Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022, Locuri pentru absolvenţii liceelor din mediul rural - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI ÎN CONTUL DUMNEAVOASTRĂ DE CANDIDAT ID-UL DOSARULUI, CARE ESTE AFIŞAT PE FIŞA DE ÎNSCRIERE ŞI PE LEGITIMAŢIA DE CONCURS.

 

ID-UL DE DOSAR REPREZINTĂ CODUL DUMNEAVOASTRĂ DE IDENTIFICARE PE LISTELE DE ADMITERE.

 

Specializarea

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

(Învăţământ cu frecvenţă ZI)

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Rezultate

Asistenţă socială

Rezultate