Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere SEPTEMBRIE 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini

Lista candidaţilor români de pretutindeni admişi la studii universitare de licenţă pe locuri

FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT,

sesiunea de admitere Iulie 2019

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

AN UNIVERSITAR 2019-2020

LOCURI CANDIDAŢI

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI CU BURSĂ

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Traducere şi interpretare

Admisi

 

 

FACULTATEA DEŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Admisi

Administrarea afacerilor

Admisi

Finanţe şi Bănci

Admisi

Contabilitate şi informatică de gestiune

Admisi

Marketing

Admisi

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

Admisi

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Admisi

Sociologie

Admisi

Asistenţă socială

Admisi

Administraţie publică

Admisi

Terapie ocupaţională

 

 

Lista candidatilor români de pretutindeni în aşteptare la concursul de admitere, sesiunea Iulie 2019