Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere SEPTEMBRIE 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini

Lista candidaţilor admisi la studiile universitare de LICENŢĂ

în anul universitar 2019 - 2020

candidaţi Rromi

SESIUNEA IULIE 2019

Specializarea

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

(Învăţământ cu frecvenţă ZI

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Rezultate

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Asistenţă socială

Rezultate

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Rezultate

Educaţie fizică şi sportivă

Rezultate