Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
Admitere LICENŢĂ 2021-2022
Admitere MASTERAT 2021-2022
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022, CANDIDAŢI ROMÂNI - SESIUNEA IULIE 2021

 

VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI ÎN CONTUL DUMNEAVOASTRĂ DE CANDIDAT ID-UL DOSARULUI, CARE ESTE AFIŞAT PE FIŞA DE ÎNSCRIERE ŞI PE LEGITIMAŢIA DE CONCURS.

 

ID-UL DE DOSAR REPREZINTĂ CODUL DUMNEAVOASTRĂ DE IDENTIFICARE PE LISTELE DE ADMITERE.

 

Specializarea

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

(Învăţământ cu frecvenţă ZI)

Locuri cu TAXĂ

(Învăţământ cu frecvenţă ZI)

Locuri cu TAXĂ

(Învăţământ la distanţă ID)

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

Rezultate

Rezultate

-

Limba şi literatura română – Limba şi literatura  engleză

Rezultate

-

-

Traducere şi interpretare (engleză-franceză)

Rezultate

Rezultate

-

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Rezultate

-

Rezultate

Administrarea afacerilor

Rezultate

Rezultate

Rezultate

Finanţe şi Bănci

Rezultate

Rezultate

-

Contabilitate şi informatică de gestiune

Rezultate

Rezultate

Rezultate

Marketing

Rezultate

-

-

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

Rezultate

-

-

Lista candidatilor respinsi Facultatea de Ştiinţe Economice

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

Rezultate

Rezultate

-

Măsurători terestre şi cadastru

Rezultate

Rezultate

-

Electronică aplicată

Rezultate

-

-

Ingineria mediului

Rezultate

-

-

Informatică (în limba engleză)

Rezultate

Rezultate

-

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

Rezultate

Rezultate

-

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Rezultate

Rezultate

-

Sociologie

Rezultate

-

-

Asistenţă socială

Rezultate

Rezultate

-

Administraţie publică

Rezultate

Rezultate

-

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Rezultate

Rezultate

Rezultate Alba

Rezultate Deva

Educaţie fizică şi sportivă

Rezultate

Rezultate

-

Kinetoterapie şi motricitate specială

Rezultate

Rezultate

-

Terapie ocupaţională

Rezultate

Rezultate

-

Lista candidatilor respinsi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

Rezultate

Rezultate

-

Muzică religioasă

Rezultate

Rezultate

-

Artă sacră

Rezultate

Rezultate

-