinat formării cadrelor didactice

c– total 10 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 7 repartizate statistic si 3 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

d– total 6 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 6 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

e– total 8 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 2 repartizate statistic şi 6 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

f– total 3 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 2 repartizate statistic şi 1 loc destinat formării cadrelor didactice

g– total 8 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 7 repartizate statistic si 1 loc destinat formării cadrelor didactice