Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
PROCESUL DE ADMITERE ONLINE


 

EXTRAS DIN

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021

PROCESUL DE ÎNSCRIERE ONLINE


(3) Modulul de Admitere on-line poate fi accesat de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop/laptop/tabletă/telefon mobil care are acces la reţeaua Internet şi la browserul de navigare updatat (recomandat Google Chrome)

(4) Paşii modulului de Admitere on-line sunt făcuţi publici prin afişare pe site-ul universităţii la adresa https://admitereonline.uab.ro/. Securitatea conexiunii este asigurată de un sistem de criptare de tip SSL. Pentru a beneficia de securitate extinsă se recomandă:

- utilizarea conexiunilor sigure la reţeaua Internet, evitând conexiunile wireless de tip public

- utilizarea unui program antivirus actualizat

- utilizarea unui sistem de operare licenţiat şi a unor programe software licenţiate

- tastarea adresei platformei (modulului) direct în câmpul adresă de la browser, evitând accesarea de pagini afişate de motoare de căutare

- verificarea existenţei particulei https imediat după intrarea pe site: https://admitereonline.uab.ro/

(5) Procedura de înscriere on-line este descrisă în Procedura operaţională SEAQ_PO_F_04 privind procesul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă şi masterat în sistem online şi exemplificată în Ghidul candidatului pentru înscrierea on-line şi cuprinde următorii paşi:

     ICrearea unui cont de acces în aplicaţie prin introducerea elementelor de autentificare personală (nume, prenume şi adresă de email validă şi transcrierea codului Captcha, variantă alfanumerică pentru a se evita crearea automată de conturi în scop maliţios. Pe adresa de email introdusă candidatul va primi un link din partea aplicaţiei care validează accesul la cont. Pe această adresă de e-mail candidatul va primi ulterior alte informaţii privind status-ul dosarului.

Numai utilizatorii care şi-au creat un cont la nivelul platformei de admitere online vor putea accesa şi depune dosare online.

     II. După activarea contului se accesează platforma de admitere on-line pentru depunerea dosarelor de concurs, completând credenţialele declarate în momentul creării contului. (adresă de email şi parola declarată)

     III. Selecţia sesiunii. Se alege din listă sesiunea de licenţă la care candidatul doreşte să se înscrie şi îşi asumă declaraţiile pe proprie răspundere privind datele completate în platformă. Se vizualizează şi bifează declaraţiile prin care candidatul îşi asumă corectitudinea, completitudinea şi conformitatea informaţiilor declarate online pe platformă, plus condiţiile impuse prin Metodologia admiterii. Este un pas obligatoriu, fără de care nu se poate continua înscrierea. Aceste declaraţii vor fi asociate contului de candidat. După bifarea şi salvarea declaraţiilor pe proprie răspundere sistemul va deschide fereastra pentru selectarea facultăţilor şi a programelor de studiu care intră în concurs în sesiunea selectată.

IV. Selecţia facultăţii şi specializării. Se selectează facultatea şi concursul, programul de studiu) la care doreşte să participe. În cadrul unui program de studiu se poate opta pentru una sau ambele forme de finanţare.

V. Se accesează Fişa de înscriere on-line şi se completează următoarele seturile de date:

a) Datele personale de tip nume, prenume, prenumele tatălui/mamei, CNP, număr de telefon, adresă de email.

b) Datele personale referitoare la adresa de domiciliu stabil, locul naşterii, data naşterii, informaţii despre actul de identitate. Aplicaţia nu va permite trecerea la următorul pas dacă actul de identitate nu se află în perioada de valabilitate.

c) Datele personale privind starea civilă şi informaţii despre situaţii speciale (orfan de un părinte, de ambii părinţi, provenit din aşezăminte sociale, familie monoparentală, persoană cu dizabilităţi).

d) Introducerea informaţiilor despre studiile liceale absolvite şi după caz, alte studii universitare absolvite cu sau fără diplomă de licenţă.

e) Alegerea opţiunilor. Candidatul va trebui să selecteze programul(ele) de studiu la care doreşte să se înscrie, proba de concurs (dacă este cazul) şi tipul de loc pentru care candidează (buget/taxă), stabilind ierarhia opţiunilor pentru fiecare program de studiu.

 f) Încărcarea documentelor specifice. La acest pas se încarcă la nivelul platformei actele în format electronic (.pdf; .jpeg) cu o dimensiune de maxim 3 Mb.

g) Plata taxei de admitere. Plata se face on-line sau se încarcă documentul justificativ a achitării taxei, dacă candidatul a ales deja să plătească prin alta metoda de plata. Dacă se încadrează în categoria candidaţilor scutiţi de taxa  de înscriere, va trebui încărcat documentul justificativ pe baza căruia are această facilitate.

h) Completarea declaraţiilor pe propria răspundere asumate de candidat prin bifare individuală şi trimiterea dosarului spre validare de către comisia de admitere.

VI. Statusul dosarului din acest moment, este Dosar în aşteptare, atât din punct de vedere financiar, cât şi al documentelor ataşate acestuia:În această etapă:

candidatul va putea vizualiza, salva şi lista fişa de înscriere on-line, direct din contul său, creat pe platforma de înscriere on-line la admitere;

- candidatul va primi pe adresa de email, declarată la crearea contului, confirmarea automată din partea sistemului privind preluarea dosarului, precum şi fişa de înscriere on-line, generată conform formatului utilizat la nivelul aplicaţiei.

- din momentul în care candidatul a trimis dosarul electronic către validare, Universitatea, prin comisiile de admitere are acces la datele declarate pentru a efectua verificările necesare în vederea înscrierii. Universitatea va avea acces la Sistemul informatic integrat al Învăţământului din România pentru validarea celor declarate de candidat.

VII. Validarea dosarului. Candidatul va fi notificat atât prin emailul declarat cât şi prin contul din aplicaţie referitor la starea dosarului:

- dacă dosarul necesită modificări (ex. un document nu este lizibil) candidatul va primi un mesaj în care se menţionează motivul invalidării;

- dacă totul este corespunzător iar dosarul a fost validat atât financiar cât şi din punctul de vedere al documentelor încărcate, candidatul va putea vizualiza, salva şi lista legitimaţia de concurs, direct din contul creat pe platforma de admitere on-line sau din emailul primit pe adresa declarată.

  (6) Persoanele care au parcurs procedura de înscriere dobândesc calitatea de candidaţi la admitere. Calitatea de admis, respectiv cea ulterioară de student-masterand, se dobândeşte pe baza procedurilor de selecţie, departajare, respectiv înmatriculare specificate în prezentul Regulament, în limita numărului de locuri disponibile pentru fiecare specializare şi formă de învăţământ.

(7) Completarea Fişei de înscriere la concursul de admitere echivalează cu recunoaşterea, de către candidaţi, a faptului că au cunoştinţă despre prevederile prezentului Regulament şi se obligă să le respecte. Orice contestaţie ulterioară nu se poate raporta decât la aceste prevederi sau la criteriile generale specifice reglementărilor legale.