Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2017
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2017
Admitere LICENŢĂ 2017-2018
Admitere MASTERAT 2017-2018
Admitere DOCTORAT 2017-2018
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini

Rezultate SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2017

Studiile universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2017 - 2018

candidaţi români de pretutindeni

 

1.      UAB poate redistribui locurile alocate iniţial pe ţări, care au rămas neocupate în urma organizării concursului de admitere, în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi la concurs;

2.      În cazul în care, UAB are mai mulţi candidaţi decât numărul de locuri alocate, poate solicita MEN suplimentarea numărului de locuri, cu respectarea capacităţii de şcolarizare. Suplimentarea se va realiza în funcţie de numărul de locuri rămase disponibile;

3.      Românii de pretutindeni, înscrişi la programele universitare de licenţă şi masterat, indiferent de anul academic în care au fost admişi, care la finalizarea anului universitar întrunesc numărul minim de credite transferabile aprobat de senatul UAB şi prevăzut în Regulamentul activităţii studenţilor, îşi pot menţine finanţarea iniţială cu condiţia promovării anului universitar.


Specializări LICENŢĂ

REPUBLICA MOLDOVA CU BURSĂ

UCRAINA

CU BURSĂ

REPUBLICA MOLDOVA

CONT PROPRIU IN LEI

.

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

Rezultate

0

0

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

Rezultate

0

0

Traducere şi interpretare

Rezultate

0

0

Arheologie (în limba engleză)

0

0

0

 

FACULTATEA DEŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Rezultate

0

0

Administrarea afacerilor

Rezultate

0

Rezultate

Finanţe şi Bănci

Rezultate

0

0

Contabilitate şi informatică de gestiune

Rezultate

0

Rezultate

Marketing

Rezultate

0

0

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

0

0

0

 

FACULTATEA DEŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

Rezultate

0

0

Măsurători terestre şi cadastru

0

0

0

Electronică aplicată

0

0

0

Ingineria mediului

0

0

0

Informatică ( în limba engleză)

0

0

0

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Rezultate

0

Rezultate

Sociologie

0

0

0

Asistenţă socială

0

0

0

Administraţie publică

0

0

0

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

0

0

0

Educaţie fizică şi sportivă

0

0

0

Kinetoterapie şi motricitate specială

0

0

0

Terapie ocupaţională

0

0

0

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

0

Rezultate

0

Muzică religioasă

0

0

0