Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 

Rezultate SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2017

Studiile universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2017 - 2018

candidaţi români de pretutindeni

   Românii de pretutindeni, înscrişi la programele universitare de licenţă şi masterat, indiferent de anul academic în care au fost admişi, care la finalizarea anului universitar întrunesc numărul minim de credite transferabile aprobat de senatul UAB şi prevăzut în Regulamentul activităţii studenţilor, îşi pot menţine finanţarea iniţială cu condiţia promovării anului universitar.

Specializări LICENŢĂ

REPUBLICA MOLDOVA CU BURSĂ

REPUBLICA MOLDOVA FĂRĂ BURSĂ

.

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

0

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

0

0

Traducere şi interpretare

Rezultate

0

Arheologie (în limba engleză)

0

0

 

FACULTATEA DEŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

0

0

Administrarea afacerilor

Rezultate

0

Finanţe şi Bănci

0

0

Contabilitate şi informatică de gestiune

Rezultate

0

Marketing

Rezultate

0

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

0

0

 

FACULTATEA DEŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

Rezultate

0

Măsurători terestre şi cadastru

0

0

Electronică aplicată

0

0

Ingineria mediului

0

0

Informatică ( în limba engleză)

0

0

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Rezultate

0

Sociologie

0

0

Asistenţă socială

0

0

Administraţie publică

Rezultate

0

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

0

0

Educaţie fizică şi sportivă

0

0

Kinetoterapie şi motricitate specială

0

0

Terapie ocupaţională

0

0

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

0

Muzică religioasă

0

0

 

Lista aprobari de scolarizare IULIE 2017 RDP - LICENTA