Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere SEPTEMBRIE 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini

Lista candidaţilor admisi la studiile universitare de LICENŢĂ

în anul universitar 2019 - 2020 candidaţi

Formare cadre didactice

SESIUNEA IULIE 2019

Specializarea

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

(Învăţământ cu frecvenţă ZI

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Limba şi literatura română – Limba şi literatura  engleză

Rezultate

Traducere şi interpretare (engleză-franceză)

Rezultate

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Rezultate

Contabilitate şi informatică de gestiune

Rezultate