Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Rezultate admitere

Lista candidaţilor admişi la studiile universitare de LICENŢĂ

în anul universitar 2021 - 2022, CANDIDAŢI ROMÂNI DE PRETUTINDENI - SESIUNE SEPTEMBRIE 2021

VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI ÎN CONTUL DUMNEAVOASTRĂ DE CANDIDAT ID-UL DOSARULUI, CARE ESTE AFIŞAT PE FIŞA DE ÎNSCRIERE ŞI PE LEGITIMAŢIA DE CONCURS.

ID-UL DE DOSAR REPREZINTĂ CODUL DUMNEAVOASTRĂ DE IDENTIFICARE PE LISTELE DE ADMITERE.

Specializarea

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI CU BURSĂ

(Învăţământ cu frecvenţă ZI)

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ

(Învăţământ cu frecvenţă ZI)

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză Rezultate
Traducere şi interpretare (engleză-franceză) Rezultate
Traducere şi interpretare (engleză-germană)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor Rezultate
Administrarea afacerilor Rezultate
Finanţe şi bănci
Contabilitate şi informatică de gestiune
Marketing Rezultate

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică Rezultate
Electronică aplicată Rezultate
Măsurători terestre şi cadastru Rezultate
Ingineria mediului
Inginerie urbană şi dezvoltare regională Rezultate

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept
Sociologie Rezultate
Asistenţă socială
Administraţie publică
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Kinetoterapie şi motricitate specială
Terapie ocupaţională

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală