Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Criterii de selecţie

Anexa nr. 2 - criteriile de selecţie pentru admiterea în ciclul de studii universitare de master în anul universitar 2021-2022

 

CRITERIILE DE ADMITERE

pentru admiterea în ciclul de studii universitare de MASTER în anul universitar 2021-2022

 

Nr.

crt.

Programul de masterat acreditat

Durata studiilor

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

LOCURI CU TAXĂ

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie pe ultimul loc

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

 

1.

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

4 semestre

1.    Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licenţă

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%)

 

 +

 

2. Medie examen de licenţă

(pondere 50%)

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licenţă)

(pondere 50%)

 

+

 

2. Medie examen de licenţă (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licenţă - Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

2.

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

4 semestre

3.

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

4.

Limbă, literatură şi cultură

engleză în context european / English Language, Literature and Culture in the

European Context (în limba engleză)

4 semestre

2.    Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licenţă

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%)

 

 +

 

2. Medie examen de licenţă (pondere 50%)

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licenţă)

(pondere 50%)

 

+

 

2. Medie examen de licenţă (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licenţă - Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

 

1.

Auditul şi controlul agenţilor economici

4 semestre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medie examen de licenţă

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medie examen de licenţă 100%

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licenţă - Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

2.

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

3.

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

4.

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

4 semestre

5.

Fiscalitate şi management financiar

4 semestre

6.

Marketing şi promovarea vânzărilor

4 semestre

7.

Administrarea afacerilor / Business Administration (în limba engleză)

4 semestre

8.

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

4 semestre

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

 

1.

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

4 semestre

 

 

 

 

 

 

 

 

Medie examen de licenţă

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medie examen de licenţă 100%

 

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licenţă - Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

2.

Programare avansată şi baze de date

4 semestre

3.

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

4 semestre

4.

Sisteme electronice inteligente avansate

4 semestre

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

 

1.

Instituţii de drept privat

2 semestre

3.    Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licenţă

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%)

 

+


2. Medie examen de licenţă (pondere 50%)

 

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licenţă)

(pondere 50%)

 

+

 

2. Medie examen de licenţă (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licenţă - Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

2.

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

3.

Asistenţă managerială şi administrativă

4 semestre

4.

Management educaţional

4 semestre

5.

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

6.

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

4 semestre

7.

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

1.

Teologie comparată

4 semestre

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licenţă)

(pondere 50%)

 

+


2. Medie examen de licenţă (pondere 50%)

 

 

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licenţă)

(pondere 50%)

 

+

 

2. Medie examen de licenţă (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licenţă - Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

2.

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre

3. Muzică religioasă şi folclor muzical 4 semestre