Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Admitere LICENŢĂ 2020-2021
Admitere MASTERAT 2020-2021
Admitere DOCTORAT 2020-2021
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021, CANDIDAŢI ROMÂNI - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI ÎN CONTUL DUMNEAVOASTRĂ DE CANDIDAT ID-UL DOSARULUI, CARE ESTE AFIŞAT PE FIŞA DE ÎNSCRIERE ŞI PE LEGITIMAŢIA DE CONCURS.

 

ID-UL DE DOSAR REPREZINTĂ CODUL DUMNEAVOASTRĂ DE IDENTIFICARE PE LISTELE DE ADMITERE.

 

SPECIALIZAREA

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

Locuri cu TAXĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

-

Rezultate

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

-

Rezultate

Literatură şi cultură românească în context european

-

Rezultate

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european (English Language, Literature and Culture in the European Context)

-

Rezultate

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

-

Rezultate

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

-

Rezultate

Administrarea dezvoltării regionale durabile

-

Rezultate

Administrarea afacerilor/Business Administration (în limba engleză)

-

Rezultate

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

-

Rezultate

Fiscalitate şi management financiar

-

Rezultate

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

-

Rezultate

Marketing şi promovarea vânzărilor
-

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

-

Rezultate

Programare avansată şi baze de date

-

Rezultate

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

-

Rezultate

Sisteme electronice inteligente avansate

-

Rezultate

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

-

Rezultate

Ştiinţe penale şi criminalistică

-

Rezultate

Asistenţă managerială şi administrativă

-

Rezultate

Management educaţional

-

Rezultate

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

-

-

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

-

Rezultate

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

-

Rezultate

Lista candidaţilor respinsi la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

 

Rezultate

Mediere interculturală şi interreligioasă

 

Rezultate