Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018
Admitere LICENŢĂ 2018-2019
Admitere MASTERAT 2018-2019
Admitere DOCTORAT 2018-2019
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini

Admisi SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2018

locuri / granturi de studii FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT pentru românii de pretutindeni,

în vederea admiterii la ciclul de studii universitare de licenţă în anul universitar 2018-2019

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

AN UNIVERSITAR 2018-2019

LOCURI CANDIDAŢI

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI CU BURSĂ

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ

ROMANI DE PRETUTINDENI / DIASPORA

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Admisi

 

Administrarea afacerilor

Admisi

Admisi
Admisi

Contabilitate şi informatică de gestiune

Admisi

 

Marketing

 

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

Admisi

 

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Admisi