Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Rezultate admitere

Lista candidaţilor admişi la studiile universitare de MASTERAT

în anul universitar 2021 - 2022, CANDIDAŢI ROMÂNI DE PRETUTINDENI - SESIUNE SEPTEMBRIE 2021

VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI ÎN CONTUL DUMNEAVOASTRĂ DE CANDIDAT ID-UL DOSARULUI, CARE ESTE AFIŞAT PE FIŞA DE ÎNSCRIERE ŞI PE LEGITIMAŢIA DE CONCURS.

ID-UL DE DOSAR REPREZINTĂ CODUL DUMNEAVOASTRĂ DE IDENTIFICARE PE LISTELE DE ADMITERE.

Specializarea

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI CU BURSĂ

(Învăţământ cu frecvenţă ZI)

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ

(Învăţământ cu frecvenţă ZI)

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa central - răsăriteană
Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric
Literatură şi cultură românească în context european

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici
Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale
Administrarea dezvoltării regionale durabile
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii Rezultate
Fiscalitate şi management financiar Rezultate
Marketing şi promovarea vânzărilor

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar
Programare avansată şi baze de date
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Sisteme electronice inteligente avansate Rezultate

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat Rezultate
┼×tiinţe penale şi criminalistică
Asistenţă managerială şi administrativă Rezultate
Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate
Dezvoltarea şi managementul resurselor umane
Management educaţional

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Mediere interculturală şi interreligioasă
Teologie comparată