Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
LISTE FINALE DE ADMITERE DUPĂ REDISTRIBUIRE
Admitere LICENŢĂ 2020-2021
Admitere MASTERAT 2020-2021
Admitere DOCTORAT 2020-2021
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini

LISTA CANDIDAŢILOR ADMISI LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021, CANDIDAŢI ROMÂNI DE PRETUTINDENI - SESIUNEA IULIE 2020

 

VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI ÎN CONTUL DUMNEAVOASTRĂ DE CANDIDAT ID-UL DOSARULUI, CARE ESTE AFIŞAT PE FIŞA DE ÎNSCRIERE ŞI PE LEGITIMAŢIA DE CONCURS.

 

ID-UL DE DOSAR REPREZINTĂ CODUL DUMNEAVOASTRĂ DE IDENTIFICARE PE LISTELE DE ADMITERE.

 

SPECIALIZAREA

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI CU BURSĂ

(Învăţământ cu frecvenţă ZI)

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ

(Învăţământ cu frecvenţă ZI)

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

Rezultate

-

Literatură şi cultură românească în context european

Rezultate

Rezultate

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european (English Language, Literature and Culture in the European Context)

Rezultate

Rezultate

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

Rezultate

Rezultate

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

Rezultate

-

Administrarea dezvoltării regionale durabile

Rezultate

Rezultate

Administrarea afacerilor/Business Administration (în limba engleză)

Rezultate

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

Rezultate

Rezultate

Fiscalitate şi management financiar

Rezultate

Rezultate

Marketing şi promovarea vânzărilor

Rezultate

Rezultate

Lista candidaţilor admişi în aşteptare la Facultatea de Ştiinţe Economice

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Programare avansată şi baze de date

Rezultate

Rezultate

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

Rezultate

-

Ştiinţe penale şi criminalistică

-

Rezultate

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

Rezultate

-

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

Rezultate

-

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Mediere interculturală şi interreligioasă

Rezultate

-