Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022, Locuri pentru candidaţii de etnie romă - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI ÎN CONTUL DUMNEAVOASTRĂ DE CANDIDAT ID-UL DOSARULUI, CARE ESTE AFIŞAT PE FIŞA DE ÎNSCRIERE ŞI PE LEGITIMAŢIA DE CONCURS.

 

ID-UL DE DOSAR REPREZINTĂ CODUL DUMNEAVOASTRĂ DE IDENTIFICARE PE LISTELE DE ADMITERE.

 

SPECIALIZAREA

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Ştiinţe penale şi criminalistică

Rezultate

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

Rezultate

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Muzică religioasă şi folclor muzical

Rezultate