Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2019
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini

Lista candidaţilor admisi la studiile universitare de MASTER

în anul universitar 2019 - 2020 candidaţi Români

SESIUNEA IULIE 2019

SPECIALIZAREA

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

Locuri cu TAXĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

Rezultate

Rezultate

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

Rezultate

 

Literatură şi cultură românească în context european

Rezultate

Rezultate

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european (English Language, Literature and Culture in the European Context)

Rezultate

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

Rezultate

Rezultate

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

Rezultate

Rezultate

Administrarea dezvoltării regionale durabile

Rezultate

Rezultate

Administrarea afacerilor/Business Administration (în limba engleză)

Rezultate

Rezultate

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

Rezultate

Rezultate

Fiscalitate şi management financiar

Rezultate

 

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

-

Rezultate

Marketing şi promovarea vânzărilor

Rezultate

Rezultate

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

Rezultate

Rezultate

Programare avansată şi baze de date

Rezultate

Rezultate

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

Rezultate

Rezultate

Sisteme electronice inteligente avansate

Rezultate

Rezultate

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

Rezultate

Rezultate

Ştiinţe penale şi criminalistică

Rezultate

Rezultate

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

Rezultate

Rezultate

Management educaţional

Rezultate

Rezultate

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

Rezultate

Rezultate

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

Rezultate

Rezultate

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

Rezultate

Rezultate

Lista candidatilor respinsi - FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

Rezultate

Rezultate

Mediere interculturală şi interreligioasă

Rezultate

Rezultate