Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere SEPTEMBRIE 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini

Lista candidaţilor admisi la studiile universitare de MASTER

în anul universitar 2019 - 2020

candidaţi Rromi

SESIUNEA IULIE 2019

SPECIALIZAREA

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

Rezultate