Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2017
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2017
Admitere LICENŢĂ 2017-2018
Admitere MASTERAT 2017-2018
Admitere DOCTORAT 2017-2018
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini

Rezultate SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2017

Studiile universitare de MASTER în anul universitar 2017 - 2018

candidaţi români de pretutindeni

 

1.      UAB poate redistribui locurile alocate iniţial pe ţări, care au rămas neocupate în urma organizării concursului de admitere, în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi la concurs;

2.      În cazul în care, UAB are mai mulţi candidaţi decât numărul de locuri alocate, poate solicita MEN suplimentarea numărului de locuri, cu respectarea capacităţii de şcolarizare. Suplimentarea se va realiza în funcţie de numărul de locuri rămase disponibile;

3.      Românii de pretutindeni, înscrişi la programele universitare de licenţă şi masterat, indiferent de anul academic în care au fost admişi, care la finalizarea anului universitar întrunesc numărul minim de credite transferabile aprobat de senatul UAB şi prevăzut în Regulamentul activităţii studenţilor, îşi pot menţine finanţarea iniţială cu condiţia promovării anului universitar.

 

 

Programul de MASTER

Candidaţi români de pretutindeni REP MOLDOVA

CU BURSĂ

FĂRĂ BURSĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

0

0

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

0

0

Literatură şi cultură românească în context european

0

0

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

Rezultate

0

 

FACULTATEA DEŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

Rezultate

Rezultate

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

0

0

Administrarea dezvoltării regionale durabile

0

0

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

0

0

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

Rezultate

0

Marketing şi promovarea vânzărilor

0

0

 

FACULTATEA DEŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

0

Rezultate

Programare avansată şi baze de date

Rezultate

Rezultate

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

0

0

Sisteme electronice inteligente avansate

0

Rezultate

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

Rezultate

Rezultate

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

0

0

Management educaţional

0

0

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

0

0

Ştiinţe penale şi criminalistică

0

0

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

0

0

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

Rezultate

Rezultate

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

0

0

Mediere interculturală şi interreligioasă

0

0