Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2019
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Specializări MASTERAT

 

Specializări

MASTER

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

Locuri cu TAXĂ

Taxă LEI / AN DE STUDIU

FACULTATEA DE

ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

9

40

2.200 lei

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

8

40

2.200 lei

Literatură şi cultură românească

în context european

8

40

2.200 lei

Limbă, literatură şi cultură engleză

în context european

(English Language, Literature and Culture in the European Context)

11a

40

2.200 lei

Total FIF

36

160

 

FACULTATEA DE 

ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

9b

40

2.600 lei

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

10

40

2.600 lei

Administrarea dezvoltării regionale durabile

9c

27

2.600 lei

Administrarea afacerilor/Business Administration

(în limba engleză)

5d

20

3.000 lei

Administrarea afacerilor în comerţ,

turism şi servicii

9e

27

2.600 lei

Fiscalitate şi management financiar

10f

20

2.600 lei

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

-

17

2.600 lei

Marketing şi promovarea vânzărilor

10g

38

2.600 lei

Total FSE

62

229

 

FACULTATEA DE

ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale

şi management imobiliar

11h

39

2.600 lei

Programare avansată şi baze de date

16i

33

2.600 lei

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

10j

30

2.600 lei

Sisteme electronice inteligente avansate

13k

16

2.600 lei

Total FSEI

50

118

 

FACULTATEA DE

DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

16l

70

2.600 lei

Ştiinţe penale şi criminalistică

10

50

2.600 lei

Asistenţă managerială în sectoarele

public şi privat

10m

30

2.600 lei

Management educaţional

9

41

2.600 lei

Psihopedagogia educaţiei timpurii

şi a şcolarităţii mici

9

40

2.600 lei

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale

şi de sănătate

10n

40

2.600 lei

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

10o

60

2.600 lei

Total FDSS

74

331

 

FACULTATEA DE

TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

12p

60

2.500 lei

Mediere interculturală şi interreligioasă

11

40

2.500 lei

Total FTO

23

100

 

Total UAB

245

938

 

 

a– total 11 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 10 repartizate statistic si 1 loc pentru rromi

b– total 9 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 7 repartizate statistic şi 2 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

c– total 9 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 8 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

d– total 5 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 4 repartizate statistic si 1 loc pentru rromi

e– total 9 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 8 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

f– total 10 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 9 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

g– total 10 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 9 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

h– total 11 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 10 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

i– total 16 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 13 repartizate statistic, 1 loc pentru rromi şi 2 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

j– total 10 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 9 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

k– total 13 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 12 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

l– total 16 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 12 repartizate statistic, 1 loc pentru rromi şi 3 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

m– total 10 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 9 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

n– total 10 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 9 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

o– total 10 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 9 repartizate statistic şi 1 loc pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

p– total 12 locuri finanţate de la bugetul de stat, din care 11 repartizate statistic si 1 loc pentru rromi