Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
Admitere LICENŢĂ 2021-2022
Admitere MASTERAT 2021-2022
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022, CANDIDAŢI ROMÂNI - SESIUNEA IULIE 2021

 

VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI ÎN CONTUL DUMNEAVOASTRĂ DE CANDIDAT ID-UL DOSARULUI, CARE ESTE AFIŞAT PE FIŞA DE ÎNSCRIERE ŞI PE LEGITIMAŢIA DE CONCURS.

 

ID-UL DE DOSAR REPREZINTĂ CODUL DUMNEAVOASTRĂ DE IDENTIFICARE PE LISTELE DE ADMITERE.

 

SPECIALIZAREA

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

Locuri cu TAXĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

Rezultate

Rezultate

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

Rezultate

Rezultate

Literatură şi cultură românească în context european

Rezultate

-

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european (English Language, Literature and Culture in the European Context)

Rezultate

Rezultate

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

Rezultate

Rezultate

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

Rezultate

Rezultate

Administrarea dezvoltării regionale durabile

Rezultate

Rezultate

Administrarea afacerilor/Business Administration (în limba engleză)

Rezultate

Rezultate

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

Rezultate

Rezultate

Fiscalitate şi management financiar

Rezultate

Rezultate

Marketing şi promovarea vânzărilor

Lista candidaţilor respinsi la Facultatea de Ştiinţe Economice

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

Rezultate

Rezultate

Programare avansată şi baze de date

Rezultate

Rezultate

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

Rezultate

Rezultate

Sisteme electronice inteligente avansate

Rezultate

Rezultate

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

Rezultate

Rezultate

Ştiinţe penale şi criminalistică

Rezultate

Rezultate

Asistenţă managerială şi administrativă

Rezultate

Rezultate

Management educaţional

Rezultate

Rezultate

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

Rezultate

Rezultate

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

Rezultate

Rezultate

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

Rezultate

Rezultate

Lista candidaţilor respinsi la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

Rezultate

Rezultate

Mediere interculturală şi interreligioasă

Rezultate

-