Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022, CANDIDAŢI ROMÂNI - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI ÎN CONTUL DUMNEAVOASTRĂ DE CANDIDAT ID-UL DOSARULUI, CARE ESTE AFIŞAT PE FIŞA DE ÎNSCRIERE ŞI PE LEGITIMAŢIA DE CONCURS.

 

ID-UL DE DOSAR REPREZINTĂ CODUL DUMNEAVOASTRĂ DE IDENTIFICARE PE LISTELE DE ADMITERE.

 

SPECIALIZAREA

Locuri FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

Locuri cu TAXĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

-

Rezultate

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

Rezultate

Rezultate

Literatură şi cultură românească în context european

Rezultate

Rezultate

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european (English Language, Literature and Culture in the European Context)

-

Rezultate

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

-

Rezultate

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

-

Rezultate

Administrarea dezvoltării regionale durabile

-

Rezultate

Administrarea afacerilor/Business Administration (în limba engleză)

Rezultate

Rezultate

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

-

Rezultate

Fiscalitate şi management financiar

-

Rezultate

Marketing şi promovarea vânzărilor
-

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

Rezultate

Rezultate

Programare avansată şi baze de date

-

Rezultate

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

-

Rezultate

Sisteme electronice inteligente avansate

-

Rezultate

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

-

Rezultate

Ştiinţe penale şi criminalistică

-

Rezultate

Asistenţă managerială şi administrativă

-

Rezultate

Management educaţional

-

Rezultate

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

-

Rezultate

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

-

Rezultate

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

Rezultate

Rezultate

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

-

Rezultate

Mediere interculturală şi interreligioasă

-

Rezultate

Muzică religioasă şi folclor muzical

Rezultate

Rezultate