Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2021
Admitere LICENŢĂ 2021-2022
Admitere MASTERAT 2021-2022
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Rezultate admitere

Lista candidaţilor admişi la studiile universitare de LICENŢĂ

în anul universitar 2021 - 2022, CANDIDAŢI ROMÂNI DE PRETUTINDENI - SESIUNE IULIE 2021

VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI ÎN CONTUL DUMNEAVOASTRĂ DE CANDIDAT ID-UL DOSARULUI, CARE ESTE AFIŞAT PE FIŞA DE ÎNSCRIERE ŞI PE LEGITIMAŢIA DE CONCURS.

ID-UL DE DOSAR REPREZINTĂ CODUL DUMNEAVOASTRĂ DE IDENTIFICARE PE LISTELE DE ADMITERE.

Specializarea

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI CU BURSĂ

(Învăţământ cu frecvenţă ZI)

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ

(Învăţământ cu frecvenţă ZI)

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie Rezultate
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză Rezultate Rezultate
Traducere şi interpretare (engleză-franceză) Rezultate

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor Rezultate Rezultate
Administrarea afacerilor Rezultate Rezultate
Finanţe şi bănci Rezultate Rezultate
Contabilitate şi informatică de gestiune Rezultate Rezultate
Marketing Rezultate Rezultate

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică Rezultate Rezultate
Electronică aplicată Rezultate Rezultate

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept Rezultate
Sociologie Rezultate Rezultate
Asistenţă socială Rezultate Rezultate
Administraţie publică Rezultate Rezultate
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Kinetoterapie şi motricitate specială Rezultate Rezultate
Terapie ocupaţională Rezultate

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală Rezultate