Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere SEPTEMBRIE 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Documente pentru ÎNMATRICULARE

IMPORTANT!

 

Nu se percepe taxă de înmatriculare pentru nicio categorie de candidaţi admişi. 

 

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget prin granturi de studii au obligaţia capână la data de  2 august 2019 în prima sesiune de admiterepotrivit calendarului admiterii, să completeze Contractul de studii în vederea înmatriculării ca studenţi la programul de studii şi facultatea la care au fost admişi şi depun dosarul cu documentele menţionate la Art. 8 alin. (4). 

 

- Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă completează Contractul de studii în vederea înmatriculării şi depun dosarul cu documentele menţionate la Art. 8 alin. (4), până la 23 august 2019 în prima sesiune de admitere şi până la data de 27 septembrie 2019 pentru cea de a doua sesiune de admitere, dar au şi obligaţia să achite prima tranşă a taxei de studii, respectiv a patra parte din aceasta la data înmatriculării.

 

-  Candidaţii declaraţi admişi care nu îndeplinesc aceste condiţii prevăzute la aliniatele 1 şi 2 în prima sesiune de admitere, pierd calitatea de admis, iar locurile vacantate în acest mod se scot la concurs în sesiunea septembrie. La data de 23 august 2019 inclusiv, prima sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată.

-  La înmatriculare, după ce au fost declaraţi admişi, candidaţii declaraţi admişi fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă, trebuie să depună în dosarul personal la universitate diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original. 

 

 

DOSARUL candidaţilor declaraţi admişi fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă va conţine următoarele documente pentru înmatriculare:


-   Diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original;

 

Supliment la diplomă de licenţă (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

 

-   Diploma de bacalaureat (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

 

-   Cartea de identitate în copie xerox;

 

-   Certificatul de naştere (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

 

-   Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

 

-  Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar al universităţii sau medicul de familie;

 

-   Binecuvântarea ierarhului (în cazul specializărilor teologice);

 

-   2 fotografii dimensiune 3/4;

 

-   dosar tip plic.


-  diploma de master (copie xerox pentru studenţii care au mai absolvit o specializare de master)

 

-   adeverinţă de la facultatea unde a absolvit un alt program de masterat, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă) şi forma de învăţământ (zi sau FR) şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).