Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere SEPTEMBRIE 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini

Lista candidaţilor admisi la studiile universitare de LICENŢĂ

în anul universitar 2019 - 2020 candidaţi Români

SESIUNEA IULIE 2019

Specializarea

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

(Învăţământ cu frecvenţă ZI

Locuri cu TAXĂ

(Învăţământ cu frecvenţă ZI)

Locuri cu TAXĂ

(Învăţământ la distanţă ID)

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

Rezultate

Rezultate

-

Limba şi literatura română – Limba şi literatura  engleză

Rezultate

Rezultate

-

Traducere şi interpretare (engleză-franceză)

Rezultate

Rezultate

-

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Rezultate

 

Rezultate

Administrarea afacerilor

Rezultate

Rezultate

Rezultate

Finanţe şi Bănci

Rezultate

Rezultate

-

Contabilitate şi informatică de gestiune

Rezultate

Rezultate

Rezultate

Marketing

Rezultate

Rezultate

-

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

 

Rezultate

-

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

Rezultate

Rezultate

-

Măsurători terestre şi cadastru

Rezultate

Rezultate

-

Electronică aplicată

Rezultate

 

-

Ingineria mediului

Rezultate

Rezultate

-

Informatică (în limba engleză)

Rezultate

Rezultate

-

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

Rezultate

Rezultate

-

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Rezultate

Rezultate

-

Sociologie

Rezultate

Rezultate

-

Asistenţă socială

Rezultate

Rezultate

-

Administraţie publică

Rezultate

Rezultate

-

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Rezultate

Rezultate

Rezultate

Educaţie fizică şi sportivă

Rezultate

Rezultate

-

Kinetoterapie şi motricitate specială

Rezultate

Rezultate

-

Terapie ocupaţională

Rezultate

Rezultate

-

Lista candidatilor in asteptare - FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

Rezultate

Rezultate

-

Muzică religioasă

Rezultate

 

-

Artă sacră

Rezultate

Rezultate

-