Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
LISTE FINALE DE ADMITERE DUPĂ REDISTRIBUIRE
Admitere LICENŢĂ 2020-2021
Admitere MASTERAT 2020-2021
Admitere DOCTORAT 2020-2021
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021, CANDIDAŢI ROMÂNI DE PRETUTINDENI - SESIUNEA IULIE 2020

 

VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI ÎN CONTUL DUMNEAVOASTRĂ DE CANDIDAT ID-UL DOSARULUI, CARE ESTE AFIŞAT PE FIŞA DE ÎNSCRIERE ŞI PE LEGITIMAŢIA DE CONCURS.

 

ID-UL DE DOSAR REPREZINTĂ CODUL DUMNEAVOASTRĂ DE IDENTIFICARE PE LISTELE DE ADMITERE.

 

Specializarea

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI CU BURSĂ

(Învăţământ cu frecvenţă ZI)

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ

(Învăţământ cu frecvenţă ZI)

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

Rezultate

-

Limba şi literatura română – Limba şi literatura  engleză

Rezultate

-

Traducere şi interpretare (engleză-franceză)

Lista candidaţilor admişi în aşteptare la Facultatea de Istorie şi Filologie

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Rezultate

Rezultate

Administrarea afacerilor

Rezultate

Rezultate

Finanţe şi Bănci

Rezultate

Rezultate

Contabilitate şi informatică de gestiune

Rezultate

Rezultate

Marketing

Rezultate

Rezultate

Lista candidaţilor admişi în aşteptare la Facultatea de Ştiinţe Economice

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

Rezultate

Rezultate

Electronică aplicată

Rezultate

Rezultate

Lista candidaţilor admişi în aşteptare la Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Rezultate

Rezultate

Sociologie

Rezultate

Rezultate

Asistenţă socială

Rezultate

-

Administraţie publică

Rezultate

Rezultate

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Rezultate

-

Kinetoterapie şi motricitate specială

Rezultate

Rezultate

Terapie ocupaţională

Rezultate

Rezultate

Lista candidaţilor admişi în aşteptare la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

Rezultate