Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere SEPTEMBRIE 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Specializări MASTERAT

Sesiunea SEPTEMBRIE 2019

ADMITERE 2019-2020

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Specializări

MASTER

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

Locuri cu TAXĂ

Taxă LEI / AN DE STUDIU

FACULTATEA DE

ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

5

15

2.200 lei

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

1

15

2.200 lei

Literatură şi cultură românească

în context european

1

15

2.200 lei

Limbă, literatură şi cultură engleză

în context european

(English Language, Literature and Culture in the European Context)

2

15

2.200 lei

Total FIF

9

60

 

FACULTATEA DE 

ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

-

25

2.600 lei

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

-

25

2.600 lei

Administrarea dezvoltării regionale durabile

-

20

2.600 lei

Administrarea afacerilor/Business Administration

(în limba engleză)

-

10

3.000 lei

Administrarea afacerilor în comerţ,

turism şi servicii

-

20

2.600 lei

Fiscalitate şi management financiar

4

20

2.600 lei

Marketing şi promovarea vânzărilor

-

20

2.600 lei

Total FSE

4

140

 

FACULTATEA DE

ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale

şi management imobiliar

-

20

2.600 lei

Programare avansată şi baze de date

-

25

2.600 lei

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

2

20

2.600 lei

Sisteme electronice inteligente avansate

4

16

2.600 lei

Total FSEI

6

81

 

FACULTATEA DE

DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

-

34

2.600 lei

Ştiinţe penale şi criminalistică

-

34

2.600 lei

Asistenţă managerială şi administrativă

-

26

2.600 lei

Management educaţional

2

7

2.600 lei

Psihopedagogia educaţiei timpurii

şi a şcolarităţii mici

-

9

2.600 lei

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale

şi de sănătate

-

30

2.600 lei

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

-

30

2.600 lei

Total FDSS

2

170

 

FACULTATEA DE

TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

1

20

2.500 lei

Mediere interculturală şi interreligioasă

1

20

2.500 lei

Total FTO

2

40

 

Total UAB

23

491

 

Locuri disponibile pentru candidaţii de etnie rromă - 1 loc pentru Specializarea Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană.