Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 

Rezultate SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2017

Studiile universitare de MASTER în anul universitar 2017 - 2018

candidaţi români de pretutindeni

Românii de pretutindeni, înscrişi la programele universitare de licenţă şi masterat, indiferent de anul academic în care au fost admişi, care la finalizarea anului universitar întrunesc numărul minim de credite transferabile aprobat de senatul UAB şi prevăzut în Regulamentul activităţii studenţilor, îşi pot menţine finanţarea iniţială cu condiţia promovării anului universitar.

Programul de MASTER

Candidaţi români de pretutindeni REP MOLDOVA

CU BURSĂ

FĂRĂ BURSĂ

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

0

Rezultate

Lista aprobari de scolarizare IULIE 2017 RDP - MASTER